Δευτέρα, Ιούνιος 14, 2021

Bίντεο του Α.Δ. Samael με υπότιλους

Α.Δ. Samael Aun Weor μας εξηγεί ότι έχει εξαλείψει το εγώ, σε όλο το βάθος του ψυχισμού του, και ότι από μέσα του μιλάει μόνο το Είναι, εφόσον δεν έχει εγώ.

Μιλάει το Είναι - Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ


Μιλάει το Είναι - Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ
Μιλάει το Είναι - Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ
Πνευματικά Δικαιώματα - Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ
Πνευματικά Δικαιώματα - Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ