Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

«Το τσάκρα του λάρυγγα είναι η εκκλησία των Σάρδεων. Όταν η Κουνταλίνι ανοίγει την εκκλησία των Σάρδεων, τότε ανθίζει στα χείλη ενσαρκωμένη στον Λόγο. Το τσάκρα του λάρυγγα έχει 16 όμορφα πέταλα.»

SAMAEL AUN WEOR

 

Με την εκκλησία των Σάρδεων αφήνουμε τα στοιχεία.

H εκκλησία των Σάρδεων έχει μία σύνδεση με την εκκλησία της Εφέσου.

Το Ιερότατο Άγιο Πνεύμα έκανε μία δημιουργία σεξουαλικής πτυχής στην εκκλησία των Σάρδεων.

Ο αντιβασιλέας της εκκλησίας των Σάρδεων είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο αντιβασιλέας αλλά όχι ως στοιχείο. Ο Χριστός ανήκει σε εκείνη την θέση. Κατά συνέπεια, ο Ερμής έρχεται να ενεργήσει πάλι σε εκείνη την περιοχή.

Εδώ είναι όπου αναγνωρίζουμε γιατί σε έναν τέτοιο απόκρυφο και φιλοσοφικό τρόπο Ο Α.Δ. SAMAEL AUN WEOR μας λέει πως αναπαράγονταν οι Υπερβόρειοι.

Λέει: «Ο λάρυγγας είναι μία μήτρα». Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η μήτρα είναι όπου γεννιέται ο Λόγος και ο Λόγος είναι ο Χριστός.

Αυτό σημαίνει ότι εμείς, σαν λογικά ανθρώπινα όντα δεν κάνουμε ούτε μία επιλογή, ούτε έναν εξαγνισμό του λόγου μας, κατόπιν, ο Χριστός δεν μπορεί να εκφραστεί εκεί.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την ίδια στιγμή που δεχόμαστε την αναγέννηση και την διδασκαλία, τότε, δεχόμαστε επίσης μια σειρά όρων που πρέπει να έχουμε ως λογικά όντα.

Το πρώτο πράγμα είναι να καθαρίσουμε τα όργανα με τα οποία δημιουργούμε ή όπου παίρνουμε την πρώτη ύλη, που είναι τα σεξουαλικά όργανα και η μήτρα. Εκεί εκφράζουμε τις αρετές ή εκείνη την ολοκλήρωση που έχουμε με το Είναι, που είναι ο Λόγος.

Το πρόσωπο που δεν έχει μια εξαγνισμένη μήτρα, δεν είναι ικανό να εκφράσει τον Λόγο και δεν μιλάει τον Λόγο, επειδή η καρδιά δεν το επιτρέπει αυτό.

Ο Λόγος είναι μια προβολή που προέρχεται από την καρδιά στο λάρυγγα και από τον λάρυγγα στο εξωτερικό.

Μιλώντας γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά που προέρχονται από τον λαιμό κυβερνώνται από τον ίδιο τον Χριστό.

Οι Ιερές Γραφές λένε ότι δεν επιτρέπεται να ευλογήσει και να καταδικάσει με την ίδια γλώσσα. Αυτό είναι επειδή κάποιο από τα δύο είναι χωρίς αξία και δεδομένου ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ατόμου, τότε, οι διδασκαλίες που δίνονται από αυτό το πρόσωπο είναι χωρίς αξία.

Δεν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι ένα πρόσωπο χρησιμοποιεί ένα λόγο, μια γλώσσα που αποσυντίθεται και έπειτα να έχει την δύναμη να γίνει κατανοητός όταν επιθυμεί να δώσει την διδασκαλία του Θεού.

Το πρόσωπο που επιθυμεί να προκαλέσει την συνείδηση των ανθρώπων πρέπει αναμφισβήτητα να κάνει μια επιλογή και να καθαρίσει τον Λόγο του.

«Από την αφθονία της καρδιάς, τα χείλη μιλούν».

Δεν υπάρχει αιτιολόγηση που στο ιερό ίδρυμά μας υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν μια αποσυντεθειμένη γλώσσα και είναι βέβηλοι. Αυτό είναι ένας πολύ ψηλός βαθμός εκσπερμάτισης και με ένα στοιχείο όπως αυτό, θα προκαλούσε βεβαίως μεγάλη ζημιά σε οποιαδήποτε κοινότητα.

Εάν πηγαίναμε στην ουσία αυτού, θα ήταν απαραίτητο να επανακατηχήσουμε τους ανθρώπους, δεδομένου ότι υπάρχουν μαθητές στις γνωστικές κοινότητες που έχουν πολλά υπολείμματα που προέρχονται από αυτόν τον αλλοιωμένο κόσμο και συσχετίζεται με αυτό.

Υπάρχουν λέξεις που για μας είναι πολύ σοβαρές, επειδή προκαλούν τοποθετήσεις που δεν είναι στην αρμονία. Ο Χυδαίος λόγος προκαλεί μια τέτοια δυσαρμονία.

Ο Α.Δ. SAMAEL AUN WEOR έχει δώσει την αναφώνηση του γράμματος «Ε» προκειμένου να αναπτυχθεί αυτό το τσάκρα.

Μπορεί να ξέρετε την έκφραση «SUNYATA». Αυτό είναι κάτι που προέρχεται από τον λόγο και από την καρδιά. Όταν η καρδιά είναι στην δονούμενη αρμονία με την στιγμή της ζωής, στην οποία υπάρχει εξύμνηση του Πνεύματος, η λέξη που προφέρεται σε εκείνη την στιγμή έχει την δύναμη να ανοίξει την ατμόσφαιρα, για να κρυσταλλώσει τα αληθινά θαύματα.

Επειδή είναι φράσεις, διδασκαλίες και εκείνος ο Λόγος προέρχεται από την καρδιά, διότι μπορεί να μιλάει μόνο αυτός που το έχει μέσα στην καρδιά του. Αν οποιοσδήποτε άνθρωπος λέει το ίδιο, δεν έχει αποτέλεσμα γιατί δεν προέρχεται από εκεί, από το μέρος στο οποίο εμείς εστιάζουμε, γιατί έχουμε μάθει να το κάνουμε.

Το τελετουργικό λέει: «Το χυδαίο άτομο της γης, το άτομο που αγαπάει και το άτομο που ζει στην σιωπή», αλλά ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ατόμου που αγαπούν και του ατόμου που ζει στη σιωπή;

Το άτομο που ζει στην σιωπή είναι το Είναι. Έτσι το εσωτερικό Είναι– εκείνο το αληθινό άτομο – συνδέεται με εκείνο το άτομο που αγαπάει και που μέσω της αγάπης μιλά, διδάσκει, κατηχεί και θεραπεύει.

Το άτομο που αγαπά είναι ο Υιός, ακόμα και αν στην λειτουργία φαίνεται να ορίζεται ως ένα άλλο άτομο.

Το χυδαίο άτομο της γης είναι ο καθένας που είναι σε κάθε μέρος της κοινωνίας.

Αν το πάρουμε αυτό από την πρακτική πλευρά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλές αλυσίδες θεραπείας, τις κάνουμε λόγω συνήθειας. Είναι λίγα τα άτομα που έρχονται να κάνουν μια αλυσίδα προδιατεθειμένοι εκεί στην καρδιά με σκοπό να θεραπευτούν οι άλλοι άνθρωποι.

Επαναλαμβάνουν αυτό που λέγεται αλλά μακρινά, δεν φαντάζονται τους φτωχούς αρρώστους στα νοσοκομεία, οι οποίοι έχουν ανάγκη να λάβουν το φως που επεκτείνεται από την αλυσίδα, που βγαίνει από το Ναό προς την περιφέρεια, μεταφέρει την αρμονία του Λόγου και επεκτείνεται μέσω της αύρας του. Αυτό το επεκτεινόμενο φως φθάνει σε εκείνα τα μέρη όπου υπάρχει μεγάλος πόνος και βάσανα.

Κάποιος δεν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μιλάει αν δεν αλλάξει τον τρόπο που αισθάνεται. Αυτό είναι αναμφισβήτητο.

«Αυτός που υπερνικά, Ο ίδιος θα ντυθεί λευκό ένδυμα. Και δεν θα σβήσω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής, αλλά θα ομολογήσω το όνομά του ενώπιον του Πατέρα μου και ενώπιον των Αγγέλων του.

Αυτός που έχει αυτί, ας ακούσει, αυτό που το Πνεύμα λέει για τις εκκλησίες.»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Α.Δ. Lakhsmi (απόσπασμα από το «Τα Μυστήρια της Ελευσίνας»)