Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

1. Η Μάχα Κουνταλίνι είναι Φοχάτ.

2. Η Μάχα Κουνταλίνι είναι συμπαντική Φωτιά της Ζωής.

3. Η συμπαντική Φωτιά συμπεριλαμβάνει επτά βαθμούς ισχύος.

4. Ω! Ντέβι Κουνταλίνι! Είσαι η Φωτιά των επτά Κέντρων Λάγυα του Σύμπαντος!

5. Τα επτά Κέντρα Λάγυα του Σύμπαντος είναι οι 7 βαθμοί της ισχύος της Φωτιάς.

6. Μέσα στο Χάος, υπάρχουν επτά Εκκλησίες όπου ιερουργούν οι επτά πλανητικοί Λόγοι.

7. Στον νωτιαίο μυελό του ανθρώπου επίσης υπάρχουν οι επτά εκκλησίες.

8. Στην αυγή της ζωής, οι επτά πλανητικοί Λόγοι έχουν ιερουργήσει στους επτά ναούς τους.

9. Στην αυγή της Μαχαμβαντάρα, οι επτά Άγιοι εφάρμοσαν πρακτικά τις λειτουργίες της Μάχα Κουνταλίνι, στο εσωτερικό του ιερού περίβολου του ναού τους.

10. Το υλικό Σύμπαν δεν υπήρχε.

11. Το Σύμπαν υπήρχε μόνο μέσα στο Νου των Θεών.

12. Βεβαίως, ήταν ένα Σύμπαν συγχρόνως ιδανικό και αντικειμενικό για τους Θεούς.

13. Το Σύμπαν ήταν αλλά δεν υπήρχε.

14. Μέσα στους κόλπους του Απόλυτου, το Σύμπαν Είναι αλλά δεν υπάρχει.

15. Το να Είσαι είναι καλύτερα από το να υπάρχεις.

16. Οι επτά Άγιοι γονιμοποίησαν την χαοτική ύλη ώστε να εκπηδήσει η ζωή.

17. Η Ντέβι Κουνταλίνι περιλαμβάνει επτά βαθμούς ισχύος.

18. Υπάρχουν επτά φίδια: δύο ομάδες των τριών, με το ύψιστο στεφάνι της εβδόμης γλώσσας της Φωτιάς, η οποία μας ενώνει με το Ένα, με το Νόμο, με το Πατέρα.

19. Αυτοί οι επτά βαθμοί της ισχύος της Φωτιάς διαφοροποίησαν την χαοτική ύλη σε επτά καταστάσεις ύλης επί των οποίων θεμελιώνονται οι διά των αισθήσεων αντιλήψεις.

20. Τα επτά πυρακτωμένα Φίδια κάθε ενός από τους επτά πλανητικούς Λόγους γονιμοποίησαν την χαοτική ύλη ώστε να εκπηδήσει η Ζωή.

21. Τα Σάττβα, Ράγιας και Τάμας (αρμονία, συγκίνηση και αδράνεια) ήταν σε τέλεια Νιρβανική ισορροπία πριν ξεπροβάλλει η αυγή της Μαχαμβατάρα.

22. Η Φωτιά έβαλε σε κίνηση τον κοσμικό ζυγό.

23. Τα Σάττβα, Ράγιας και Τάμας αποσταθεροποιήθηκαν, τότε άρχισε η Μαχαμβαντάρα.

24. Ο Γιόγκι οφείλει να απελευθερωθεί απ’ τα Σάττβα, Ράγιας και Τάμας ώστε να κερδίσει το δικαίωμα να μπει στο Απόλυτο.

25. Στο τέλος της Μαχαμβαντάρα, τα σάττβα, ράγιας και τάμας θα επανέλθουν στην τέλεια ισορροπία και το Σύμπαν θα αποκοιμηθεί στον βαθύ κόλπο του Απόλυτου και του υπέρτατου Λόγου Άτμαν, το Ακατανόμαστο .

26. Το Σύμπαν θα αποκοιμηθεί κατά την διάρκεια επτά αιωνιοτήτων έως ότου η Μάχα Κουvταλίvι το ξυπνήσει πάλι στην δραστηριότητα της Μαχαμβαντάρα.

27. Το Χάος είναι η πρώτη ύλη (ΜΑΤΕRΙΑ ΡRΙΜΑ) του Μεγάλου Έργου.

28. Το χάος είναι η Μoυλαπρακρίτι, η αρχέγονη ύλη.

29. Η Μουλαπρακρίτι είναι το Χριστονικό ΣΠΕΡΜΑ απ’ το οποίο ξεπήδησε το Σύμπαν.

30. Κατέχουμε την Μουλαπρακρίτι στους σεξουαλικούς μας αδένες και από εκεί είναι που γεννιέται η ζωή.

31. Στους επτά Ναούς των επτά πλανητικών Λόγων, βλέπουμε πάνω στους βωμούς, επτά ιερά δοχεία γεμάτα με χριστονικό ΣΠΕΡΜΑ.

32. Εκεί βρίσκεται το ιερό σύμβολο της Μουλαπρακρίτι.

33. Είναι τα αρχέγονα ύδατα της ζωής.

34. Το νερό είναι η κατοικία της Φωτιάς.

35. Όποιος κατασπαταλά το Νερό, κατασπαταλά εξίσου την Φωτιά και παραμένει στα σκότη.

36. Οι επτά Άγιοι γονιμοποίησαν το χριστονικό SEMEN του Σύμπαντος ώστε να εκπηδήσει η ζωή.

37. Ο Γιόγκι οφείλει να γονιμοποιήσει τα αρχέγονα αυτά νερά, τον Χριστoνικό του SEMEN, με την μεγαλοπρεπή ισχύ της Ντέβι Κουvταλίvι.

38. Η Κουvταλίvι είναι η σύζυγος του Σίβα, του Εσώτερου, του Πουρούσα.

39. Η Κουvταλίvι είναι το Πνεύμα του ηλεκτρισμού.

40. Ο ηλεκτρισμός είναι η σεξουαλική δύναμη της Μάχα Κουvταλίvι .

41. Η Κουvταλίvι είναι περιτυλιγμένη μέσα στο Τσάκρα Μουλαντάρα.

42. Η Κουvταλίvι είναι το περιτυλιγμένο τρεις και μισή φορές στον εαυτό του φίδι.

43. Όταν η Κουνταλίνι αφυπνίζεται, σφυρίζει όπως σφυρίζουν τα φίδια.

44. Το Πράνα, το Μπούντι, τα Ivτρίγιας, το Αχανκάρ, το διανοητικό, τα επτά στοιχεία της φύσης, τα νερά είναι όλα στο σύνολό τους προϊόντα της Koυνταλίνι.

45. Η Κουvταλίvι βρίσκεται σε στενή σχέση με το Πράνα, το οποίο κυκλοφορεί μέσα στα 72000 Νάντις ή αστρικούς διαύλους τα οποία τρέφουν τα τσάκρας.

46. Τα τσάκρας συνδέονται με το διανοητικό.

47. Ο Γιόγκι οφείλει να χριστικοποιήσει το διανοητικό του.

48. Το πράνα είναι η ζωή, και κυκλοφορεί μέσα σε όλα μας τα όργανα.

49. Το πράνα κυκλοφορεί μέσα σε όλα. μας τα νάντις ή ζωτικούς διαύλους.

50. Όλα τα 72000 νάντις του οργανισμού μας έχουν την βάση τους στο νάντι "Κάντα".

51. Το νάντι Κάντα βρίσκεται τοποθετημένο μεταξύ των γεννητικών οργάνων και της έδρας του πρωκτού.

52. Το Κάντα συλλέγει όλη την σεξουαλική ενέργεια η οποία από εκεί , κυκλοφορεί απ’ τους 72000 διαύλους του οργανισμού μας.

53. Η σεξουαλική αυτή ενέργεια είναι το πράνα, είναι η ζωή.

54. Ο Άγγελος Αρώτς (Άγγελος της διαταγής) μας δίδαξε τον Πρανάβα "Καντίλ Μπαντίλ Ρ", για να αφυπνίσουμε την Ντέβι Κουνταλίνι.

55. Τα μάντραμς αυτά επενεργούν στο Κάντα ενισχύοντας την δόνηση του πράνα.

56. Έτσι το ενισχυμένο πράνα αφυπνίζει την σύζυγο του Σίβα, την περιτυλιγμένη μεσ’ το τσάκρα Μουλαντάρα.

57. Για να το προφέρουμε σωστά, οφείλουμε να το μετατονίσουμε έτσι:

ΚΑΝ-ΝΤΙΛ ΜΠΑΝ-ΝΤΙΛ ΡΡΡ...

58. Το Καν προφέρεται μεγαλόφωνα. Το Ντιλ χαμηλόφωνα.

59. Το Μπαν προφέρεται μεγαλόφωνα και πάλι το Ντιλ χαμηλόφωνα.

60. Το γράμμα Ρ πρέπει να προεκταθεί και προφερθεί μένα οξύ τόνο, μιμούμενοι τον ήχο που παράγεται από τις φολίδες του κροταλία.

61. Έτσι, το πράνα ενισχύεται από το Κάντα ώστε εκεί όπου διασταυρώνονται το Νάντι Σουσούμνα και το Τσάκρα Μουλαντάρα να αφυπνιστεί η Ντέβι Κουνταλίνι .

62. Το Κάντα βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου το Νάντι Σουσούμνα και το Τσάκρα Μουλαντάρα συναντώνται.

63. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι που το Πρανάβα του Αγγέλου Αρώτς ενεργεί τόσο έντονα πάνω στην Κουνταλίνι.

64. Το Κάντα τρέφεται από τα σεξουαλικά όργανα.

65. Το Κάντα έχει το φυσιολογικό του αντίστοιχο μέσα στο “CAUDA EQUINA” του νωτιαίου μυελού.

66. Ο νωτιαίος μυελός γεννιέται μέσα στον σπονδυλικό βολβό και καταλήγει στην ουρά του αλόγου, την αποτελούμενη από τα τεντωμένα αυτά νήματα, από τις νευρικές αυτές ίνες, οι οποίες σχηματίζουν το τέλος του νωτιαίου μυελού.

67. Το Πράνα είναι σεξουαλικό.

68. Η σεξουαλική ενέργεια είναι ηλιακή.

69. Η ηλιακή ενέργεια είναι Χριστική.

70. Το Πράνα είναι Χριστικό.

71. Ο Κοσμικός Χριστός είναι ο Ηλιακός Λόγος.

72. Η Ηλιακή ενέργεια προέρχεται από τον Κοσμικό Χριστό.

73. Το Χριστικό Πράνα κάνει να αναπτύσσεται το στάχυ του σίτου, και μέσα στο κόκκο διαμένει κλεισμένη αυτή η Χριστική Ουσία, έτοιμη να καταναλωθεί.

74. Μετά τους παγετούς του χειμώνα, το νερό διεισδύει μέσα στο κλήμα για να ωριμάσει το σταφύλι, στο εσωτερικό του οποίου διαμένει κλεισμένη όλη η ζωή, όλο το Πράνα του Χριστού Ήλιου.

75. Γιαυτό το λόγο ο άρτος και ο οίνος συμβολίζουν την σάρκα και το αίμα του Μάρτυρα του Γολγοθά.

76. Όλα τα φυτά εξελίσσονται από την ισχυρή δύναμη του Ηλιακού Λόγου.

77. Στο οργανικό μας εργαστήριο, οι τροφές αποσυντίθενται σε δισεκατομμύρια ηλιακά σωματίδια.

78. Τα ηλιακά αυτά σωματίδια αποκαλούνται βιταμίνες από τους επιστήμονες.

79. Το καλύτερο μέρος, η ακτινοβόλος δύναμη του ήλιου, συμπυκνώνεται και διαμένει κλεισμένη μέσα στους σεξουαλικούς μας αδένες.

80. Το άρωμα του Ήλιου, τα πιο ισχυρά από τα Ηλιακά άτομα, έρχονται να σχηματίσουν την Ουσία αυτή ημι-στερεή ημι-υγρή, που αποκαλείται Χριστονικό ΣΠΕΡΜΑ ή Μουλαπρακρίτι.

81. Η Μουλαπρακρίτι είναι ο Κοσμικός Χριστός εν συνόψει.

82. Έτσι λοιπόν, εντός του Χριστονικού ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ βρίσκεται όλη η ισχύς της Ντέβι Κουνταλίνι.

83. Αυτός που θέλει να αφυπνίσει την Ντέβι Κουνταλίνι οφείλει να είναι απολύτως αγνός.

84. Αυτός που θέλει ν’ αφυπνίσει την Ντέβι Κουvταλίvι οφείλει να μάθει να χειρίζεται με σύνεση τις σεξουαλικές του δυνάμεις.

85. Η σαφή διαχείριση των σεξουαλικών ενεργειών αποκαλείται Σεξουαλική Μαγεία.

86. Κανένας Γιόγκι δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί ολοκληρωτικά χωρίς την Σεξουαλική Μαγεία.

87. Το Κάντα είναι     τοποθετημένο επάνω απ’ το Τσάκρα Μουλαντάρα.

88. Το Τσάκρα έχει τέσσερα ακτινοβόλα πέταλα.

89. Το Κάντα έχει σχήμα αυγού.

90. Το Κάντα τρέφεται από τον Κοσμικό Χριστό.

91. Όταν η Κουνταλίνι αφυπνίζεται, ανέρχεται από τον νωτιαίο μυελό.

92. Κατά μήκος του  νωτιαίου μυελού βρίσκεται το Μπραχμανάντι ή "Κεντρικό Κανάλι" από το οποίο ανέρχεται η Κουνταλίνι.

93. Η Γη μας επίσης έχει την σπονδυλική της στήλη.

94. Η Σπονδυλική στήλη του πλανήτη μας γη είναι το όρος Μερού, το οποίο βρίσκεται στα Ιμαλάϊα.

95. Το Τσάκρα Μουλαντάρα είναι η έδρα της Ντέβι Κουνταλίνι .

96. Το Τσάκρα Μουλαντάρα βρίσκεται τοποθετημένο στην ίδια την ρίζα των σεξουαλικών μας οργάνων.

97. Έτσι λοιπόν, το Τσάκρα Μουλαντάρα είναι ολοκληρωτικά σεξουαλικό και μόνο με τη Σεξουαλική Μαγεία θα μπορέσουμε να το αφυπνίσουμε.

98. Η Σεξουαλική Μαγεία πάντοτε διδασκόταν μυστικά στις μυστικές σχολές της Γιόγκα της ανατολής.

99. Στα επόμενα μαθήματα, θα διδάξουμε στους μαθητές μας όλη την Σεξουαλική Μαγεία της Ινδίας και του Θιβέτ, όπως ακριβώς διδάχτηκε στις μυστικές σχολές.

100. Τώρα, είναι ανάγκη να τραγουδούν οι μαθητές μας καθημερινά το Πρανάβα του Αγγέλου Αρώτς.

101. Είναι απαραίτητο να φωνοποιούμε τα μάντραμ αυτά όλες τις ημέρες για μία ώρα.

102. Έτσι, ενισχύουμε το Πράνα ενεργούντες έντονα επάνω στο Κάντα, για να αφυπνίσουμε την σύζυγο του Σίβα: την Ντέβι Κουνταλίνι.

103. Η Μάχα Κουνταλίνι κρυμμένη μέσα σε κάθε οργανική και ανόργανη ύλη, είναι η αιτία του Φωτός, της θερμότητας, του ηλεκτρισμού, της Ζωής κλπ.

104. Στα μαθήματα αυτά της "Κουνταλίνι Γιόγκα" θα διδάξουμε στους μαθητές μας τη μυστική επιστήμη της Μάχα Κουνταλίνι, για να αφυπνίσουν όλες τις απόκρυφες δυνάμεις τους και να τους μετατρέπουν σε Λόγο, σε Ντιανιτσοάν, σε Βούδα χριστικής φύσης.

105. Το Πρανάβα Καντίλ-Μπαντίλ-Ρ πρέπει νε τραγουδηθεί και από τα δύο μέλη του ζεύγους μαζί.

106. Ο άντρας στέκεται δεξιά και η γυναίκα αριστερά.

107. Ο άνδρας και η γυναίκα, καθισμένοι, θα μπορέσουν να τραγουδήσουν το Ιερό Πρανάβα αυτό της Μάχα Κουνταλίνι.

108. Στην αυγή της Μαχαμβαντάρα, οι επτά πλανητικοί Λόγοι, γιόρτασαν στον Ναό τους τις λειτουγείες της Μάχα Κουνταλίνι.

109. Εγώ, ο Αούν Βεόρ, υπήρξα μάρτυρας αυτής της Μαχαμβαντάρα.

110. Θυμάμαι ακόμη όταν επισκεπτόμουν τους επτά ιερούς Ναούς του Χάους.

111. Δίπλα στον Λόγο κάθε Ναού, υπήρχε μία άρρητη γυναίκα.

112. Τα ξέχωρα φύλλα του σεξ βέβαια δεν υπήρχαν, αλλά οι άρρητοι Θεοί γνωρίζουν να πολώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής.

113. Τα Ελοχίμ ή Πραγιαπάτις είναι ερμαφρόδιτα.

114. Ένα Πραγιαπάτι ή Ελοχίμ μπορεί να κάνει ώστε να αναδυθεί ο αρσενικός του ή θηλυκός του πόλος, για να πολωθεί.

115. Έτσι, οι επτά πλανητικοί Λόγοι έκαναν ώστε να ισοσταθμιστεί το αρσενικό τους Είναι.

116. Έτσι, οι Ισιδές τους έκαναν ώστε να ισοσταθμιστεί η θηλυκή τους όψη.

117. Τώρα, οι μαθητές μας θα κατανοήσουν ότι, στο εσωτερικό κάθε Ναού του Χάους, οι Θεοί εργάζονται κατά ζεύγη, τραγουδώντας τους ρυθμούς της Φωτιάς.

118. Ομάδες παιδιών (Πραγιαπάτις ή Ελοχίμ) σχημάτιζαν χορωδίες με αυτά τα άρρητα ζεύγη.

119. Η Ιερή Φωτιά βγαίνει από τον εγκέφαλο του Πατέρα και από τον κόλπο της μεγάλης Μητέρας.

120. Ο γάμος αυτός της Ιερής Φωτιάς γονιμοποίησε την Mουλαπρακρίτι ώστε να ξεπηδήσει η Ζωή.

121. Η πρώτη ύλη του Μεγάλου Έργου είναι το Χριστονικό ΣΠΕΡΜΑ.

122. Η πρώτη ύλη του Μεγάλου Έργου είναι ο Κάδος γάλακτος των Θεών. Η θάλασσα του γάλακτος, η βρύση του γάλακτος και τα πήγματα, τα νερά της Αμρίτα.

123. Και είναι η Ιερή Αγελάδα από την οποία βγαίνει η ζωή.

124. Είναι τα πρωταρχικά νερά που  περιέχονται μέσα στους σεξουαλικούς μας αδένες.

125. Ο Λόγος των Θεών γονιμοποίησε την χαοτική ύλη ώστε να ξεπηδήσει η ζωή.

126. Ο Λαιμός είναι μία μήτρα όπου γίνεται η κυοφορία του λόγου.

127. Ο λαιμός είναι το σεξουαλικό όργανο των Θεών.

128. Η Σεξουαλική Μαγεία του Λόγου έχει γονιμοποιήσει την χαοτική ύλη ώστε να ξεπηδήσει η ζωή.

129. Η Δημιουργία του Σύμπαντος υπήρξε το αποτέλεσμα της Σεξουαλικής Μαγείας του Λόγου.

130. Στον βαθύ κόλπο του Παραμπραχάτμαν το Σύμπαν συγχωνεύθηκε με το άτομο τύπου Aνού.

131. Το άτομο Ανού δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί ούτε να διαιρεθεί στην προγενετική ή πρωτογενετική κατάσταση.

132. Όλα τα άτομα του Σύμπαντος δεν είναι παρά περαστικά ενδύματα του πρωταρχικού ατόμου Ανού.

133. Το πρωταρχικό αυτό άτομο είναι Νιρβανικό.

134. Το αντικειμενικό υλικό Σύμπαν γεννιέται από μία Νιρβανική συμπύκνωση.

135. Ολόκληρο το Σύμπαν είναι τριμμένο Φοχάτ.

136. Ολόκληρο το υλικό Σύμπαν συγχωνεύεται με τα τρίμματα του Φοχάτ.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Τα Μυστήρια της Φωτιάς»)