Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

Όταν ο άνθρωπος περνάει την ηλικία της σεξουαλικής ωρίμανσης, τότε ο αδένας Θύμος αρχίζει να υποστρέφεται. Αυτό είναι πια αποδεδειγμένο. Ο Αδένας Θύμος βρίσκεται στη βάση του λαιμού, και έχει ένα ολότελα ακανόνιστο σχήμα.

Ο αδένας αυτός έχει στενή σχέση με τους μαστικούς αδένες. Θα εξηγήσουμε τώρα γιατί το μητρικό γάλα είναι ολότελα αναντικατάστατο. Ο αδένας Θύμος ρυθμίζει τη Ζωτικότητα του παιδιού. Οι αστρολόγοι λένε ότι ο αδένας αυτός επηρεάζεται από τη ΣΕΛΗΝΗ. Οι σοφοί Γνωστικοί θέλουν να διατηρήσουν τον αδένα και να μην τον αφήσουν να γεράσει και να υποστραφεί.

Όταν ο αδένας αυτός είναι ενεργός, ο οργανισμός δεν γερνάει. Οι σοφοί γιατροί της αρχαιότητας έλεγαν ότι το φωνήεν 'Ά» όταν προφέρεται σοφά, έχει την ισχύ να κάνει να δονείται ο αδένας ΘΥΜΟΣ. Οι παλιοί γιατροί της αρχαιότητας χρησιμοποιούσαν το σοφό εκείνο μάντραμς, που τόσο έχει εκλαϊκευτεί και περιγελαστεί από τον κόσμο, και που ονομάζεται ΑΜΠΡΑΚΑΝΤΑΜΠΡΑ, για να διατηρούν ενεργό τον αδένα Θύμο καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτοί, πρόφεραν στους παγανιστικούς ναούς τους σαράντα εννιά φορές τη λέξη αυτή, με τον ακόλουθο τρόπο:

ΑΜΠΡΑΚΑΝΤΑΜΠΡΑ

ΑΜΠΡΑΚΑΝΤΑΜΠΡ

ΑΜΠΡΑΚΑΝΤΑΜΠ

ΑΜΠΡΑΚΑΝΤΑΜ

ΑΜΠΡΑΚΑΝΤΑ

ΑΜΠΡΑΚΑΝΤ

ΑΜΠΡΑΚΑΝ

ΑΜΠΡΑΚΑ

ΑΜΠΡΑΚ

ΑΜΠΡΑ

ΑΜΠΡ

ΑΜΠ

Α

Λέγεται ότι επιμήκυναν τον ήχο του φωνήεντος «Α».

Μερικοί γιατροί αρχίζουν να θεραπεύουν με μουσικούς ήχους. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι η φωνή του γιατρού και καθεμιά του λέξη είναι πηγή ζωής ή θανάτου για τους ασθενείς.

Η επιστήμη της Ενδοκρινολογίας πρέπει να μελετάει τις βαθιές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη μουσική και τους ενδοκρινείς αδένες. Είναι καλύτερο να ερευνούμε, να αναλύουμε και να κατανοούμε, αντί να περιγελάμε αυτό που δεν γνωρίζουμε.

Όταν το παιδί πεινάει, η μητέρα πρέπει να του δίνει το στήθος της. Οι παιδικοί σταθμοί που αφήνουν το παιδί να πεινάει ώρες ολόκληρες, είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας υγείας.

Το να θέλει ο άνθρωπος να διορθώσει τη φύση είναι προφανώς παράλογο. Όταν το παιδί πεινάει, κλαιει, βεβαίως είναι ένα έγκλημα ενάντια στη φύση να του αρνούμαστε την τροφή.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Βασικά Θέματα Ενδοκρινολογίας και Εγκληματολογίας»)