Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021

Το διανοητικό ζώο ζει στο κεφάλι του µε τα επτά ανοίγµατα. Ο εγκέφαλος είναι κατασκευασµένος για να επεξεργάζεται τη σκέψη, όµως δεν είναι η σκέψη. Ο εγκέφαλος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα όργανο του νοητικού σώµατος.

Το νοητικό σώµα είναι ένας υλικός οργανισµός, όµως δεν είναι ο φυσικός οργανισµός. Το νοητικό σώµα έχει την υπερβιολογία του και την εσωτερική παθολογία του, που είναι τελείως άγνωστη στους σηµερινούς επιστήµονες.

Το νοητικό σώµα περιβάλλεται από µία µεταξένια µεµβράνη, που το προστατεύει και το διατηρεί σε αρµονία µε το νευρικό σύστηµα του νωτιαίου µυελού. Αυτό το κάλυµα είναι η Ασηµένια Ασπίδα του νοητικού σώµατος. Μία τέτοια ασπίδα είναι ολοκληρωτικά καλυµµένη από "τεµνόµενους κώνους". Αυτοί ονοµάζονται "µετρητές" και είναι οι αισθήσεις του νοητικού σώµατος.

Ένα από αυτά τα αισθητήρια κέντρα του νοητικού σώµατος επιτρέπει σ΄ αυτό να χειρίζεται τα ατοµικά και συµπαντικά σπερµατικά ρεύµατα. Υπάρχουν επίσης στο νοητικό µας σώµα συγκεκριµένες αισθήσεις που µας επιτρέπουν να λαµβάνουµε τη σοφία από απόµακρα άστρα. Το κατώτερο αντίστοιχο της Ασπίδας µας διαµορφώνει τις έλικες του εγκεφάλου.

Το νοητικό σώµα έχει ένα ατοµικό πυρήνα που εξυπηρετεί ως βάση του. Αυτός ο πυρήνας είναι το Κύριο Άτοµο του νου. Αυτό το Κύριο Άτοµο περιέχει όλη τη σοφία της Φύσης. Όποιος µάθει να επικοινωνεί µε αυτό το Άτοµο µέσω του διαλογισµού µπορεί να διδαχθεί και να καθοδηγηθεί πάνω στην κοσµική σοφία, αφού αυτό το Άτοµο είναι σοφό. Αυτο το Κύριο Άτοµο εδρεύει στο σπερµατικό µας σύστηµα. Ασκώντας σεξουαλική µαγεία, αυτό το άτοµο υψώνεται προς το κεφάλι µας και έπειτα µας φωτίζει στον κόσµο του νου.

Η Ασηµένια Ασπίδα λάµπει σαν χρυσός όταν ασκούµε σεξουαλική µαγεία διότι εκατοµµύρια µεταµορφωµένων ατόµων υψηλού βολτάζ την καλύπτουν και ολοκληρωτικά τη µεταµορφώνουν. Έτσι, επέρχεται η αφύπνιση της συνείδησης και η αριστοκρατία της διάνοιας. Τότε, πράγµατι µπορούµε να µιλάµε ότι έχουµε µία διανοητική ευρυµάθεια και µία µεταµορφωµένη ηθική.

Πως µπορούµε να µιλάµε για τον ανθρώπινο εξευγενισµό, για άµεσες πραγµατώσεις και αποτελέσµατα, χωρίς να κατέχουµε συνεκτική νοητική ευρυµάθεια;

Είναι µήπως γνωστές οι στενές υπαρκτές σχέσεις ανάµεσα στη σεξουαλικότητα και το νου;

Η Ψυχοανάλυση του Σιγκµουντ Φρόυντ πρέπει να µελετηθεί για να γνωρίσουµε τις πρώτες έννοιες της σεξουαλικότητας σε σχέση µε το νου.

 Κάποιοι πιστεύουν ότι παίζοντας διάφορα αθλήµατα, ιππεύοντας άλογα ή επιλέγοντας άλλες εντυπώσεις, µπορούν να κατέχουν αυτό που ποµπωδώς ονοµάζεται "οι τελευταίες αντιλήψεις", "νοητική ευρυµάθεια", "αριστοκρατία της διάνοιας" και πνευµατική αναγέννηση.

Πως µπορεί ένα άτοµο εκφυλισµένο από την νοσηρότητα του σαρκικού πάθους να µιλά ότι έχει µία µεθοδική ζωή και απόλυτη προσοχή;

Πως µπορεί κάποιος που δεν κατέχει το Κύριο Άτοµο στο θρόνο του, να µιλά ότι έχει µία νοητική διεύρυνση;

Πως µπορεί ένα ακόρεστα σεξουαλικά άτοµο να λέει ότι έχει ένα δηµιουργικό νου; ∆εν γνωρίζουν ότι οι σκέψεις που δεν είναι εµποτισµένες από την Προσδιοριστική Ενέργεια της Φύσης (τη σεξουαλική ενέργεια) αποσυντίθενται; Αγνοούν ότι η Προσδιοριστική Ενέργεια είναι η σεξουαλική δύναµη;

Πως µπορεί ένα άτοµο που ο αδένας της επίφυσης του είναι ατροφικός λόγω της

µοιχείας να µιλά ότι έχει σθένος, δύναµη της θέλησης και µπορεί να θριαµβεύει; Συµβαίνει αυτό ίσως, επειδή δεν είναι γνωστή η στενή υπαρκτή σχέση ανάµεσα στον αδένα της επίφυσης και τους σεξουαλικούς αδένες, και ότι ο αδένας της επίφυσης είναι ο αγγελιοφόρος του κέντρου της σκέψης; Πως µπορεί ένα άτοµο που ο εγκέφαλός του είναι αδυνατισµένος λόγω του βίτσιου της συνουσίας να µιλά για νοητική συγκέντρωση; Πως µπορεί ένα άτοµο που δεν έχει αντιµετωπίσει τον εαυτό του και που έχει αποµακρυνθεί από τον Εσώτερό του εξαιτίας της µαύρης µαγείας να µιλά για προσωπική ικανοποίηση και για αυτεπάρκεια; Πως µπορεί µία αδύναµη ψυχή να έχει αυτεπάρκεια;

∆εν καταλαβαίνουν ότι οι ψυχές που είναι αποµακρυσµένες από τον Εσώτερο είναι αδύναµες ψυχές; Ο νους διαχωρίζεται στον στερεό νου και στον αφηρηµένο νου.

Ένα πράγµα είναι η κριτική µέσω της πρακτικής λογικής και άλλο είναι η κριτική της καθαρής λογικής. Οι εξαρτηµένες αντιλήψεις που ανήκουν στην κρίση της πρακτικής λογικής βασίζονται πάνω στις εµπειρίες των εξωτερικών αισθήσεων. Όµως, οι εξαρτηµένες αντιλήψεις που ανήκουν στην κριτική της καθαρής λογικής τρέφονται από ακριβείς ιδέες και τη διαίσθηση.

Η φιλοσοφία του κ. Εµµανουήλ Καντ, του µεγάλου φιλόσοφου από το Koenisgsber, αγνοείται εντελώς.

Εποµένως, τα συστήµατα "ελέγχου" και της επιλογής των αισθήσεων επιδιώκουν µόνο να σκλαβώσουν τους µαθητές της κριτικής της πρακτικής λογικής και τους µαθητές του κατώτερου και στερεού νου. Αυτά τα συστήµατα δεν είναι τίποτε άλλο παρά καθαρή και γνήσια µαύρη µαγεία. Το επιθυµητό αποτέλεσµα αυτών των συστηµάτων είναι να µετατρέψουν το µαθητή σε ένα σκλάβο των εξωτερικών αισθήσεων και σε ένα µαύρο µάγο.

Η Brahma-Vidya είναι ο νους του Εσώτερου. Ο νους του Εσώτερου είναι το αποτέλεσµα ή απόσταγµα όλων των εµπειριών που αποκτήθηκαν µε το νοητικό σώµα.

 Η Brahma-Vidya γίνεται το φωτεινό σώµα της νίκης, που αναφέρεται στο βιβλίο Η Ανατολή της Νεότητος.

Ένα πράγµα είναι ο νους ως νους και άλλο ο νους ώς ένα όργανο. Οι µεγάλες κοσµικές φωτίσεις είναι το αποτέλεσµα των µνηµειωδών ενώσεων της Brahma-Vidya µε το νοητικό σώµα. Έτσι, η ψυχή ενωµένη µε τον Εσώτερό της βυθίζεται µέσα στη µεγάλη ψυχή του κόσµου, µέσα στην "υπερψυχή" του Έµµερσον, και γνωρίζει όλα τα

µακροκοσµικά θαύµατα. Όµως, για να γνωρίσουµε αυτά τα θαύµατα, είναι απαραίτητο το άνοιγµα του µατιού του Dagma. Αυτό το µάτι είναι η διαίσθηση.

Αυτός που είναι διαισθητικός, είναι επειδή έχει ένα ειδικά δοµηµένο νοητικό σώµα. Ο πυρήνας από ένα τέτοιο νου είναι ένας κύκλος από ένα υπέροχο βιολετί χρώµα. Μέσα στο βιβλίο Azug, ο νους που είναι κατά αυτό τον τρόπο οργανωµένος ονοµάζεται "Damiorfla".

Ένα Damiorfla άτοµο δεν λυγίζει εµπρός στις δυνάµεις του διαβόλου, ούτε και είναι ένας σκλάβος της µάγια (ψευδαίσθησης).

Όποιος θέλει να µελετήσει το βιβλίο της ανατολικής σοφίας µε τίτλο Azug, πρέπει πρώτα από όλα να υποβληθεί σε µεγάλες και τροµερές Μυητικές δοκιµασίες. Έλαβα αυτό το βιβλίο από τα χέρια του αυθεντικού ∆ασκάλου της σοφίας Kout Humi.

Έτσι, το σύστηµα των επιλεκτικών αισθήσεων και το κοµµάτιασµα του νου µε "ελέγχους" και περισσότερους νοητικού ελέγχους καθε µέρα, δεν καταφέρνει παρά να σκλαβώσει το µαθητή στο ζωώδη νου του και στην όχι λιγότερο µοιραλατρική του διάνοια. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά µαύρη µαγεία. Το µόνο πράγµα που επιτυγχάνεται µε αυτές τις σκοτεινές διδασκαλίες είναι ο ολοκληρωτικός διαχωρισµός της Μονάδος και της προσωπικότητος. Οπότε, το άτοµο καταλήγει καταφρονώντας τη Μονάδα του και αποδίδοντας λατρεία στο Φύλακα του Κατωφλιού του, στο εσωτερικό του κτήνος.

Ένα πράγµα είναι η λογική και άλλο είναι η διαίσθηση. Η λογική τρέφεται µε τις εξωτερικές αισθήσεις (µέσω των αισθήσεων αντιλαµβάνεται και έπειτα δηµιουργεί τις εντυπώσεις). Έτσι, η λογική καταλήγει να είναι αρνητική και περιοριστική.

Το λογικό άτοµο πιστεύει ότι µπορεί να κατακτήσει την αλήθεια µέσω της πάλης των αντιθέτων, αλλά αυτό διαχωρίζει µονάχα το νου και τον καθιστά ανίκανο να κατανοήσει την αλήθεια.

Το διαισθησιακό άτοµο γνωρίζει µόνο πως να ακούει τη φωνή της σιγής. Έτσι, µε τον γαλήνιο νου του, οι αιώνιες αλήθειες της ζωής αντικατοπτρίζονται µε µία λαµπρή οµορφιά.

Το λογικό άτοµο µετατρέπει το νου του σε ένα πεδίο µάχης γεµάτο προκαταλήψεις,

φόβους, άγχη, φανατισµό, θεωρίες και τα συµπεράσµατά του είναι πάντοτε αυτά της αρεσκείας του. Όµως, µία τέτοια ταραγµένη λίµνη ποτέ δεν µπορεί να αντικατοπτρίσει τον ήλιο της αλήθειας.

Ο νους του διαισθητικού γαλήνιος και σιωπηλός κυλά πολύ µακρυά από την µαύρη διαµάχη των αντιθέσεων και από την θύελλα της υπεροψίας.

Ο νους του λογικού είναι σαν ένα πλοίο που γνωρίζει µόνο πως να αλλάζει λιµάνια. Από αυτά τα λιµάνια που ονοµάζονται σχολεία, θεωρίες, θρησκείες, πολιτικές παρατάξεις, κλπ., δρα και αντιδρά σύµφωνα µε τις ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις. Ένας τέτοιος νους είναι ένας σκλάβος των στάσιµων ενεργειών της ζωής. Εποµένως, καταλήγει µπερδεµένος και µε πόνο.

Τα παιδιά της διαίσθησης, ως επαναστάτες, ως ψηλά ιπτάµενοι αετοί, ίπτανται προς τον ήλιο των µεγάλων άρρητων αληθειών, ελεύθερα από φόβο, ελεύθερα από την επιθυµία για συσσώρευση, ελεύθερα από παρατάξεις, θρησκείες, σχολές, κοινωνικές προκαταλήψεις, φανατισµό σηµαιών, άγχη, θεωρίες, διανοητισµό, µίσος, ιδιοτέλεια κλπ. Ο νους του διαισθητικού γαλήνια και σιωπηλά κυλά ως µία χαρισµατική, κρυστάλλινη πηγή θαυµάσιας οµορφιάς µέσα στον µεγαλειώδη κεραυνό της σκέψης.

Το νοητικό σώµα του διαισθητικού είναι ένα θαυµάσιο όχηµα του Εσώτερου. Ο νους ενός τέτοιου ατόµου δρα µόνο κάτω από την κατεύθυνση του Εσώτερου. Έτσι, από αυτή τη δράση ξεπηδά η ορθή σκέψη, το ορθό συναίσθηµα και η ορθή πράξη.

Το ανθρώπινο ον που κινείται µέσα στον κόσµο µονάχα κάτω από την κατεύθυνση του Εσώτερού του είναι ένα ευτυχισµένο ανθρώπινο ον διότι είναι αποµακρυσµένο από τα πολλών ειδών µπερδέµατα και συγκρούσεις.

Για να φθάσουµε τις άρρητες κορυφές της διαίσθησης, είναι αναγκαίο να ζούµε ολοκληρωτικά σύµφωνα µε τις σοφές διδασκαλίες που εφέρθησαν στη γη από το Θεικό Ραββί της Γαλιλαίας. Εποµένως, οι διδασκαλίες του Χριστού είναι οι διδασκαλίες που µας οδηγούν στις άρρητες κορυφές της διαίσθησης.

Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το να κινούµαστε ακριβώς σε αυτό το φυσικό κόσµο, σύµφωνα µε τις σοφές διδασκαλίες του ∆ασκάλου. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι να κάνουµε της διδασκαλίες του Χριστού να γίνουν σάρκα και οστά µας.

Ο Χριστός δεν ήρθε για να ιδρύσει θρησκείες. Ο Χριστός ήρθε µε σκοπό να ενωθούµε µε τον Εσώτερο (τον αιώνιο Πατέρα µας).

Όλες οι διδασκαλίες του Χριστού έχουν το µεγάλο µουσικό ρυθµό από το επίπεδο των κυµάτων της ζωής, που είναι ο Βουδικός ή διαισθητικός κόσµος.

Το Μάντρα "Aum Mani Padme Hum" αναπτύσσει τη διαίσθηση όταν εκφωνείται καθηµερινά για δέκα λεπτά. Αυτό το Μάντρα εκφωνείται ως ακολούθως: Οοοοοοµµµµµµµµµ µµµµµµαααααα νννννιιιιιιιιιιι παντντντνµεεεεεε χουουµµµµµ." Αυτό είναι το µάντρα της διαίσθησης.

Οι ασκήσεις της διδασκαλίας του Χριστού αφυπνίζουν το τσάκρα της καρδιάς µας και θέτουν σε δραστηριότητα το Βουδικό ή ∆ιαισθητικό σώµα, που µας οδηγεί στη σοφία και την αιώνια ευτυχία.

Η σεξουαλική µαγεία είναι ένα µέρος των διδασκαλιών του Χριστού που διδάχθηκε στους εβδοµήντα µαθητές του κρυφά.

Ενώ ασκούµε τις χριστικές διδασκαλίες, το αιθερικό σώµα αναδιοργανώνεται και οι δύο ανώτεροι αιθέρες του αυξάνουν σε εντάση. Τότε, ένα συγκεκριµµένο κέντρο που είναι σχηµατισµένο στο κεφάλι µας κατεβαίνει στην καρδιά και οργανώνει ένα κέντρο για τη διαίσθηση.

Ένα προστατευτικό δίκτυο σχηµατίζεται γύρω από το αιθερικό σώµα όταν δεν σπαταλούµε τη χριστική µας δύναµη. Έτσι είναι πως το σώµα παραµένει προστατευµένο από τα εξωτερικά ρεύµατα. Το φυσικό σώµα γίνεται πιο λεπτό αλλά και πιο δυνατό, και ακόµη και το πρόσωπο µεταµορφώνεται και κερδίζει σε οµορφιά.

Οι διδασκαλίες του Ηλιακού Λόγου δρουν πάνω σε όλα τα εσωτερικά µας σώµατα, µετατρέποντάς τα σε τέλεια όργανα του Εσώτερου. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι να ζούµε αυτές τις διδασκαλίες στην πρακτική µας ζωή.

∆υστυχώς, πολλοί άνθρωποι συγχέουν τον κοσµικό νου µε την κοσµική συνείδηση. Ένα πράγµα είναι τα κύµατα του νου, και άλλο πράγµα είναι τα κύµατα της συνείδησης. Ο νους τρέφεται από τη συνείδηση. Η κοσµική συνείδηση επανενώνει τα ασυναφή κύµατα του νου.

Η τρίαινα συµβολίζει το τριπλό σετ δυνάµεων των µεταµορφωµένων ατόµων του νου.

Το νοητικό σώµα δεν είναι το "Εγώ". Το νοητικό σώµα είναι µόνο ένα όργανο του "Εγώ". Έτσι, το να προσποιούµαστε ότι είµαστε σκλαβωµένοι από αυτό το υλικό όργανο είναι και το αποκορύφωµα του πείσµατος.

Ο νους του διαισθητικού είναι ένα άρρητος κάλυκας γεµάτος µε οµορφιά. Ο νους του διαισθητικού είναι το Άγιο Ποτήριο γεµάτο µε το αίµα του Μάρτυρα του Γολγλοθά.

Ο νους του διαισθητικού είναι το ιερό κύπελο του Πληρώµατος, το ιερό κύπελο του Σαµάντι, το ποτό των Θεών. Είναι το Σόµα, που πίνεται από τους Κυρίους του Νου. Είναι το ποτό της αγάπης, το Βουδικό ποτό, που είναι το κρασί του φωτός µετατρεπόµενο µέσα στο πύρινο δοχείο της όµορφης Ελένης. Είναι το κύπελο των αθάνατων Θεών!

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Η Επανάσταση του Βελ»)