Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

Στο μυστηριώδες κατώφλι του Ναού των Δελφών υπήρχε σκαλισμένο στη ζωντανή πέτρα ένα ελληνικό απόφθεγμα που έλεγε ΓΝΩΘΙ Σ' ΕΑΥΤΟΝ. "Άνθρωπε, γνώ­ρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το Σύμπαν και τους θεούς.

Η μελέτη του εαυτού, ο γαλήνιος συλλογισμός, είναι προφανές ότι συντελείται στην ησυχία και τη σιωπή του νου.

Όταν ο νους είναι ήσυχος και σε σιωπή, όχι μόνο στο επιφανειακό, διανοητικό επίπεδο, αλλά σε όλα και σε καθένα από τα 49 υποσυνείδητα διαμε­ρίσματα, τότε προσέρχεται το καινούργιο, απεμφιαλώνεται η ουσία, η συνείδηση και έρχεται η αφύπνι­ση της ψυχής, η έκσταση και το Σαμαδί.

Η καθημερινή πρακτική του διαλογισμού μας μετασχηματίζει ριζικά. Οι άνθρωποι που δεν εργάζο­νται στην εκμηδένιση του εγώ ζουν πεταλουδίζοντας από σχολή σε σχολή και δεν βρίσκουν το μόνιμο κέ­ντρο βαρύτητας τους, πεθαίνουν αποτυχημένοι δίχως να έχουν καταφέρει τη βαθιά Αυτοπραγμάτωση του Είναι.

Η αφύπνιση της συνείδησης είναι δυνατή μόνο μέσω της απελευθέρωσης και της χειραφέτησης από τον νοητικό δυαδισμό, τη μάχη των αντιθέτων, τη διανοητική φουσκοθαλασσιά. Η οποιαδήποτε υποσυνεί­δητη, ή ασυνείδητη πάλη, μετατρέπεται σε μια παγί­δα για την απελευθέρωση της ουσίας.

Κάθε μάχη αντιθέσεων, όσο ασήμαντη και να είναι αυτή, καταδεικνύει, στις ατομικές κολάσεις του ανθρώπου, άγνωστα σκοτεινά σημεία. Η παρατήρηση και η γνώση αυτών των υπάνθρωπων όψεων του εαυτού, αποδεικνύεται απαραίτητη για την επίτευξη απόλυτης ησυχίας και σιωπής

του νου. Μόνο σε απουσία του νου είναι δυνατόν να πειραματιζόμαστε να βιώνουμε την Ακέραιη Επανάσταση και την Επανάσταση της Δια­λεκτικής.

Ο "BLUE ΤΙΜΕ" ή θεραπευτική της Ανάπαυσης έχει βασικούς κανόνες, δίχως τους οποίους θα ήταν αδύνατον να χειραφετηθούμε από τα θανάσιμα γρανά­ζια του νου. Οι κανόνες αυτοί είναι:

1- ΧΑΛΑΡΩΣΗ: Είναι απαραίτητο να μαθαίνουμε να χαλαρώνουμε το σώμα για το διαλογισμό κανένας μυς δεν πρέπει να είναι τεντωμένος. Είναι επείγον να προκαλούμε και να διαβαθμίζουμε τον ύπνο κατά βούληση. Είναι προφανές ότι από τον σοφό συνδυασμό ύπνου και διαλογισμού προκύπτει αυτό που ονομάζε­ται φώτιση.

2- ΑΝΑΔΡΟΜΗ: Τι αναζητούμε με την αναδρομή; Το διανοητικό ζώο, εξαιτίας της μηχανικής ζωής που ζει καθημερινά, λησμονεί τον εαυτό του και πέφτει στη γοητεία προχωράει με τη συνείδηση κοι­μισμένη, δίχως να θυμάται τι έκανε τη στιγμή που ξύπνησε, αγνοώντας τις πρώτες σκέψεις της ημέρας, τις ενέργειες του και τα μέρη που πήγε.

Η αναδρομή έχει ως σκοπό να κάνει συνείδηση όλες τις ενέργειες ή πράξεις του παρελθόντος. Πραγ­ματοποιώντας την αναδρομή στον διαλογισμό, δεν θα βάζουμε εμπόδια στον νου* θα φέρνουμε την ανά­μνηση των καταστάσεων του παρελθόντος από τη στιγ­μή κατά την οποία αρχίζει η αναδρομή μέχρι τη στιγ­μή της ζωής που εμείς επιθυμούμε. Κάθε ανάμνηση οφείλουμε να τη μελετούμε δίχως να ταυτιζόμαστε μαζί της.

3- ΓΑΛΗΝΙΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: Αρχικά, πρέπει να γινόμαστε πλήρως συνειδητοί, της ψυχικής καταστάσεως στην οποία βρισκόμαστε προτού ξεπηδήσει η οποιαδή­ποτε σκέψη. Γαλήνια παρατήρηση του νου μας, πλήρης προσοχή σε κάθε νοητική μορφή που κάνει την εμφά­νιση της στην οθόνη του διανοητικού.

Είναι επιτακτική ανάγκη να μετατρεπόμαστε σε σκοπούς του ίδιου μας του νου, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε υποκινούμενης δραστηριότητας και να σταματούμε για μια στιγμή για να την παρατηρούμε.

4- ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ: Ερευνούμε, διερευνούμε, εξετά­ζουμε αναζητώντας διεξοδικά την προέλευση κάθε σκέψης, ανάμνησης, συμπάθειας, συγκίνησης, συναι­σθήματος, έχθρας κ. τ. λ. καθώς αυτά αναβλύζουν για να εμφανιστούν στον νου.

Κατά τη διάρκεια της ψυχανάλυσης θα πρέπει να εξετάζουμε, να ελέγχουμε και να διερευνούμε την προέλευση, την αιτία, το λόγο και το βασικό κίνητρο κάθε σκέψης, ανάμνησης, εικόνας και συσχέ­τισης, καθώς αυτά αναβλύζουν από τον πυθμένα του υποσυνειδήτου.

5- ΦΩΝΟΠΟΙΠΕΙ ΜΑΝΤΡΑΜ ή ΚΟΑΝ: Οι αντικειμε­νικοί σκοποί αυτού του σταδίου είναι: α) να αναμιγνύουμε μέσα στο εσωτερικό μας σύμπαν τις μαγικές δυνάμεις των μάντραμ ή των κοάν. β) να αφυπνίζουμε συνείδηση γ) να συσσωρεύουμε εσωτερικά, χτιστικά άτομα υψηλότατου ηλεκτρικού δυναμικού.

Στην ψυχολογική αυτή εργασία, το διανοητικό πρέπει να παίρνει μια θέση δεκτική, ακέραιη, ενιαίο σύνολο, πλήρη, ήρεμη και βαθιά.  Με τα κοάν τις φράσεις δηλαδή που αποδιοργανώνουν τον νου, πετυχαίνεται η δεκτική, ενιαία σύνολοι κατάσταση.

6- ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Συνίσταται σε μια ενδοσκοπική γνώση του εαυτού μας. Το να ενδοσκοπούμε τον εαυτό μας είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια του βαθύ διαλογισμού.

Στην κατάσταση αυτή, θα εργαζόμαστε με τη διαδικασία της κατανόησης του εγώ (του ελαττώματος) που θέλουμε να αποσυνθέσουμε. Ο γνωστικός σπουδα­στής θα συγκεντρώνεται στο ψυχολογικό πρόσθετο και θα το δι τηρεί στην οθόνη του νου. Πρώτα απ' όλα, είναι απαραίτητο να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας.

Η υπερθετική ανάλυση αριθμεί δύο φάσεις, που είναι:

α) Αυτοεξερεύνηση: Διερευνούμε στο βάθος της συνείδησης και στα 49 επίπεδα του υποσυνειδή­του, πότε ήταν η πρώτη φορά στη ζωή που εκδηλώθη­κε το ελάττωμα, πότε η τελευταία και σε ποιες στιγ­μές είναι που έχει περισσότερη δύναμη για να εκδη­λώνεται .

β) Αυτοανακάλυψη: Ερευνούμε ποιες είναι οι τροφές του εγώ. Τεμαχίζουμε και διαιρούμε το ελάττωμα σε διάφορα τμήματα και μελετούμε το καθένα απ' αυτά, για να κατορθώσουμε να μάθουμε από τι είδους εγώ προέρχεται και τι είδους εγώ απορρέουν απ' αυτό.

7- ΑΥΤΟ-ΚΡΙΣΗ: Καθίζουμε το υπό μελέτη ελάτ­τωμα, στο εδώλιο των κατηγορουμένων. Φέρνουμε σε κρίση τις βλάβες που προξενεί στη συνείδηση και τα οφέλη που θα έφερνε στη ζωή μας η εκμηδένιση του ελαττώματος που κρίνεται.

8- ΠΡΟΣΕΥΧΗ: θα προσευχόμαστε με πολλή θέρμη στη Θεϊκή Μητέρα Κουνταλίνη, την εσωτερική και ατομική Μητέρα, θα της μιλάμε με ειλικρίνεια ενδοσκοπώντας σε όλα τα ελαττώματα και σφάλματα που έχουμε, ώστε Εκείνη, που είναι η μόνη ικανή να αποσυνθέτει τα εγώ, να τα αποσυνθέτει μέχρι τη ρίζα τους την ίδια.

Αποδεικνύεται ευχάριστο και ενδιαφέρον να παρευρισκόμαστε, κάθε φορά που μπορούμε, στις Αί­θουσες διαλογισμού τις γνωστικές Λουμισιάλες.

Είναι ουσιώδες να ασκούμε διαλογισμό πάντα με τα μάτια κλειστά για να αποφεύγουμε τα εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Η Επανάσταση της Διαλεκτικής»)