Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021

Το όπιο έχει κάτι περισσότερο από τετρακόσια ενεργά στοιχεία, αλλά οι χημικοί γνωρίζουν σαράντα δύο στοιχεία. Στην συνέχεια παραθέτουμε τα σαράντα δύο στοιχεία:

 • Μορφίνη
 • Πρωτοπίνη
 • Λαντοπίνη
 • Πορφυροξίνη
 • Όπιο η νικοτίνη
 • Παραμορφίνη ή Τεβαϊνη
 • Φορμίνη ή Ψευδοφορμίνη
 • Μεταμορφίνη
 • Γνωσκοπίνη
 • Οιλοπίνη
 • Ατροπίνη
 • Πυροτίνη
 • Δελτεροπίνη
 • Τικτουτίνη
 • Κολοτίνη
 • Χαϊβατίνη
 • Ζουτίνη
 • Τροτοπίνη
 • Λαβδανίνη
 • Λαβδονασίνη
 • Προδοτορίνη
 • Αρχατοξίνη
 • Τοκιτοξίνη
 • Λικτονοζίνη
 • Μακανιζίνη
 • Προποβερίνη
 • Κριντονίνη
 • Κεδομίνη
 • Κολομονίνη
 • Κοιλονονίνη
 • Καταρνίνη
 • Υδροκατερνίνη
 • Οπιονίνη (Μυκονίνη)
 • Μυκονιζίνη
 • Πιστοτορίνη
 • Φιατονοζίνη
 • Κωδεϊνη
 • Ναρζεϊνη
 • Ψευδοκωδεϊνη
 • Μικροπαραϊνη
 • Mικρoθεβαϊνη
 • Μεσαϊνη

Το Όπιο γενικά ή κάποιο από τα ενεργά στοιχεία του, συνήθως χρησιμοποιείται από τους τοξικομανείς και βιτσιόζους κάθε κατηγορίας για να δυναμώσουν τις κακές συνέπειες του σιχαμερού οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ (ουρά του σατανά).

Είναι επείγον να γνωρίζουμε ότι χάρις σε ένα λυπηρό σφάλμα ορισμένων καθαγιασμένων ατόμων σε ένα μακρινό παρελθόν όλα τα ανθρώπινα όντα είχαν αναπτυγμένο το σιχαμερό όργανο Κουνταρτιγουαδόρ (ουρά του σατανά).

Αργότερα αυτά τα άτομα τα καθαγιασμένα έβγαλαν από την ανθρωπότητα το σιχαμερό όργανο Κουνταρτιγουαδόρ φυλάσσοντας έξυπνα την ιερή φλόγα στο τσάκρα του κόκκυγα, εκκλησία της Εφέσου, μουλαδάρα μαγνητικό κέντρο τοποθετημένο στο οστούν του κόκκυγα, βάση της σπονδυλικής στήλης.

Οι κακές συνέπειες του οργάνου Κουνταρτιγουαδορ απο­τελούνται από αυτήν την λεγεώνα διαβόλων που κάθε άτομο φέρνει μέσα στα Σεληνιακά του σώματα.

Ο Μεντελέγεφ συγκέντρωσε και έκανε κατάλογο με όλα τα ονόματα των ενεργών στοιχείων του οπίου, χαρακτηρίζοντας τα έξυπνα σύμφωνα με τα ατομικά τους βάρη.

Ο ιερός νόμος του Επταπαραπαρσινόκ, (ο Νόμος του Επτά), κυβερνά τις επτά βασικές αποκρυσταλλώσεις, θεμε­λιώδεις, του οπίου.

Είναι επείγον να γνωρίζουμε ότι για τις επτά βασι­κές αποκρυσταλλώσεις του όπιoυ αντιστοιχούν άλλες επτά και σ’ αυτές άλλες επτά και είναι συνολικά 49 αποκρυσταλ­λώσεις άγνωστες για την επίσημη επιστήμη.

Οι επτά ανεξάρτητες ιδιότητες του όπιoυ, οι επτά βασικές αποκρυσταλλώσεις, έχουν επτά υποκειμενικές ιδι­ότητες καθορισμένες που αντιστοιχούν σε επτά υποκειμενι­κές καταστάσεις του ανθρώπινου υποσυνειδήτου.

Οι επτά φορές επτά αποκρυσταλλώσεις του όπιoυ αντιστοιχούν με επτά φορές επτά υποκειμενικές καταστάσεις του οπίου, και με επτά φορές επτά υποσυνείδητες καταστάσεις του ανθρώπινου όντος.

Αν θέλουμε να καταστρέψουμε τις κακές συνέπειες του αηδιαστικού οργάνου Koυνταρτιγoυαδόρ μέσα σε μας τους ίδιους, χρειαζόμαστε πρώτα να καταλάβουμε ότι αυτές οι κακές συνέπειες διαδικάζονται σε κάθε μία από τις σαρανταεννέα υποσυνείδητες καταστάσεις του ανθρωπίνου όντος.

Είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι μέσα σ’ αυτές τις σαρανταεννέα υποσυνείδητες καταστάσεις του ανθρωπίνου όντος, συμπεριλαμβάνουμε τις καταστάσεις που ονομάζονται παρασυνείδητες, υποσυνείδητες κλπ, κλπ.

Όλοι οι διάβολοι ή μικρά εγώ που σχηματίζονται στους πέντε κυλίνδρους της ανθρώπινης μηχανής, είναι οι θλιβερές συνέπειες του αηδιαστικού οργάνου Κουνταρτι­γουαδόρ.

Ήδη το έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε ότι οι πέντε κύλινδροι της ανθρώπινης μηχανής είναι: Διανοη­τικό, Συγκίνηση, Κίνηση, Ένστικτο, Σεξ.

Σ’ αυτά τα πέντε κέντρα της ανθρώπινης μηχανής, από­μειναν δυστυχώς για μας, οι κακές συνέπειες του αηδιαστικού οργάνου Koυνταρτιγoυαδόρ.

Οι βιτσιόζοι του οπίου, οι ναρκομανείς, ισχυροποι­ούν δυστυχώς μέσα στους πέντε κυλίνδρους της μηχανής, τις απαίσιες συνέπειες του σιχαμερού οργάνου Κουνταρτι­γουαδόρ.

Στα σαρανταεννέα πεδία του ανθρώπινου υποσυνείδη­του ζουν τα μικρά εγώ που στο σύνολό τους αποτελούν αυ­τό που ονομάζεται εγώ, εγώ ο ίδιος, ο εαυτός μου.

Το ατομικό υλικό είναι διαφορετικό σε καθένα από τα σαρανταεννέα πεδία του υποσυνείδητου του ανθρώπινου είδους.

Οποιοδήποτε ελάττωμα μπορεί να εξαφανιστεί από την περιοχή της νόησης αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το δαιμόνιο που το προσωποποιεί έπαψε να υπάρχει, αυτό το δαιμόνιο με το ελάττωμα που το χαρακτηρίζει συνεχίζει σαν μια δεύτερη μονάδα στην δεύτερη περιοχή του υποσυνείδητου.

Οποιοδήποτε ελάττωμα μπορεί να εξαφανιστεί από την δεύτερη περιοχή του υποσυνείδητου αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σαν μια τρίτη μονάδα στην τρίτη υποσυνείδητη περιοχή και έτσι διαδοχικά.

Υπάρχουν επτά πρωτοβάθμιες μονάδες, και μέσα σ’ αυτές τις επτά, υπάρχουν επτά υποσυνείδητες δευτεροβάθμιες μονάδες και μέσα σ’ αυτές υπάρχουν επτά ανεξάρτητες τριτοβάθμιες μονάδες και σε όλα αυτά υπάρχουν διαδικασίες της αμοιβαίας σχέσεως, αμοιβαίας επίδρασης κλπ.

Αυτό εξηγεί το γιατί της Διδακτικής των κοσμικών δοκιμασιών: Αν ένας μυημένος βγαίνει θριαμβευτής από μία ορισμένη δοκιμασία λαγνείας στον φυσικό κόσμο, μπορεί να αποτύχει στην ίδια δοκιμασία σαν υποσυνείδητη μονάδα δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια.

Ένας μυημένος μπορεί να βγει θριαμβευτής σε δοκιμασίες λαγνείας σε 48 υποσυνείδητες περιοχές και να αποτύχει στην περιοχή σαρανταεννέα.

Οι διάφορες μονάδες ή εγώ που κατοικούν στις σαρανταεννέα περιοχές που αντιστοιχούν με τα σαρανταεννέα υποκείμενα του όπιoυ, συνήθως διαπράττουν εγκλήματα που τρομάζουν ακόμα και αν ο μυημένος είναι ένας άγιος στον φυσικό κόσμο.

Οι υποσυνείδητες οντότητες, τα εγώ που αποτελούν το εγώ, είναι αληθινά ανεξάρτητα δαιμόνια που κλέβουν μέρος από την συνείδησή μας και που κάνουν το αντίθετο ακριβώς από αυτό που θέλουμε.

Αν στον φυσικό κόσμο προτιθέμεθα να μην πορνεύουμε, στις δευτερεύουσες υποσυνείδητες περιοχές, τις τριτεύουσες, τεταρτεύουσες κλπ, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, εκεί πορνεύουμε παρόλο που στον φυσικό κόσμο έχουμε φθάσει στην τέλεια αγνότητα.

Το πιο σοβαρό είναι αυτή η κατάσταση της αυτοανεξαρτησίας με την οποία ενεργούν και ζουν αυτά τα υποσυνείδητα καταποντισμένα εγώ.

Το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε: αυτές οι οντότητες είναι κάτι παράξενο, διαφορετικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι οντότητες είναι το εγώ το ίδιο.

Πολλοί μυημένοι βγαίνουν θριαμβευτές σε τριάντα ή σαράντα περιοχές, όταν υποβάλλονται σε δοκιμασίες σ’ αυτό ή εκείνο το ελάττωμα, αλλά στις άλλες υποσυνείδητες περιοχές αποτυγχάνουν οικτρά.

Είναι φανερό ότι ενώ αυτές οι καταποντισμένες υποσυνείδητες οντότητες, εξακολουθούν να υπάρχουν στις σαρανταεννέα υποσυνείδητες περιοχές, τα ελαττώματά μας εξακολουθούν να υπάρχουν.

Είναι επείγον να καταλάβουμε κάθε ελάττωμα όχι μόνο στο διανοητικό επίπεδο, αλλά επίσης σε κάθε ένα από τα σαρανταεννέα υποσυνείδητα διαμερίσματα του νου.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα προκύπτει σε μας όταν παρ’ όλο που έχουμε αντιληφθεί κάποιο ελάττωμα σε όλα τα σαρανταεννέα υποσυνείδητα πεδία του νου, αποτυγχάνουμε όταν υποβληθούμε σε δοκιμασίες.

Η αποτυχημένη δοκιμασία μας δείχνει ότι ακόμα έχουμε το ελάττωμα που θέλουμε να εξαλείψουμε.

Είναι φανερό ότι αν το εγώ που προσωποποιεί αυτό το ελάττωμα που θέλουμε να διασπάσουμε εξακολουθεί να υπάρχει μέσα σε οποιαδήποτε από τις υποσυνείδητες περιοχές, το αποτέλεσμα είναι η αποτυχία στις δοκιμασίες.

Μόνο η Μητέρα Koυνταλίνι, το πύρινο φίδι των μαγικών μας δυνάμεων μπορεί να μας βοηθήσει σ’ αυτήν την περίπτωση, βγάζοντας, εξάγοντας από τα σεληνιακά μας σώματα το ελάττωμα το ίδιο, δηλαδή το εγώ που το προσωποποιεί.

Χωρίς την θεϊκή Μητέρα είναι αδύνατον να βγάλουμε από τις βαθιές υποσυνείδητες περιοχές τα κρυμμένα ελαττώματα προσωποποιημένα στα υποσυνείδητα καταποντισμένα μικρά εγώ.

Κουνταλίνι είναι μια λέξη σύνθετη που χωρίζεται στα δύο. Κούντα που μας θυμίζει το αηδιαστικό όργανο Koυνταρτιγoυαδόρ. Λίνι σημαίνει τέλος.

Κουνταλίνι σημαίνει τέλος στο όργανο Κουνταρτιγουδόρ, με την Κουνταλίνι τελειώνουν οι θλιβερές συνέπειες του αηδιαστικού οργάνου Koυνταρτιγoυαδόρ. Ήδη είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι στο πολλαπλό εγώ είναι προσωποποιημένες αυτές οι κακές συνέπειες του αναφερόμενου σκοτεινού οργάνου.

Αυτός που θέλει να διαλύσει το πολλαπλό εγώ πρέπει να αφήσει την αυτοαγάπη και την υπερεκτίμηση του εαυτού του. Αυτοί που ζουν πολύ προσκολλημένοι στον εαυτό τους, αυτοί που αγαπούν υπερβολικά τον εαυτό τους, ποτέ δεν θα μπορέσουν να διαλύσουν το πολλαπλό εγώ.

Η πρακτική ζωή, η κοινωνική συνύπαρξη είναι ο καθρέφτης ολόκληρου του σώματος όπου μπορούμε να αυτοανακαλυφθoύμε. Σε κοινωνική συνύπαρξη τα κρυμμένα μας ελαττώματα ξεπηδούν έξω, αναβλύζουν ξαφνικά και αν βρισκόμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης τότε τα βλέπουμε, τα ανακαλύπτουμε.

Κάθε κρυμμένο ελάττωμα πρέπει να υποβληθεί σε τρομερές διανοητικές αναλύσεις και μετά αφού το καταλάβουμε σε βάθος, τότε, πρέπει να το ερευνήσουμε και καταλάβουμε μέσω του διαλογισμού σε όλες τις υποσυνείδητες περιοχές του νου.

Η κατανόηση πηγαίνει τον μυημένο σε υποσυνείδητες περιοχές όπου είμαστε σαν φύλλα που παίρνει ο άνεμος, αδύναμοι, ανίκανοι να εξαλείψουμε το ελάττωμα που ανακαλύφθηκε, τότε χρειαζόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια από την θεϊκή μητέρα Κουνταλίνι, μόνο εκείνη μπορεί να βγάλει ανάμεσα από τα υποσυνείδητα βάθη το δαιμόνιο που προσωποποιεί αυτό ελάττωμα, εκείνη μας βοηθά και γκρεμίζει στους κόσμους-κολάσεις, την καταποντισμένη οντότητα που προσωποποιεί το ελάττωμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε σκόνη.

Οι υποσυνείδητες καταποντισμένες οντότητες των ελαττωμάτων μας πρέπει να μπουν σιγά-σιγά στους κόσμους-κολάσεις με την βοήθεια της θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνι.

Οι άνθρωποι επιθυμούν άπληστα αρετές, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι η απληστία οποιασδήποτε μορφής ενισχύει το πολλαπλό εγώ και πολλοί είναι εκείνοι που αυταπατώνται επιθυμώντας άπληστα να μην είναι άπληστοι.

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που επιθυμούν άπληστα την αρετή της γλυκύτητας. Δεν θέλουν να καταλάβουν αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι ότι μόνο κατανοώντας όλες τις διαδικασίες του θυμού σε όλα τα επίπεδα του νου γεννιέται σε μας σε μορφή φυσική και αυθόρμητη η αρετή της γλυκύτητας.

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που επιθυμούν άπληστα την αρετή της αγνότητας. Δεν θέλουν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι μόνο κατανοώντας όλες τις διαδικασίες της λαγνείας σε όλα τα διαμερίσματα του υποσυνείδητου, γεννιέται μέσα μας η αρετή της αγνότητας.

Η υπερηφάνεια συνηθίζει να μεταμφιέζεται με τον μανδύα της ταπεινότητας και είναι πολλοί οι άνθρωποι που επιθυμούν άπληστα την αρετή της ταπεινότητας χωρίς να καταλαβαίνουν ότι μόνο ανατέμνοντες την υπερηφάνεια σε όλα τα υποσυνείδητα επίπεδα του νου, γεννιέται μέσα μας με απλό και φυσικό τρόπο, το εξωτικό λουλούδι της ταπεινότητας.

Ο φθόνος είναι το μυστικό ελατήριο όλης της κοινωνικής μηχανής και είναι πολλοί οι άνθρωποι που επιθυμούν άπληστα την αρετή της χαράς για το καλό άλλων, δεν θέλουν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι μόνο κατανοώντας τις άπειρες διαδικασίες του φθόνου σε όλα τα υποσυνείδητα διαμερίσματα του νου, γεννιέται μέσα μας η αρετή της χαράς για το ξένο καλό.

Πολλοί οκνηροί επιθυμούν άπληστα την αρετή της δραστηριότητας, αλλά δεν θέλουν να καταλάβουν ότι μόνο κατανοώντας τις διαδικασίες της οκνηρίας σε όλα τα πεδία του νου, γεννιέται μέσα μας, η φιλοπονία, η δραστηριότητα.

Πολλοί λαίμαργοι επιθυμούν άπληστα την αρετή της εγκράτειας, της λιτότητας, αλλά δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο κατανοώντας τις διαδικασίες της λαιμαργίας στους διάφορους διαδρόμους του νου, γεννιέται μέσα μας σε μορφή φυσική και αυθόρμητη η ανάγκη να τρώμε λίγο και να είμαστε μετρημένοι στο ποτό.

Ο θυμός συνηθίζει να μεταμφιέζεται με την τήβεννο του δικαστή ή με το πικρό χαμόγελο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν επιθυμούν άπληστα χρήμα, κοινωνικές θέσεις κλπ, αλλά επιθυμούν άπληστα αρετές, τιμές, τον ουρανό, ψυχικές δυνάμεις κλπ, κλπ.

Υπάρχουν άνθρωποι τρομερά αγνοί στο διανοητικό επίπεδο, αλλά τρομερά πόρνοι στις διάφορες υποσυνείδητες περιοχές.

Η πορνεία συνηθίζει να μεταμφιέζεται με το πείραγμα στο κορίτσι που περνά στο δρόμο, ή με την συζήτηση δήθεν πολύ σοβαρή με το πρόσωπο του αντιθέτου φύλου ή με την πρόφαση της αγάπης για την ομορφιά, κλπ.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν φθονούν το χρήμα, κοινωνικές θέσεις, οφίτσια, τιμές, πράγματα, αλλά φθονούν τους αγίους, επιθυμούν άπληστα τις αρετές τους για να φτάσουν επίσης να γίνουν άγιοι.

Υπάρχουν άνθρωποι που ντύνονται ταπεινά αλλά έχουν ύψιστες υπερηφάνειες, προσποιούνται απλότητα, δεν κάνουν επίδειξη από τίποτα και κρύβουν την υπερηφάνεια τους όχι μόνο από τους άλλους αλλά και από τον εαυτό τους.

Μερικοί λαίμαργοι μεταμφιέζουν την λαιμαργία τους με τον αέρα του απλού Κυριακάτικου ανθρώπου, άλλοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν το ελάττωμα τους λέγοντας ότι χρειάζονται να τρέφονται καλά για να δουλεύουν καλά κλπ.

Κάθε ελάττωμα είναι πολυπρόσωπο και στις Υποσυνείδητες Περιοχές βρίσκεται αντιπροσωπευμένο από πολλαπλές οντότητες υποκειμενικές ή μικρά εγώ που ζουν μέσα στα σεληνιακά μας σώματα και προβάλλονται στις υποσυνείδητες περιοχές ή πεδία του νου.

Μόνο διαμέσου της βαθειάς κατανόησης με βοήθεια της θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνι μπορούμε να εξαλείψουμε αυτά τα εγώ των σεληνιακών μας σωμάτων.

Ο μυημένος με την βοήθεια της θεϊκής Μητέρας χρειάζεται όχι μόνο να εξαλείφει την επιθυμία, αλλά ακόμα και την σκιά της επιθυμίας και μέχρι την ανάμνηση αυτής της σκιάς.

Οι άνθρωποι μπερδεύουν το πάθος με την αγάπη, είναι πολύ δύσκολο να βρεις στην ζωή ένα ζευγάρι από αληθινούς γνήσιους ερωτευμένους. Το μόνο που υπάρχει στον κόσμο είναι τα ζευγάρια των παθιασμένων. Το πάθος μεταμφιέζεται με τα ρούχα του έρωτα και μιλά για απολαύσεις και παραδεισιακά πράγματα.

Είναι δυνατόν να υπάρχουν στον κόσμο μερικά ζευγάρια αληθινών ερωτευμένων που να αγαπιούνται και λατρεύονται, αλλά αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τις ψάξουμε με το φανάρι του Διογένη.

Οποιοσδήποτε παθιασμένος μπορεί να ορκιστεί ότι είναι ερωτευμένος, ότι αγαπά και μέχρι ακόμη και να παντρευτεί και να ζήσει πολλά χρόνια ή όλη την ζωή πεπεισμένος ότι είναι ερωτευμένος, ξεγελασμένος ολότελα από το δηλητήριο του πάθους.

Οι κοινοί και καθημερινοί άνθρωποι δύσκολα θα δέχονταν αυτές τις διαβεβαιώσεις, αλλά ο κάθε μυημένος το μαθαίνει και το κατανοεί όταν υποβάλλεται σε αυστηρές δοκιμασίες στα διάφορα πεδία του υποσυνειδήτου.

Ο δρόμος του φωτός είναι πολύ στενός, μικρός και δύσκολος, γι’ αυτό άλλωστε ονομάζεται το Μονοπάτι της Κόψης του ξυραφιού.

Στον εξωτερικό κύκλο ή δημόσιο της ανθρωπότητας υπάρχουν πολλά άτομα που μελετούν ψευδο-αποκρυφισμό αλλά είναι πολύ παράδοξο να βρεθεί ένα άτομο σοβαρό που είναι αποφασισμένο στ’ αλήθεια να εργαστεί για την εσωτερική αυτοπραγμάτωση του.

Στην πράξη έχουμε κατορθώσει να αποδείξουμε ότι τους ανθρώπους το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η διασκέδαση και έχουν κάνει όλο αυτό ένα καινούργιο τρόπο διασκεδάσεως.

Παντού αφθονούν αυτοί που πεταλουδίζουν, που σήμερα είναι σε μια σχολή και αύριο σε άλλη, που σήμερα ακούνε μια διάλεξη και αύριο άλλη, που σήμερα ενθουσιάζονται με μια διδασκαλία και αύριο με άλλη.

Όλοι αυτοί που πεταλουδίζουν και που γνωρίσαμε, χάνουν θλιβερά τον καιρό τους και πεθαίνουν χωρίς να έχουν αυτoπραγματωθεί.

Μέσα στον νου υπάρχει το κέντρο συσσωρεύσεως, το κέντρο που θέλει να συσσωρεύει μόνο θεωρίες, στοιχεία, διασκεδάσεις κλπ, αυτό το κέντρο είναι το πολλαπλό εγώ.

Οι διαφορετικές οντότητες του εγώ απολαμβάνουν συσσωρεύοντας, θέλουν να διασκεδάσουν, όταν μία από αυτές τις οντότητες ενθουσιάζεται με το Μονοπάτι της κόψης του ξυραφιού, παραμερίζεται γρήγορα από άλλη οντότητα που δεν θέλει τίποτα από αυτό το μονοπάτι και τότε βλέπουμε ότι το πρόσωπο εισέρχεται σε άλλη σχολή, εγκαταλείποντας τον δρόμο.

Το πολλαπλό εγώ είναι ο χειρότερος εχθρός της εσωτερικής αυτοπραγμάτωσης. Το χειρότερο είναι η λεπτή μορφή της απάτης. Αυτός που εγκαταλείπει το μονοπάτι της κόψης του ξυραφιού, πιστεύει σταθερά ότι βγήκε από το λάθος και ότι βρήκε τον αληθινό δρόμο.

Κάθε γνωστικός μαθητής που θέλει αληθινά να αποκτήσει ένα σταθερό κέντρο συνείδησης για να έχει συνεχή σκοπό και να κατορθώσει την εσωτερική αυτοπραγμάτωση, πρέπει να διαλύσει το πολλαπλό εγώ, να εξαλείψει από τα σεληνιακά του σώματα, τις διάφορες υποσυνείδητες καταποντισμένες οντότητες, που δημιουργούνται από στιγμή σε στιγμή στους κυλίνδρους της μηχανής.

Μόνο αποβάλλοντας τον εγωισμό εξατομικευόμαστε και μόνο αποκτώντας μια αληθινή ατομικότητα παύουμε να πεταλουδίζουμε, αποκτούμε σοβαρότητα και συνέχεια του σκοπού.

Είναι αναγκαίο να αφήσουμε το σκέτη υπερηφάνεια, να θεωρούμαστε άγιοι γιατί σ’ αυτόν τον κόσμο είναι πού δύσκολο να βρεθεί ένας άγιος.

Όλοι εμείς έχουμε τα ίδια ελαττώματα και αυτοί που δεν έχουν ένα ορισμένο ελάττωμα προς μια κατεύθυνση, το έχουν προς την άλλη, όλοι εμείς μοιάζουμε κομμένοι από το ίδιο ψαλίδι.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε την στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα σαρανταεννέα υποσυνείδητα επίπεδα του οπίου και τα σαρανταεννέα υποκειμενικά επίπεδα του διανοητικού ζώου που ονομάζεται άνθρωπος.

Η φύση μιλά παντού και οι επτά φορές επτά Επίπεδα υποκειμενικά του οπίου, βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο.

Χρειαζόμαστε να μετατρέψουμε σε σκόνη το Εγώ και αυτό είναι δυνατόν μόνο με βάση την σε βάθος κατανόηση και με την βοήθεια της θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνι, το πύρινο φίδι των μαγικών μας δυνάμεων.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Το Κολιέ του Βούδα»)