Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

Τα νερά του, μαινόμενα, θέλουν να ξεχειλίσουν από τα όριά τους και το άτομο δεν έχει καμία δύναμη, αισθάνεται ανήμπορος.

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΖΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.

Όλοι ξέρουμε πως το ζωτικό σώμα είναι το θεμέλιο του φυσικού σώματος και, όπως το όνομά του υπονοεί, είναι το όχημα που σταθεροποιεί τη ζωή στο φυσικό επίπεδο.

Ο μυημένος πρέπει να εξεταστεί στη δοκιμασία του νερού. Εδώ δέχεται μία επίθεση από τη φοβερή λαγνεία και την ανυπομονησία. Τα νερά του, μαινόμενα, θέλουν να ξεχειλίσουν από τα όριά τους και το άτομο δεν έχει καμία δύναμη, αισθάνεται ανήμπορος. Επίσης, όπως σε άλλες δοκιμασίες, κάποιος λέει: «Πριν αρχίσω τις γνωστικές μελέτες, ποτέ δεν είχα αυτά τα προβλήματα».

Το στοιχείο Νερό δοκιμάζει τν άνθρωπο. Αν το άτομο παραμείνει πιστό και σταθερό, υπερνικά και κατακτά αυτό το στοιχείο, κάνοντάς τον Βασιλιά αυτού του στοιχείου και καταφέρνει να εισέλθει στο βασίλειο εκείνου του παραδείσου, από όπου σε κάποιους άλλους καιρούς εκδιώχθηκε.

Α.Δ. Lakhsmi (απόσπασμα από το «Μήνυμα Νέου Έτους 1993»)