Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

Η καρδιά είναι μια διπλή αντλία. Το ένα μέρος της καρδιάς αντλεί το αίμα προς μια κατεύθυνση, ενώ το άλλο εξωθεί το αίμα προς την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά με έναν τρόπο οι δύο αντίθετες αυτές κινήσεις, αλληλοσυμπληρώνονται και εναρμονίζονται μεταξύ τους με αξιοθαύμαστο τρόπο. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα δύο αντίθετα ρεύματα αίματος που διακινούνται από την καρδιά δεν συγκρούονται, αλλά βοηθούν αμοιβαία το ένα το άλλο.

Η καρδιά είναι πραγματικά ο ήλιος του οργανισμού μας. Η καρδιά είναι το μεγαλύτερο θαύμα της δημιουργίας. Και όμως, υπάρχουν άτομα πολύ καλλιεργημένα και μορφωμένα που δεν γνωρίζουν τη φυσιολογία της καρδιάς.

Είναι αξιοθαύμαστο να βλέπουμε το πέρασμα του αίματος απ΄αυτό το ογκώδες ποτάμι της αορτής. Η αρτηρία αυτή είναι πραγματικά ένα μεγάλο και ωραίο ποτάμι. Εμείς γεμίζουμε από μυστικιστικό θαυμασμό και μακαριότητα βλέποντας το πώς αυτός ο μεγάλος ποταμός, ο γεμάτος ζωή, διακλαδίζεται σε μικρότερα ποτάμια, μικρές αρτηρίες και μετά σε ρυάκια που φέρνουν τη ζωή σ΄όλα τα μέρη για να θρέφει και να ζωοδοτήσει εκατομμύρια μικροσκοπικές δομές (κύτταρα, γονίδια, κτλ.). Όλα αυτά τα μικροσκοπικά πλάσματα είναι μία τριάδα ύλης, ενέργειας και συνείδησης. Όλες αυτές οι άπειρα μικρές οντότητες, μας λατρεύουν ως Θεούς τους. Τα πιο μικρά ρυάκια αίματος είναι τα τριχοειδή αγγεία. Μέσα σ' αυτό το πυκνό υφάδι τριχοειδικού δικτύου βρίσκονται τα κύτταρα των διαφόρων ιστών και οργάνων.

Επομένως, τα κύτταρα ζουν από τα ποτάμια αίματος που εξωθεί η καρδιά. Τα κύτταρα αποτελούνται από μόρια και αυτά από άτομα. Κάθε άτομο είναι μία τριάδα ύλης, ενέργειας και συνείδησης. Οι διάνοιες των ατόμων κυβερνώνται από το άτομο ΝΟΥΣ που κατοικεί στην αριστερή κοιλία της καρδιάς.

Τα άτομα της καρδιάς υπακούv σε διαταγές του ατόμου ΝΟΥΣ και τις μεταφέρουν στα άτομα-μηχανικούς που κατευθύνουν τη δραστηριότητα κάθε οργάνου. Τα άτομα -εργάτες του κάθε οργάνου υπακούν στις διαταγές των ατόμων-μηχανικών και εργάζονται σύμφωνα μ΄όλες αυτές τις διαταγές.

Υπάρχουν επίσης πλήθος νωθρών ατόμων που είναι αυτά που προξενούν τις ασθένειες. Το άτομο ΝΟΥΣ της Καρδιάς εργάζεται κάτω από τις διαταγές του ατόμου αρχιτέκτονα και αυτό κάτω από τις διαταγές του ΕΣΩΤΕΡΟΥ.

Η καρδιά είναι ένας κοίλος μυς σε μέγεθος γροθιάς. Μοιάζει περισσότερο με ένα αχλάδι. Η καρδιά συστέλλεται και διαστέλλεται, συσπάται και χαλαρώνει ακατάπαυστα. Αυτό είναι το ρεύμα του μεγάλου ωκεανού της ζωής. Κάθε ζωή έχει τη συστολή και τη διαστολή της. Τα πάντα πάλλονται ρυθμικά, στα πάντα υπάρχει ένας σφυγμός, τόσο στο άπειρα μικρό, όσο και στο άπειρα μεγάλο. 'Όπως είναι επάνω είναι και κάτω». 'Όπως είναι κάτω είναι και πάνω». Αυτός είναι ο νόμος της μεγάλης ζωής.

Στην καρδιά υπάρχουν δύο θαυμαστές πολικότητες: η Θετική και η Αρνητική. Είναι σαν δύο καρδιές που αντλούν και εκθλίβουν το αίμα ταυτόχρονα και ακατάπαυστα προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα δύο διαμερίσματα της καρδιάς έχουν το καθένα δύο «δωμάτια» , ένα ανώτερο και ένα κατώτερο. Τα επάνω δωμάτια, είναι οι κόλποι και τα κάτω δωμάτια είναι οι κοιλίες. Η μυστική επιστήμη αναγνωρίζει επτά μυστικά «δωμάτια» στην καρδιά και επτά μυστικές κοιλότητες στον εγκέφαλο.

Υπάρχει η δεξιά κοιλία και ο δεξιός κόλπος. Υπάρχει η αριστερή κοιλία και ο αριστερός κόλπος. Τα άνω δωμάτια δεξιά και αριστερά, είναι οι κόλποι. Τα κάτω «δωμάτια», δεξιά και αριστερά, είναι οι κοιλίες.

Διαλογιζόμενοι στο Λωτό της Καρδιάς ελέγχουμε τον ΤΑΤΤΒΑ ΒΑΓΙΟΥ και μας δίνει εξουσία επί των ανέμων και των θυελλών. Οι Ινδοστανοί λένε ότι το άνθος του λωτού της Καρδιάς έχει δεκαπέντε θαυμάσια πέταλα. Όλο το βαθύ μυστικό της λειτουργίας της καρδιάς, όλο το ζωτικό της υπόβαθρο, πρέπει να αναζητηθούν στο άνθος του λωτού των δεκαπέντε πετάλων που ο λεπτός μίσχος του αναδύεται από το ναό-καρδιά.

Η κοίλη φλέβα αποθέτει στην καρδιά αίμα πλήρες οργανικών αποβλήτων. Ο δεξιός κόλπος δέχεται όλο αυτό το ακάθαρτο ρεύμα και το διοχετεύει σοφά στο δεξιό κόλπο που βρίσκεται από κάτω. Μερικές στιγμές μετά, η δεξιά κοιλία στέλνει το αίμα της, πλήρες λέμφου και αποβλήτων διαμέσου της βαλβίδας της, προς το εσωτερικό του πνεύμονα μέσω της πνευμονικής αρτηρίας.

Η κοσμική διάνοια δεν άφησε τίποτα αφρόvτιστο. Είναι ενδιαφέρον για τον σοφό να παρατηρεί όλες αυτές τις λειτουργικές διεργασίες. Είvαι αξιοθαύμαστο να βλέπουμε την πνευμονική αρτηρία να διχάζεται σε δύο μικρότερες αρτηρίες, μία για κάθε πνεύμονα.

Μέσα στους πνεύμονες, οι πνευμονικές αρτηρίες διακλαδίζονται παραπέρα, έως ότου μετατραπούν σε μικρότατα τριχοειδή αγγεία. Κάθε σταγόνα αίματος πρέπει να περάσει αναπόφευκτα από τα τριχοειδή αγγεία των πνευμόνων, όπου αποδίδει την περίσσεια ανθρακικού αννδρίτη (διοξειδίου του άνθρακα), και απορροφά εις αvτάλλαγμα την περίσσεια οξυγόνου.

Το εμπλουτισμένο σε οξυγόνο αίμα διεισδύει σοφά στα φλεβίδια και μετά προς τις μεγαλύτερες φλέβες. Οι δύο μεγάλες πνευμονικές φλέβες φέρουν το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα τους στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Το αίμα έχει ανταλλάξει την περίσσειά του σε καρβουνικό αννδρίτη (CΟ2)με οξυγόνο. Τώρα λοιπόν, η ζωή έχει αναvεωθεί. Από τον αριστερό κόλπο, το αίμα περνάει στην αριστερή κοιλία και κατόπιν περνώντας δια της αορτής, κάτω από τη ρυθμική ώθηση της καρδιάς ξεχύνεται τελικά προς όλα τα αιμοφόρα αγγεία, αρτηρίες και φλέβες. Σ΄όλη αυτήν τη διεργασία μπορούμε να δούμε τη βαθιά σχέση που υπάρχει μεταξύ Βαγιού, της αρχής του αέρα, και της καρδιάς. Δεv σφάλλουv, επομένως, οι Ινδοστανοί Γιόγκι όταν συσχετίζουν το Βαγιού με την καρδιά. Αυτό μας αποδεικνύει η βαθιά κόσμο-Φυσιολογική γνώση που κατέχουν οι ανατολίτες σχετικά με το όργανο της Καρδιάς. Γιατί οι δυτικοί δεν θέλουν να μελετήσουν την ανατολική ΓΙΟΓΚΑ; Γιατί οι δυτικοί θέλουν να κοροϊδεύουν αυτά που αγνοούν; Θάταv καλύτερο να μελετούσαν τον μεγάλο Γιόγκι Σιβανάντα. Αυτό θα ήταν πιο σοφό. (Το έργο με τον τίτλο «ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ ΓΙΟΓΚΑ» του σοφού ινδοστανού Σιβανάντα είναι ένα αριστούργημα ανατολίτικης σοφίας).

Εκείνοι που θα ήθελαν vα μάθουν να βάζουν το φυσικό τους σώμα σε κατάσταση ΧΙΝΑΣ (δηλαδή να βάζουν το φυσικό σώμα τους στην τέταρτη διάσταση) πρέπει ν΄αναπτύξουν το λωτό της καρδιάς. Εvας Γιόγκι με το φυσικό του σώμα στην τέταρτη διάσταση, σε κατάσταση ΧΙΝΑΣ μπορεί vα πετάει στον αέρα, vα περπατά πάvω στο vερό, όπως το έκαvε ο Ιησούς-Χριστός στη θάλασσα της Γαλιλαίας, ή vα περvάει μέσα από τη φωτιά δίχως vα καίγεται, όπως το κάvουv, στις μέρες μας πολλοί γιόγκι της Ιvδίας. Ένας Γιόγκι με το φυσικό του σώμα σε κατάσταση ΧΙΝΑΣ μπορεί vα διαπεράσει τους βράχους από τη μία έως την άλλη πλευρά τους, όπως το έκαvαν οι μαθητές του Βούδα.

Ο λωτός της Καρδιάς αναπτύσσεται με τοv διαλογισμό και τηv προσευχή. Λέvε οι δυτικοί Ιατροί ότι η καρδιά παράγει δύο ήχους, έvαv βαρύ και παχύ κι έναv οξύ και λεπτό. «ΛΟΥΜΠ», «ΝΤΟΥΠ». Οι φυσιολόγοι βεβαιώvουv ότι ο πρώτος ήχος παράγεται αμέσως μετά τη συστολή των κοιλιών και ότι ο δεύτερος οφείλεται στο κλείσιμο των βαλβίδων που διαχωρίζουν τις κοιλίες από την αορτή και την πνευμονική αρτηρία. Οι ΙΝΔΟΣΤΑΝΟΙ Ιατροί προ-χωρούν πιο μακριά διότι έχουν πιο λεπτές αισθήσεις. Λένε οι ΓΙΟΓΚΙ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ότι στην καρδιά υπάρχουν δέκα μυστικιστικοί ήχοι.

Ο πρώτος ήχος είναι όπως η φωνή του ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ο δεύτερος ήχος είναι ο ΤΣΙΝΜΠΙΝΙ. Ο τρίτος, είναι ο ήχος της μεγάλης κοσμικής καμπάνας. Ο τέταρτος είναι ο Εσωτερικός θόρυβος της γης. Ο πέμπτος είναι ο γλυκός ήχος του λαούτου, ο έκτος είναι το Κύμβαλο των ΘΕΩΝ. Ο έβδομος είναι ο Μαγεμένος Αυλός. Ο όγδοος είναι ο Βόμβος. Ο ένατος είναι ένα διπλό τύμπανο και ο δέκατος είναι αυτός των επτά βροντών που στην Αποκάλυψη επαναλαμβάνουν τη φωνή του Αιώνιου. Αν οι δύο ακουστοί ήχοι των δυτικών ιατρών είναι βέβαιοι, γιατί οι δέκα των ανατολιτών δεν μπορεί να είναι βέβαιοι;

Αν οι δύο ήχοι των δυτικών ιατρών αποδεικνύονται, γιατί δεν θα μπορούσαν να αποδειχθούν οι δέκα ήχοι των ανατολιτών; Όλα είναι θέμα διαδικασιών απόδειξης. Οι δυτικοί έχουν τις δικές τους επιστημονικές διαδικασίες απόδειξης. Οι ανατολίτες έχουν επίσης τις δικές τους επιστημονικές διαδικασίες απόδειξης. Ο ανατολίτης αποσύρεται νοητικά και διαλογίζεται στους δέκα μυστικιστικούς ήχους και τότε, αυτό το ΝΙSUS FΟRΜΑΤΙVUS, αυτό το αστρικό σώμα των μεσαιωνικών ιατρών, μέσα στο οποίο βρίσκονται όλες οι ψυχικές και πνευματικές αρχές του ανθρώπου, βγαίνει από το φυσικό σώμα εκστασιασμένο μέσα στους μυστικιστικούς ήχους της καρδιάς. Αυτό είναι το ΣΑΜΑΔΙ των Ινδοστανών Γιόγκι. Με αυτόν τον τρόπο ο Γιόγκι μεταφέρεται στους πιο απόμακρους κόσμους του απείρου.

Ο δυτικός ιατρός αντί να γελάει και να κριτικάρει πράγματα που ούτε έχει μελετήσει ούτε έχει πειραματισθεί, θα έπρεπε να σπουδάσει τη ΓΙΟΓΚΑ.

Λένε οι Ινδοστανοί ότι μέσα στο Τσάκρα της Καρδιάς, υπάρχει ένα εξαγωνικό διάστημα του άφατου φωτός ΑΖΑΜΠΑΤΣΕ. Εκεί αντηχούν οι δέκα μυστικιστικοί ήχοι. Ο δυτικός τα κοροϊδεύει όλα αυτά. Εάν οι δυτικοί ιατροί ανέπτυσσαν την διόραση δεν θα κορόιδευαν, διότι θα ΕΒΛΕΠΑΝ. Οι ιατροί γνωρίζουν να φωτογραφίζουν τα τοιχώματα της καρδιάς. Το τοίχωμα της καρδιάς φωτογραφίζεται με τη συσκευή του ηλεκτροκαρδιογράφου. Είναι θαυμάσιο να βλέπει κάποιος πώς και τα τέσσερα διαμερίσματα της καρδιάς συγχρονίζουν τα τοιχώματά τους ωσάν να ήταν μόνο δύο. Αυτό γίνεται δυνατό μόνο χάρις στο δεμάτιο του ΗΙS (Χις). Αυτό το δεμάτιο νευρικών κυττάρων, που επίσης ονομάζεται Κολποκοιλιακό δεμάτιο, συγχρονίζει με ένα θαυμαστό και μοναδικά αυτόματο τρόπο, τους δύο κόλπους σε μία μόνο ασθενή συστολή και τις δύο κοιλίες σε μία μόνο ισχυρή συστολή.

Εάν ο ηλεκτροκαρδιογράφος είναι ικανός να φωτογραφίζει τα τοιχώματα της καρδιάς, ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙ εκείνος που αναπτύσσει τη διόραση; Ένας νέος κόσμος ανοίγεται εμπρός στη διόραση. Ένας άπειρος κόσμος, ένας κόσμος πλήρης απροσμέτρητης ποικιλίας.

Στην καρδιά υπάρχει ο εσωτερικός ΧΡΙΣΤΟΣ κάθε ανθρώπου, που έρχεται στον κόσμο. το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Βασικά Θέματα Ενδοκρινολογίας και Εγκληματολογίας»)