Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021

Ο εσω­τερικός διαλογισμός περιλαμβάνει 3 φάσεις:

1.  Τέλεια Συγκέντρωση

2.  Τέλειος Διαλογισμός

3.  Τέλειο Σαμάντι

Πρέπει να συγκεντρώνουμε το νου στον Εσωτερικό Δάσκαλο. Πρέπει να διαλογιζόμαστε στο μεγαλείο του Εσωτερικού Δασκάλου. Πρέπει να μιλάμε με τον Εσωτερικό Δάσκαλο, μέχρι να ακούσουμε τη φωνή Του και να συζητή­σουμε μαζί Του άρρητα πράγματα… Αυτό ονομάζεται "Σαμάντι".

Η συγκέντρωση μπορεί να επιτευχθεί με μία τεχνική. Η Δασκάλα Ε. Π. Μπλαβάτσκι, στη «Φωνή της Σιωπής», λέει κατά γράμμα το ακόλουθο:

«Πριν η Ψυχή μπορέσει ν’ ακούσει, η εικόνα (ο άν­θρωπος) οφείλει να είναι τόσο κουφός στους βρυχηθμούς όσο και στους ψιθύρους, στα μουγκρίσματα του ελέφαντα όσο και στον αργυρό βόμβο της χρυσής πυγολαμπίδας».

«Πριν η ψυχή μπορέσει να κατανοήσει και να θυμη­θεί, θα πρέπει να ενωθεί με την ομιλούσα σιωπή, κατά τον ίδιο τρόπο που η μορφή που πρέπει να πάρει ο άργιλος ενώνεται προηγουμένως με την σκέψη του κεραμοποιού».

«Τότε η Ψυχή θα ακούσει και θα θυμηθεί. Και τότε στο εσωτερικό αυτί θα μιλήσει η φωνή της σιωπής».

Συμβουλεύω τους μαθητές μου να εξασκούν τον εσωτερικό διαλογισμό σ' εκείνες τις στιγ­μές που αισθάνονται περισσότερο προδιατεθειμένοι προς τον ύπνο. Πρέπει να δαμάσετε ολοκληρωτικά το άγριο άλογο του νου. Οφείλετε να ελέγχετε κάθε δυνατή αντί­δραση του νου μπροστά στα πράγματα και στους ήχους του φυσικού κόσμου.

Ο Εσωτερικός Δάσκαλος δεν είναι η διάνοια. Ο Εσωτερικός Δάσκαλος δεν είναι το συναίσθημα, ο Εσωτερικός Δάσκαλος δεν είναι η θέληση, ο Εσωτερικός Δάσκα­λος δεν είναι η Συνείδηση, ούτε και η Ευφυΐα.

Ο Εσωτερικός Δάσκαλος είναι ο θεϊκός Μάρτυρας, ο Εσωτερικός Δάσκαλος είναι το Είναι. Ο Εσωτερικός Δάσ­καλος είναι ο Εσώτερος, γι’ αυτό βυθισμένοι σ' ένα βαθύ εσωτερικό διαλογισμό, πείτε: Δεν είμαι αυτό, ούτε εκείνο…  «Είμαι Αυτός», «Είμαι Αυτός», «Είμαι Αυτός».

Να είστε απαιτητικοί με τον Εσωτερικό σας Δάσκαλο. Αυτός οφείλει να σας διδάξει τα πλέον άρρητα πράγματα. Εάν η συγκέντρωσή σας είναι έντονη, θα εισέλθετε τότε στα θαύματα του Κόσμου και θα μάθετε πράγματα αδύνατα να περιγραφούν με λέξεις.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από τα Μαθήματα Ζωδιακού)