Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

1- Ο διαλογισμός είναι η Εσωτερική πειθαρχία των Γνωστικών.

2- Ο διαλογισμός καλύπτει τρία στάδια: Συγκέντρωση Διαλογισμός και Σαμάντι.

3- Συγκέντρωση σημαίνει να συγκεντρώνουμε το νου σε ένα μονάχα πράγμα. Διαλογισμός ση­μαίνει να στοχαζόμαστε επάνω στο ουσιώδες περιεχόμενο του ιδίου του πράγματος. Σαμάντι είναι η έκσταση ή ο εκστασιασμός.

4- Ένας Δάσκαλος του Σαμάντι διεισδύει σε όλα τα πεδία της Συνείδησης και με το Μάτι του Ντάγκμα διερευνά όλα τα μυστικά της Σοφίας της Φωτιάς.

5- Είναι επείγον οι Γνωστικοί σπουδαστές μας να μαθαίνουν να λειτουργούν χωρίς κανενός εί­δους υλικό όχημα ώστε να αντιλαμβάνονται με το Μάτι του Ντάγκμα όλα τα θαύματα του Σύμπαντος.

6- Έτσι είναι το πώς οι σπουδαστές μας θα γίνουν Δάσκαλοι του Σαμάντι.

7- Ξαπλωμένος ο σπουδαστής στο κρεβάτι του με τα χέρια σταυρωμένα επάνω στο στήθος θα διαλο­γισθεί σε βάθος στο Φυσικό του Σώμα λέγοντας στον εαυτό του: Δεν είμαι αυτό το φυσικό σώμα.

8- Κατόπιν ο σπουδαστής θα διαλογισθεί βαθιά στο Αιθερικό του Σώμα λέγοντας στον εαυτό του: Δεν είμαι αυτό το αιθερικό σώμα.

9- Στην συνέχεια βυθιζόμενος σε βαθύ εσωτερικό διαλογισμό θα στοχασθεί ο σπουδαστής στο Αστρικό του Σώμα και θα πει: Δεν είμαι το αστρικό σώμα.

10- Τώρα ο σπουδαστής θα διαλογισθεί στο Νοητικό του Σώμα και θα πει στον εαυτό του: Δεν είμαι ούτε αυτό το νοητικό με που σκέπτομαι.

11 – Κατόπιν ο σπουδαστής θα στοχασθεί στην Δύνα­μη της Θέλησής του και θα πει στον εαυτό του: Δεν είμαι ούτε το σώμα της θέλησης.

12- Τώρα ο σπουδαστής θα διαλογισθεί στην Συνείδησή του και θα πει στον εαυτό του: Δεν είμαι ούτε η Συνείδηση.

13- Και τέλος τώρα βυθισμένος σε βαθύ διαλο­γισμό ο μαθητής θα αναφωνήσει με την Καρδιά του: ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ!.

14- Τότε ο σπουδαστής έξω από όλα τα οχή­ματά του θα γίνει ένα με όλη την μεγαλειότητα του Απείρου.

15- Θα δει τότε ότι δεν χρειάζεται πιο να σκέπτεται διότι η Σοφία του ΕΣΩΤΕΡΟΥ είναι: ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ.

16- Τώρα ο σπουδαστής θα συνειδητοποιήσει ότι η δράση του ΕΣΩΤΕΡΟΥ είναι: ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ.

17- Τώρα ο σπουδαστής θα καταλάβει ότι η φύση του ΕΣΩΤΕΡΟΥ είναι η Απόλυτη Ευτυχία η Από­λυτη Ζωή και η Απόλυτη Παντογνωσία.

18- Σε αυτές τις στιγμές υπέρτατης ευτυχίας το παρελθόν και το μέλλον αδελφώνονται μέσα σε ένα αιώνιο τώρα και οι μεγάλες κοσμικές ημέρες και οι μεγάλες κοσμικές νύκτες διαδέχονται η μία την άλλη μέσα από μία αιώνια στιγμή...

19- Σε αυτήν την πλήρη ευτυχία οι σπουδαστές μας μπορούν να μελετήσουν όλη την Σοφία της Φωτιάς ανάμεσα στις καταιγιστικές φλόγες του Σύμπαντος.

20- Έτσι είναι το πώς οι σπουδαστές μας μαθαί­νουν να λειτουργούν χωρίς κανενός είδους υλικά οχήματα για να μελετούν τα μυστικά της Στοιχειώ­δους Μαγείας της Φύσης.

21- Είναι αναγκαίο ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ να μάθει να απεκδύεται των υλικών οχημάτων του για να λειτουργεί χωρίς αυτά στην μεγάλη ΑΛΑΓΙΑ του κόσμου.

22- Συγκέντρωση Διαλογισμός και Σαμάντι είναι οι τρεις υποχρεωτικοί δρόμοι της Μύησης.

23- Πρώτα εστιάζεται η προσοχή στο σώμα επάνω σπου θέλουμε να εξασκηθούμε. Μετά διαλογι­ζόμαστε στην εσωτερική μας συγκρότηση και γεμάτοι μακαριότητα λέμε: Εγώ δεν είμαι αυτό το σώμα.

24- Η Συγκέντρωση ο Διαλογισμός και το Σαμάντι απαιτείται να εξασκούνται επάνω σε κάθε σώμα.

25- Η Συγκέντρωση ο Διαλογισμός και το Σαμάντι και τα τρία μαζί ονομάζονται στην Ανατολή Σαμυάσι επάνω σε κάθε ένα από τα οχήματα μας.

26- Για να μπορέσουμε να απεκδυθούμε από κάθε ένα από τα κατώτερα οχήματά μας θα εξασκούμε ένα Σαμυάσι επάνω σε κάθε ένα από τα οχήματά μας.

27- Οι μεγάλοι Ασκητές του Διαλογισμού είναι οι μεγάλοι Σαμυάσιν της κοσμικής νοημοσύνης της οποίας οι φλόγες θάλλουν μέσα στο Πύρινο Ρόδο του Σύμπαντος.

28- Για να είναι κάποιος ένας Σαμυάσιν της σκέψης είναι επείγον να έχει αποκτήσει Απόλυτη Αγνότητα Επιμονή Ηρεμία και Υπομονή.

29- Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εξάσκη­σης οι σπουδαστές μας θα μπορούν να απελευθερώνονται από τα έξι οχήματά τους για να λειτουργούν στο μεγάλο ΑΛΑΓΙΑ του σύμπαντος χωρίς κανενός είδους οχήματα.

30- Ο σπουδαστής θα παρατηρήσει ότι τα όνει­ρά του αρχίζουν να γίνονται κάθε ημέρα όλο και περισσότερο καθαρά και τότε θα καταλάβει ότι όταν το φυσικό του σώμα κοιμάται ο εσωτερικός άνθρωπος ταξιδεύει λειτουργεί και εργάζεται μέσα στους υπεραισθη­τούς κόσμους.

31- Τώρα θα καταλάβει ο σπουδαστής ότι τα αποκαλούμενα όνειρα είναι ζωντανές εμπειρίες των εσωτερικών κόσμων.

32- Το κεφάλι μας είναι ένας πύργος με δύο αίθουσες. Αυτές οι δύο αίθουσες είναι ο εγκέφαλος και η παρεγκεφαλίδα.

33- Η παρεγκεφαλίδα είναι η αίθουσα του υπο­συνείδητου. Ο Εγκέφαλος είναι η αίθουσα της Συνεί­δησης.

34- Η Σοφία των εσωτερικών κόσμων ανήκει στον κόσμο του υποσυνείδητου. Τα πράγματα του φυ­σικού μας κόσμου ανήκουν στην αίθουσα της Συνείδησης.

35- Όταν η Συνείδηση και το Υποσυνείδητο ενώνονται τότε ο άνθρωπος μπορεί να μελετήσει όλα τα θαυμαστά των εσωτερικών κόσμων και να τα μεταφέρει στον φυσικό εγκέφαλο.

36- Είναι επείγον οι σπουδαστές μας να ενώνουν αυτές τις δύο αίθουσες αυτού του υπέροχου πύργου του κεφαλιού μας.

37- Το κλειδί γι’ αυτό είναι η Αναδρομική Άσκηση.

38- Ξυπνώντας από τον ύπνο μας θα εξασκούμε μία αναδρομική άσκηση για να θυμηθούμε όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία είδαμε και ακούσαμε και όλες εκείνες τις εργασίες τις οποίες πραγματοποιούμε όταν είμαστε έξω μακριά από το φυσικό σώμα.

39- Έτσι είναι το πώς οι δύο αίθουσες της Συνεί­δησης και του Υποσυνείδητου ενώνονται για να μας δώσουν την μεγάλη φώτιση.

40- Δεν υπάρχουν λανθασμένα όνειρα. Κάθε όνειρο είναι μία εμπειρία βιωμένη στους εσωτε­ρικούς κόσμους.

41- Ακόμη και οι αποκαλούμενοι εφιάλτες είναι πραγματικές εμπειρίες διότι τα τέρατα των εφιαλτών υπάρχουν πραγματικά στους βυθισμένους κόσμους.

42- Μία δυσπεψία μπορεί να θέσει σε δραστη­ριότητα κάποια Τσάκρας της κάτω κοιλιακής χώρας και τότε εισχωρούμε στις δικές μας ατομικές κολάσεις όπου ζουν πραγματικά τα τερατωδέστερα όντα του σύ­μπαντος. Αυτό είναι εκείνο το ονομάζεται εφιάλτης.

43- Οι εικόνες των υπεραισθητών κόσμων είναι εντελώς συμβολικές και πρέπει να μαθαίνουμε να τις ερμηνεύουμε βασιζόμενοι στον Νόμο των Φιλοσοφικών Αναλογιών στον Νόμο των Αντιθέτων στον Νόμο των Αντιστοιχιών και στον Νόμο της Αριθ­μολογίας.

44- Ακόμη τα πιο παράλογα φαινομενικά όνειρα αν ερμηνεύονται σοφά περικλείουν τις πιο μεγάλες ανακαλύψεις.

45- Οι σπουδαστές μας την ώρα της αφύπνισης οφείλουν να μην κινούνται διότι με αυτήν την κίνηση ταράσσουν το αστρικό σώμα και χάνουν τις αναμνήσεις τους.

46- Ο σπουδαστής το πρώτο που χρειάζεται μόλις ξυπνήσει στο κρεβάτι του είναι να εξασκήσει την αναδρομική άσκησή του για να θυμηθεί με ακρίβεια όλες τις εσωτερικές εμπειρίες του. Έτσι είναι το πώς οι δύο αίθουσες της συνείδησης και της υποσυνείδησης ενώνονται και έρχεται η εσωτερική γνώση. Έτσι είναι το πώς οι δύο αίθουσες της συνείδησης και του υποσυνείδητου ενώνονται και έρχεται η Εσωτερική Σοφία.

47-Οι Σαμυάσιν της σκέψης αποκτούν την συ­νεχή Συνείδηση μέσα στο Πύρινο Ρόδο του Σύμπα­ντος…

48- Είναι αναγκαίο να αποκτούμε την πιο βαθιά ηρεμία. Είναι επείγον να αναπτύξουμε την υπομονή και την επιμονή.

49- Πρέπει να παραμένουμε αδιάφοροι μπροστά στον έπαινο και στην ύβρη μπροστά στον θρίαμβο και στην ήττα.

50- Είναι αναγκαίο να αλλάξουμε τον τρόπο της σκέψης προς χάριν της ομορφιάς της κατανόησης.

51 - Είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα άθροισμα όλων των ελαττωμάτων μας και να αφιερώσουμε δύο μήνες για κάθε ελάττωμα μέχρι να τελειώσουμε με όλα τα ελαττώματα.

52- Εκείνος που προσπαθεί να τελειώσει με όλα τα ελαττώματά του συγχρόνως μοιάζει με τον κυνηγό που θέλει να πιάσει δέκα λαγούς την ίδια στιγμή. Έτσι δεν πιάνει κανέναν.

53- Για να φθάσει κάποιος να γίνει Δάσκαλος του Σαμάντι επείγει να αναπτύξει μία πλούσια εσω­τερική ζωή.

54- Ο Γνωστικός που δεν ξέρει να χαμογελά έχει τόσο λίγο έλεγχο όπως εκείνος που ξέρει μονάχα να ξεκαρδίζεται με τον Αριστοφάνη.

55- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΡ­ΧΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ. ΕΝΑΣ ΜΥΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΛΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ. ΕΝΑΣ ΜΥΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΘΛΙΨΗ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ.

56- ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΛΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΜΥ­ΣΤΗΣ ΔΙΟΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.

57- Κατά την διάρκεια αυτών των πρακτικών του διαλογισμού τα Τσάκρας του Αστρικού Σώματος των σπουδαστών μας εισέρχονται σε δραστηριότητα και τότε ο σπουδαστής αρχίζει να αντιλαμβάνεται τις εικόνες των υπεραισθητών κόσμων.

58- Στην αρχή ο σπουδαστής αντιλαμβάνεται μονάχα φευγαλέες εικόνες... Αργότερα ο σπουδαστής αντιλαμβάνεται πλήρως όλες τις εικόνες των υπεραισθητών κόσμων.

59- Αυτή η πρώτη φάση της γνώσης ανήκει στην γνώση «Φαντασιωματική».

60- Ο σπουδαστής παρατηρεί τότε πολλές εικόνες που γι’ αυτόν είναι αινιγματικές διότι δεν τις κατανοεί.

61- Όμως καθώς επιμένει στις πρα­κτικές του του εσωτερικού διαλογισμού βαίνει αισθανόμενος ότι εκείνες οι υπεραισθητές εικόνες προκαλούν σε εκείνον ορισμένα συναισθήματα χαράς ή πόνου.

62- Ο σπουδαστής αισθάνεται τότε έμπνευση στην παρουσία αυτών των εσωτερικών εικόνων και κατανοεί την σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ διαφόρων εικόνων. Τότε έχει ανέλθει στην εμπνευσμένη γνώση.

63- Αργότερα βλέπει οποιαδήποτε εσωτε­ρική εικόνα και τότε αμέσως γνωρίζει την σημασία της και το γιατί του κάθε πράγματος. Αυτό είναι το τρίτο σκαλί της γνώσης γνωστό με το όνομα της διαι­σθητικής γνώσης.

64- Φαντασία, Έμπνευση και Διαίσθηση είναι οι τρεις υποχρεωτικοί δρόμοι της Μύησης.

65- Αυτές είναι οι τρεις άφατες κορυφές στις οποίες φθάνουμε δια μέσου της Συγκέντρωσης του Διαλογι­σμού και του Σαμάντι.

66- Εκείνος που έχει φθάσει στις τρεις άφατες κορυ­φές της Διαίσθησης έχει μετατραπεί σε έναν Δάσκαλο του Σαμάντι.

67- Η Ανατολική Σοφία εξασκείται με την ακό­λουθη σειρά: Πρώτον ASANA. (Στάση του σώματος). Δεύτερον PRATYAPA. (Η μη σκέψη). Τρίτον DARANA. (Συγκέντρωση σε ένα μονάχα πράγμα). Τέταρτον DYANA. (Βαθύς διαλογισμός). Πέμπτον SHAMADHI. (Έκσταση).

68- Είναι αναγκαίο να τοποθετείται το σώμα στην πιο άνετη θέση. (ASANA). Είναι απαραίτητο να τοποθετείται ο νους εν λευκώ πριν από την συγκέντρωση. (PRATYARA). Είναι επείγον να ξέρει κάποιος να συγκεντρώνει το νου σε ένα μονάχα πράγμα. (DARANA). Και έτσι φθάνουμε να στοχαζόμαστε σε βάθος επάνω στο περιεχόμενο του ιδίου του πράγματος (DYANA). Από αυτόν τον δρόμο φθάνουμε στην ΕΚΣΤΑΣΗ (SHAMADHI).

69- Όλη αυτή η εσωτερική πειθαρχία του νου πρέπει να εμποτίσει πλήρως την καθημερινή μας ζωή.

70- Με την παρουσία οποιουδήποτε προσώπου θα ανα­δύονται στο εσωτερικό μας πολλές εικόνες που αντα­ποκρίνονται στην εσωτερική ζωή του ατόμου με που ερχόμαστε σε επαφή. Αυτό ονομάζεται διορα­τικότητα.

71- Αργότερα εκείνες οι εικόνες μας δημιουρ­γούν διάφορα συναισθήματα έμπνευσης και τότε ο σπουδαστής φθάνει στην εμπνευσμένη γνώση.

72- Και τέλος ο σπουδαστής μπροστά σε οποιο­δήποτε άτομο αναγνωρίζει ακαριαία την ζωή του συνο­μιλητή του. Αυτή είναι η διαισθητική γνώση.

73- Εκείνοι που θέλουν να εισέλθουν στην Σοφία της Φωτιάς πρέπει να τελειώνουν με την διαδικασία της λογικής και να καλλιεργούν τις φλογερές ικανότητες του νου.

74- Από την λογική πρέπει να εξάγουμε μονάχα τον χρυσό καρπό της.

75- Ο χρυσός καρπός της λογικής είναι η Κα­τανόηση.

76- Η Κατανόηση και η Φαντασία πρέπει να αντικαταστήσουν την λογική.

77- Φαντασία και κατανόηση είναι τα θεμέλια των ανωτέρων ικανοτήτων της νοημοσύνης.

78- Για να εισέλθουμε στην γνώση των ανωτέρων κόσμων είναι αναγκαίο να αποκτήσουμε τις ανώ­τερες ικανότητες του νου.

79- Εκείνοι που διαβάζουν αυτές τις διδασκαλίες του ΠΥΡΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ και όμως συνεχίζουν επίμονα να είναι κλεισμένοι μέσα στην διαδικασία της λογικής δεν κάνουν για τις ανώτερες σπουδές του πνεύματος. Ακόμη δεν είναι ώριμοι.

80- Η Διόραση και η Φαντασία είναι το ίδιο πράγμα. Η Διόραση είναι Φαντασία και η Φαντασία είναι Διόραση. Η Διόραση υπάρχει αιώνια.

81 - Όταν αναδύεται στο εσωτερικό μας μία οποιαδήποτε εικόνα πρέπει να την εξετάζουμε με ηρεμία για να γνωρίσουμε το περιεχόμενο της.

82- Όταν το Πύρινο Ρόδο του αστρικού σώματος τοποθετημένο στο Μεσόφρυδο αφυπνίζεται σε μία νέα δραστηριότητα τότε οι εσωτερικές εικόνες που έρ­χονται στην φαντασία μας βαίνουν συνοδευόμενες απο Φως και Χρώματα.

83- Πρέπει να μαθαίνουμε από την εμπειρία μας. Να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των εικόνων τις οποίες δε­χόμαστε και των συνειδητών ή ασυνείδητων εικόνων τις οποίες δημιουργούμε και προβάλλουμε.

84- Πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των δικών μας εικόνων και των ξένων εικόνων που έρχονται σε εμάς.

85- Η φαντασία έχει δύο πόλους. Έναν δέκτη και έναν πομπό.

86- Ένα πράγμα είναιτο να λαμβάνουμε μία εικόνα και ένα άλλο πράγμα είναι το να εκπέπουμε μία εικόνα δημιουργηθείσα από την σκέψη μας.

87- Ο αντίθετος πόλος της φαντασίας είναι η φαντασίωση.

88- Η φαντασία είναι Διόραση.

89- Η φαντασίωση είναι οι παράλογες εικόνες οι δημιουργημένες από έναν νου γεμάτο παρεκ­κλίσεις.

90- Οι εκπαιδευτές οφείλουν όχι μονάχα να παρα­δίδουν ασκήσεις στους σπουδαστές για να Αφυπνίσουν το Μετωπιαίο Τσάκρα αλλά επίσης οφείλουν να διδά­σκουν τον χειρισμό της Διόρασης.

91- Η Διόραση είναι η φαντασία της οποίας το Τσάκρα εδρεύει στο Μεσόφρυδο.

92- Η Φαντασία είναι το διάφανο. Για τον σοφό το να φαντάζεται είναι το να βλέπει.

93- Η Εποχή της Λογικής άρχισε με τον Αριστοτέλη. Έφθασε στο αποκορύφωμά της με τον Εμμάνουελ Κάντ και τελειώνει τώρα με την Γέννηση της Νέας Εποχής του Υδροχόου.

94- Η Νέα Εποχή του Υδροχόου θα είναι η Επο­χή της «Διαισθητικής» Ανθρωπότητας.

95- Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ εκείνου που είναι να δημιουργούμε μία εικόνα με την σκέψη και εκείνου που είναι να συλλαμβάνουμε μία εικόνα η οποία επιπλέει στους υπεραισθητούς κόσμους.

96- Πολλοί θα πουν: Πως είναι δυνατόν εγώ να μπορώ να συλλάβω μία εικόνα χωρίς αυτό να είναι Διόραση;

97- Σε αυτούς πρέπει να απαντήσουμε ότι η φαντασία είναι η ίδια η διόραση και ότι κάθε ανθρώπινο ον είναι λιγότερο ή περισσότερο φαντασιοποιητικό. Δηλαδή λιγότερο ή περισσότερο διορατικό.

98- Εκείνο που έχει προκαλέσει περισσότερη ζημία στους σπουδαστές του Αποκρυφισμού είναι η λανθασμένη αντίληψη η οποία υπάρχει σχετικά με την Διόραση.

99- Οι συγγραφείς αυτής της λανθασμένης αντίληψης είναι οι «νοητικοί» που έχουν κοιτάξει με την πιο βαθιά περιφρόνηση τις ικανότητες της φαντασίας.

100- Οι αποκρυφιστές θέλοντας να αμυνθούν στην νοητική περιφρόνηση έδωσαν στην φαντασία μία αναντίρρητα επιστημονική πινελιά και την βάπτισαν με το όνομα της Διόρασης ή της Έκτης Αίσθησης.

101- Αυτή η στάση των αποκρυφιστών καταδίκασε τους ίδιους διότι παρέμειναν συγχυσμένοι…

102- Τώρα οι αποκρυφιστές (θύματα των νοητικών) έχουν εγκαθιδρύσει μία τρομερή άβυσσο μεταξύ Διόρασης και Φαντασίας.

103- Πολλοί αναρωτιούνται: Αλλά πώς μπορώ να λαμβάνω εικόνες χωρίς να είναι Διόραση;

104- Φτωχοί άνθρωποι! Δεν ξέρουν τον θησαυρό τον οποίο κατέχουν. Αγνοούν ότι η φαντασία είναι η ίδια η διόραση και ότι κάθε ανθρώπινο ον είναι λιγότερο ή περισσότερο διορατικό.

105- Οι αποκρυφιστές έχουν θελήσει να μετατρέψουν την ωραία ικανότητα της διόρασης σε κάτι επίπλαστο τεχνητό και δύσκολο.

106- Η Διόραση είναι η Φαντασία. Η Διόραση είναι το ωραιότερο άνθος το απλούστερο και το αγνότερο της πνευματικότητας.

107- Όταν επανακατακτούμε την χαμένη παιδικότητα τότε όλες οι εικόνες που έρχονται στην φαντασία μας βαίνουν συνοδευόμενες από ζωντανότατα αστρικά χρώματα.

108- Ο διανοούμενος που περιφρονεί την φαντασία διαπράττει έναν βαρύτατο παραλογισμό διότι όλο εκείνο που υπάρχει στην φύση είναι υιός της φαντασίας.

109- Ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει έναν πίνακα είναι ένας μεγάλος διορατικός.

110- Κάποιος μένει έκπληκτος μπροστά στον «Χριστό» του Λεονάρντο ντα Βίντσι ή μπροστά στην «Μαντόνα» του Μιχαήλ Άγγελου.

111- Ο καλλιτέχνης λαμβάνει με την φαντασία του (διόραση) υπέροχες εικόνες τις οποίες μετά μεταφέρει στις υδατογραφίες του ή στα γλυπτά του.

112- Ο «Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ μας θυμίζει μία Αιγυπτιακή Μύηση…

113- Όταν η Θεά-Μητέρα του κόσμου θέλει να προσφέρει στους ανθρώπους κάποιο παιχνίδι ώστε να διασκεδάσουν τότε το αποθέτει στην φαντασία των εφευρετών. Έτσι έχουμε: Το ραδιόφωνο το αεροπλάνο τα αυτοκίνητα κ.τ.λ..

114- Οι τρομακτικές εικόνες των βυθισμένων κόσμων όταν λαμβάνονται από τους επιστήμονες μετατρέπονται σε κανόνια σε πολυβόλα σε βόμβες κ.τ.λ..

115- Έτσι λοιπόν όλος ο κόσμος είναι λιγότερο ή περισσότερο διορατικός και δεν μπορεί να περιφρονείται η φαντασία διότι όλα τα πράγματα είναι παιδιά της φαντασίας.

116- Πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων που δεν έχουν λάβει εσωτεριστική εκπαίδευση και εκείνων που έχουν υποβληθεί ήδη στις μεγάλες εσωτεριστικές πειθαρχίες.

117- Η φαντασία εξελίσσεται αναπτύσσεται και προοδεύει μέσα στο Πύρινο Ρόδο του Σύμπαντος.

118- Εκείνοι που έχουν κάνει ήδη να περιστρέ­φεται ο μαγικός τροχός του μεσόφρυδού τους κατέχουν μία ισχυρή και πλούσια φαντασία και όλες οι εικόνες οι λαμβανόμενες από εκείνους βαίνουν συνοδευόμενες από Φως χρώμα θερμότητα και ήχους.

119- Δεν αρνούμαστε την ύπαρξη της Διόρασης. Η Διόραση είναι η Έκτη Αίσθηση της οποίας το τσάκρα εδρεύει στο Μεσόφρυδο και έχει ενενήντα έξι ακτίνες. Εκείνο που θέλουμε είναι να διευρύνουμε την έννοια και να δώσουμε στον σπουδαστή να καταλάβει ότι ένα άλλο από τα ονόματα της διόρασης είναι η λέξη φαντασία. Οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει την χρήση και την λειτουργία της Θεϊκής Διόρασης και είναι ανα­γκαίο οι σπουδαστές μας να γνωρίζουν ότι η φαντασία εί­ναι η ίδια η διόραση ή η Έκτη Αίσθηση τοποθετημένη στο Μεσόφρυδο.

120- Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η φαντα­σία είναι μία ικανότητα καθαρά νοητική και ότι δεν έχει καμία σχέση με το Μετωπιαίο Τσάκρα της Διόρασης.

121- Αυτή η λανθασμένη θεωρία οφείλεται στην περιφρόνηση την οποία αισθάνονται οι διανοούμενοι για την φαντασία και στο τέχνασμα με που οι αποκρυφιστές θέλουν να υπερασπισθούν την θαυμάσια ικα­νότητα της Διόρασης.

122- Το Μετωπιαίο Τσάκρα του Αστρικού Σώματος βρίσκεται στενά συνδεδεμένο με το Μετωπιαίο Τσάκρα του Νοητικού Σώματος με το Τσάκρα του Αιθερικού Σώματος και με τον Αδένα της Υπόφυσης που βρίσκεται τοποθετημένος στο Μεσόφρυδο του φυσικού σώματος.

123- Έτσι λοιπόν η φαντασία ανήκει σε όλα τα Πεδία της Συμπαντικής Συνείδησης και η Διόραση είναι ακριβώς η ίδια η Φαντασία δεκτική ανάπτυξης εξέλιξης και πρόοδου μέσα στο Πύρινο Ρόδο του Σύμπαντος.

124- Είναι αναγκαίο οι ευσεβείς του μονοπα­τιού να έχουν έναν νουν καλά ισορροπημένο.

125- Όταν εμείς μιλάμε για λογική αναφερόμαστε σε μία υπερβατική λογική η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τα κείμενα της σχολαστικής λογικής.

126- Κάθε εσωτερική εικόνα έχει τις επιστη­μονικές αντιστοιχίες της σε αυτό το πεδίο της φυσικής αντικειμενικότητας.

127- Όταν οι εικόνες του σπουδαστή δεν μπορούν να ερμηνευθούν δια μέσου της λογικής είναι σημάδι ότι ο νους του σπουδαστή βρίσκεται σε πλήρη ανισορ­ροπία.

128- Κάθε εσωτερική εικόνα πρέπει να έχει λογικά μία ικανοποιητική εξήγηση.

129- Υπάρχουν αμέτρητοι σπουδαστές με νου πλήρως ανισόρροπο.

130- Οι Γνωστικοί μαθητές οφείλουν να καλλιεργούν την ηρεμία.

131- Η ηρεμία είναι η πιο ισχυρή κλείδα για την ανάπτυξη της Διόρασης.

132- Ο θυμός καταστρέφει την αρμονία του συνόλου και βλάπτει πλήρως τα πέταλα του Πύρινου Ρόδου του Μεσόφρυδου.

133- Ο θυμός αποσυνθέτει το Αστρικό Φως σε ένα δηλητήριο ονομαζόμενο IMPERIL που βλάπτει τα πέταλα του ΠΥΡΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ του Μεσόφρυδου και παρεμποδίζει τους Διαύλους του Μεγάλου Συμπαθητικού Νευρικού Συστήματος. Πρέπει να κάνουμε να περιστρέφεται το Τσάκρα της Διόρασης με το Φωνήεν Ι που πρέ­πει να φωνοποιείται καθημερινά παρατείνοντας τον ήχο του Φωνήεντος έτσι: ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.

134- Μέσα στην μεγαλοπρεπή ηρεμία της σκέψης η οποία θάλλει καταιγιστικά πρέπει να παρατηρούμε τις εσωτερικές εικόνες χωρίς την καταπιεστική διαδικασία της λο­γικής.

135- Στην παρουσία μίας εσωτερικής εικόνας ο νους μας πρέπει να ρέει ακέραια με την γλυκιά ροή της σκέψης.

136- Ανάμεσα στις φαντασιακές εικόνες ο νους μας θα δονείται με τα κύματα της διάκρισης.

137- Η διάκριση είναι άμεση αντίληψη της αλήθειας χωρίς την διαδικασία της εννοιολογικής επιλογής.

138- Η διαδικασία της επιλογής διαιρεί το νου μέσα στην μάχη των αντιθέτων και τότε οι εσωτερικές εικόνες κρύβονται όπως τα αστέρια πίσω από τα πυκνά σύννεφα της λογικής.

139- Πρέπει να μαθαίνουμε να σκεπτόμαστε με την καρδιά και να αισθανόμαστε με το κεφάλι...

140- Ο νους μας πρέπει να ξαναγίνει εξαιρε­τικά ευαίσθητος και λεπτεπίλεπτος...

141- Ο νους πρέπει να απελευθερωθεί από κάθε είδους δεσμά για να κατανοεί την ζωή ελεύθερη στην κίνησή της.

142- Εμείς θαυμάζουμε την τόλμη.

143- Οι επιθυμίες κάθε είδους είναι δεσμά για το νου.

144- Οι προκαταλήψεις και οι προλήψεις είναι δεσμά για την νοημοσύνη.

145- Οι σχολές είναι «κλουβιά» όπου ο νους παραμένει φυλακισμένος.

146- Πρέπει να μάθουμε να ζούμε πάντα στο παρόν διότι η ζωή είναι πάντοτε μία αιώνια στιγμή.

147- Ο νους μας πρέπει να μετατραπεί σε ένα εργαλείο ευέλικτο και λεπτεπίλεπτο για τον ΕΣΩΤΕΡΟ.

148- Ο νους μας πρέπει να μετατραπεί σε ένα παιδί.

149- Κατά την διάρκεια των πρακτικών του εσωτερικού διαλο­γισμού πρέπει να βρισκόμαστε στην πιο κατηγορημα­τική εσωτερική ηρεμία διότι όλη η αναταραχή του νου όλη η ανυπομονησία διαταράσσει το νου και παρεμποδίζει την αντίληψη των εσωτερικών εικόνων.

150- Στον φυσικό κόσμο κάθε δραστηριότητα βαίνει συνοδευόμενη από την κίνηση των χεριών μας των ποδιών μας κ. τ. λ.. Αλλά στους εσωτερικούς κό­σμους χρειαζόμαστε την πιο βαθύτερη ακινησία την από­λυτη ηρεμία για να λαμβάνουμε τις εσωτερικές εικό­νες που έρχονται στο νου ως μία χάρη... ως μία ευλογία.

151- Είναι απαραίτητο οι σπουδαστές μας να καλλιεργούν την καλύτερη ποιότητα λατρείας.

152- Πρέπει να λατρεύουμε βαθιά όλα τα Ιερά και Θεϊκά Πράγματα.

153- Πρέπει να λατρεύουμε βαθιά όλα τα Έργα του Δημιουργού.

154- Πρέπει να λατρεύουμε βαθιά τους Αξιο­σέβαστους Δασκάλους της Συμπαντικής Λευκής Αδελφό­τητας.

155- Ο σεβασμός και η λατρεία μας ανοίγουν διάπλατα τις θύρες των Ανωτέρων Κόσμων.

156- ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΖΗΤΙΑΝΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΡΙΟ.

157- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΟΜΟΙΩΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΤΩΧΟ. ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗ ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ.

158- Πρέπει να καλλιεργούμε την υπομονή και την πρόνοια.

159- Τα μυρμήγκια και οι μέλισσες είναι υπο­μονετικά και προνοητικά.

160- Πρέπει να τελειώνουμε με τα άγχη της συσσώρευσης και με την απληστία.

161- Πρέπει να μάθουμε να είμαστε αδιά­φοροι μπροστά στον Χρυσό και στα πλούτη.

162- Πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε περισσότερο την Διδασκαλία της Καρδιάς.

163- Εκείνος που περιφρονεί την Διδασκαλία της Καρδιάς για να ακολουθεί την Διδασκαλία των Οφθαλμών (θεωρίες σχολές βιβλιοσοφική κουλτούρα κ.τ.λ.) δε θα μπορέσει να φθάσει ποτέ στις μεγά­λες πραγματοποιήσεις.

164- Πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε το καλό του κακού και το κακό του καλού.

165- Σε κάθε τι καλό υπάρχει κάτι κακό. Σε κάθε τι κακό υπάρχει κάτι καλό.

166- Αν και φαίνεται απίστευτο οι Μαρίες Μαγδαληνές βρίσκονται πλησιέστερα στην Μύηση από πολλές παρθένες.

167- Παρ’ ότι παραξενεύει τον μαθητή μερικές φορές βρίσκεται πλησιέστερα στην Μύηση εκεί­νος τον οποίο όλοι τον δείχνουν με το δάκτυλο και τον κατηγορούν από εκείνον τον υποκριτή που χαμογελά γλυκά μπροστά στο ακροατήριο μίας Στοάς ή ενός Ναού.

168- Ο Παύλος της Ταρσού υπήρξε ένας δήμιος και ένας δολοφόνος πριν από το γεγονός που του συνέβη στην πορεία του προς την Δαμασκό.

169- Η ακαριαία μεταμόρφωση αυτού του ανθρώ­που εξέπληξε τους Αγίους της Ιερουσαλήμ.

170- Ο μοχθηρός μετατράπηκε σε Προφήτη...

171- Αυτό είναι το Μυστήριο του Μπαφομέτ.

172- Τα Ιερά αντικείμενα των Ναών στηρίζο­νται επάνω σε ζωικά βάθρα και τα πόδια των θρόνων των Δασκάλων είναι φτιαγμένα από τέρατα.

173- Ο Χριστός ξέρει να εκτιμά την ομορφιά των δοντιών στο πτώμα ενός σκύλου σε αποσύνθεση.

174- Στον δαίμονα Βεελζεβούλ έκαιαν γαλάζιες φλόγες που χρησίμευσαν για να τον μετασχηματίσουν σε μαθητή της Λευκής Ιεραρχίας.

175- Μέσα στο θυμίαμα της προσευχής πολλές φορές κρύβεται το έγκλημα.

176- Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΝΕ­ΝΑΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ.

177- Μερικές φορές το να μιλάς είναι ένα έγκλημα. Και άλλοτε το να σιωπάς είναι επίσης έγκλημα.

178- Είναι τόσο κακό το να μιλάς όταν πρέπει να σιωπάς όπως και το να σιωπάς όταν πρέπει να μιλάς.

179- Πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε τον Λόγο και να ξέρουμε να υπολογίζουμε με ακρίβεια το αποτέλεσμα των λέξεών μας.

180- Μία ίδια λέξη μπορεί να εξυπηρετεί ως ευ­λογία για ένα άτομο και ως ύβρις για κάποιο άλλο.

181- Γι’ αυτό πριν πούμε μία λέξη πρέπει να υπολογίζουμε πολύ καλά το αποτέλεσμα.

182- Οι κύριοι του Κάρμα κρίνουν τα πράγμα­τα απο τα αποτελέσματα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις καλές προθέσεις.

183- Ο νους μας πρέπει να είναι απλός ταπει­νός και γεμάτος με τον βαθύτερο σεβασμό.

184- Οι μαθητές μας πρέπει να αποφεύγουν προσεκτικά κάθε λογομαχία για να μην σπαταλούν τις ενέργειες τους ανώφελα.

185- Όποιος θέλει να δεχθεί την Διδασκαλία των Γνωστικών ας την δεχθεί. Αλλά όποιος δε θέλει να την δεχθεί οφείλεται στο ότι δεν είναι ακόμη ώριμος και είναι ανώφελες επομένως οι λογομαχίες με εκείνον για να τον πείσουμε.

186- «Ας είναι απαγορευμένες οι λογομαχίες ας αποτραπεί η διαφωνία στον λόγο ας εγκαταλείψουν όλα τα αγριόχορτα τον φωτεινό δρόμο».

187- Πρέπει να καλλιεργούμε την ευγνωμο­σύνη διότι η αγνωμοσύνη και η προδοσία είναι αδέλφια.

188- Πρέπει να τελειώνουμε με τον φθόνο διότι από τον φθόνο εξέρχονται οι Ιούδες που πουλούν τον Δάσκαλο για τριάκοντα αργύρια.

189- Ο φθόνος είναι το πιο δηλητηριώδες άνθος που υπεραφθονεί μέσα στα βαλτώδη σκοτάδια όλων των πνευματιστικών σχολών του κόσμου.

190- Ο φθόνος συνηθίζει να μεταμφιέζεται με την τήβεννο του δικαστή.

191- Πρέπει να καλλιεργούμε την ειλικρίνεια διότι στην ουσία της ειλικρίνειας βλαστάνουν τα ωραιότερα λουλούδια του Πνεύματος.

192- Όλες αυτές οι αξίες θα μας δώσουν μία πλούσια εσωτερική ζωή. Έτσι είναι το πως ετοιμαζόμαστε εσωτερικά για τις μεγάλες εσωτεριστικές πειθαρχίες του νου που θάλλει ανάμεσα στις καταιγιστικές φλόγες του Σύμπαντος.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από «Το Πύρινο Ρόδο»)