Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021

1. Οι τρεις παράγοντες της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗ­ΣΗΣ είναι οι εξής: 1.ΓENNHΣH, 2.ΘANATOΣ, 3.ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. 

2. Είναι φανερό πως είναι αδύνατο να γιορτάσουμε τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ εάν δεν γεννιέται σε μας ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

3. Όποιος θελήσει να γιορτάσει με ευθυμία τα ΧΡΙ­ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ θα πρέπει να κατασκευάσει τα ΑΝΩ         ΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ.

4. ΜΟΝΟ κατασκευάζοντας τα ANΩTEPA ΥΠAPΞΙAKΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ θα μπορέσουμε να ΕΝΣΑΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟ.

5. Ήδη στα περασμένα μηνύματά μας είπαμε πως τα τωρινά ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΩMATA, που αναφέρονται από τις ΨΕΥΔΟ­ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ σχολές, δεν χρησιμεύουν για την ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ μας διότι είναι ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ σώματά.

6. Εμείς χρειαζόμαστε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ να κατασκευάσουμε ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ.

7. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ αυτών των ηλιακών σωμάτων είναι δυνα­τή μόνο εξασκώντας το MAITHUNA (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ), με το σκοπό να μεταβάλλουμε το περίφημο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΥΔΡΟΓΟ­ΝΟ Si-12.

8. Μόνο με το ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ Si-12 μπορούμε να κατασκευάσουμε τα ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ.

9. Είναι εντελώς αδύνατο να ΕΝΣΑΡΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΝΑΙ εάν δεν κατέχουμε τα ΗΛΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ. Είναι απόλυτα αδύ­νατον να κατέχουμε τα ΗΛΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ εάν δεν τα κατασκευά­σουμε διά μέσου του MAITHUNA (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ).

10. ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ MAITHUNA ήδη το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά πρέπει να επαναλάβουμε σε αυτό το ΜΗ­ΝΥΜΑ 1965-1966 για όσους δεν το ξέρουν. Σεξουαλική Ένω­ση του LINGAM-YONI χωρίς να εκσπερματώνουμε ποτέ το ENS-SEMINIS κατά την διάρκεια όλης της ζωής.

11. ΠΟΛΛΑ διασαφηνίσαμε, πολλά επίσης έχουμε πει σε περασμένα μηνύματα σχετικά με την ανάγκη να ξέρουμε να πεθαίνουμε.

12. ΕΠΕΙΓΕΙ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ, ο θάνατος ΤΟΥ ΕΓΩ, ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ. Αρκετά έχουμε εξηγήσει ότι το ΕΓΩ είναι λεγεώνα ΔΙΑΒΟΛΩΝ.

13. ΕΠΕΙΓΕΙ να καταστρέφουμε αυτό το ΕΓΩ, να το ελατ­τώνουμε σε σκόνη με τον μοναδικό σκοπό να υπάρχει μέσα μας μόνο το ΕΙΝΑΙ.

14. Είναι φανερό πως για να καταστρέφουμε το ΕΓΩ, χρειαζόμαστε μία ΕΠANAΣTATIΚH ΗΘΙΚΗ βασισμένη στην ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.

15. Εμείς έχουμε διδάξει αυτήν την ΗΘΙΚΗ, έχουμε δι­δάξει αυτήν την ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ ΕΙΝΑΙ ΡΙ­ZIΚH, ΟΛΙΚΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

16. Ο τρίτος βασικός παράγων της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ συνιστάται στην θυσία προς την ανθρωπότητα, στο να δείξουμε τον δρόμο στους άλλους, αυτό είναι σωστή ελεημοσύνη, αυτό είναι ΑΓΑΠΗ.

17. Πολλά έχουμε εξηγήσει και πολλά έχουμε πει σε περασμένα μηνύματα σχετικά με τους ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑ­ΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣYNEIΔHΣHΣ~ αλλά οι άνθρωποι είναι χλιαροί και ο ΧΡΙΣΤΟΣ είπε: "Να είστε κρύοι ή ζεστοί αλλά όχι χλιαροί, γιατί τους χλιαρούς θα τους ξεράσω από το στόμα μου".

18. ΟΙ ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΕΣ και ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ αντιδρούν μπροστά στους τρεις παράγοντες του δικού μας ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ο καθένας σύμφωνα με την ηλικία ταυ, τον διανοητικό του περιορισμό, τις προκαταλήψεις του, τα πάθη, τις αδυναμίες του, κλπ.

19. Οι άνθρωποι οι γεμάτοι από σεξουαλική δύναμη προτιμούν να αρχίσουν την εργασία με το MAITHUNA, αλλά ξεχνούν τον θάνατο του ΕΓΩ και την θυσία προς την ανθρω­πότητα.

20. Οι καημένοι υπέργηροι, ηλικιωμένοι και ηλικιωμέ­νες όπως και οι άρρωστοι και οι ανίκανοι, προτιμούν να αρχίζουν την εργασία με την διάλυση του ΕΓΩ, αλλά δια­πράττουν το λάθος να μπερδεύουν αυτή την επαναστατική ηθική μας με αυτή την ψεύτικη, χλιαρή, υποκειμενική, α­νούσια, ασυνάρτητη, παράλογη ηθική την τόσο κακαρισμένη από όλα τα αδελφάκια των διαφόρων ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΩΝ σχολών.

21. Τελικά υπάρχουν μερικά ΑΔΕΛΦΑΚΙΑ των προανα­φερομένων σχολών που προτιμούν να αρχίσουν την εργασία ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ για την ανθρωπότητα, κάνοντας κάτι για τους συνανθρώπους τους, αλλά διαπράττουν το λάθος να ξεχνούν την διάλυση του ΕΓΩ και το MAITHUNA (ΣE­ΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ).

22. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώ­πων σεξουαλικά ικανών και γεμάτων ζωή που προτιμούν να αρχίσουν την εργασία με την διάλυση του ΕΓΩ, αλλά δεν είναι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΙ, θέλουν να διαλύσουν το ΕΓΩ, με αυ­τή την ψεύτικη ηθική των ηλιθίων, με αυτή την απαρχαιω­μένη ηθική που αναφέραμε πριν και που αφθονεί, όπως ήδη είπαμε, ανάμεσα στα αδελφάκια όλων των ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙ­ΚΩΝ και ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΩΝ σχολών.

23. Γενικά αυτά τα άτομα συνηθίζουν να λένε με κά­ποιο αέρα ψευδo-αγιότητας ότι το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι η ΗΘΙΚΗ διότι χωρίς αυτή δεν υπάρχει τίποτα και όλα τα άλλα ας έρθουν μετά και έτσι ξεφεύγουν ψάχνοντας καταφύγιο σε αυτήν την βαριά και φρικτή αδράνεια της "ΨΕΥΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ".

24. Είναι φανερό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποτυγχάνουν αναμφισβήτητα ακόμα και αν έχουν σε αυτόν τον κό­σμο εκατομμύρια ζωών, στο τέλος παύουν να γεννιούνται για να μπουν στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

25. Η άβυσσος είναι γεμάτη από ειλικρινείς λανθα­σμένους και από ανθρώπους γεμάτους από πολύ καλές προθέσεις.

26. Το να αναβάλει ένας ανίκανος γέρος το MAITHUNA για την μελλοντική ζωή του και να αρχίσει την δουλειά του διαλύοντας το ΕΓΩ είναι σωστό αλλά το να θέλουμε να διαλύσουμε το ΕΓΩ με βάση ΨΕΥΔΟ-ΑΓΙΟΤΗΤΕΣ δεν είναι σωστό.

27. Οι άνθρωποι οι γεμάτοι από σεξουαλική δύναμη εί­ναι σωστό να αρχίζουν από τώρα την εργασία με το MAITHU­ΝΑ για να κατασκευάσουν τα ηλιακά σώματά τους αλλά αυτό που δεν είναι σωστό είναι να μην ασχολούνται αυτά τα ά­τομα με την διάλυση του ΕΓΩ ούτε με την θυσία προς την ανθρωπότητα.

28. Είναι σωστό να θυσιαζόμαστε προς την ανθρωπότη­τα αλλά δεν είναι σωστό να ξεχνούμε την ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ και την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΑΡΞΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ.

29. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ είναι δυνατή μόνο εργαζόμενοι με τους ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Η Επιστήμη της Μουσικής»)