Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

Η ψυχή κρύβεται σ' ένα ρευστό σώμα που ονομάζεται, το Αστρικό Σώμα. Το αστρικό σώμα είναι παρόμοιο με το φυσικό σώμα. Μέσα στο αστρικό σώμα είναι η ψυχή με το μυαλό της, την θέληση της, την συνείδηση της και τα αισθήματα της. Επομένως το αστρικό σώμα είναι θαυμάσιο. Αυτό είναι το σώμα της ψυχής. Όταν το σάρκινο και οστέϊνο σώμα κοιμάται, η ψυχή αφήνει το σώμα αυτό και περιπλανιέται παντού. Η ψυχή ταξιδεύει με το αστρικό της σώμα.

Όταν ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κοιμό­ταν στο κρεβάτι του σκέφθηκε τι θα συνέβαινε στο μέλλον σ' αυτόν. Κατόπιν αποκοιμήθηκε. Η ψυχή του βασιλιά κατόπιν άφησε το σώμα του, ταξίδεψε στο αστρικό επίπεδο και είδε ένα άγαλμα του οποίου το κεφάλι ήταν από χρυσό, το στήθος του και τα χέρια του ήταν από άργυρο, το επάνω τμήμα των ποδιών /μηροί, κνήμες/ ήταν από χαλκό και το κάτω τμήμα των ποδιών /ταρσοί, πατούσες/ ήταν κατά ένα μέρος από σίδηρο και κατά ένα μέρος από ψημένο πηλό.

Ο βασιλιάς διέταξε όλους τους σοφούς άνδρες, αστρολόγους, χαλδαίους μάντεις να εμφανιστούν και να προφητεύουν το όνειρο του αγάλματος γ' αυτόν. Κανένας δεν ήταν ικανός να πει στο βασιλιά για το όνειρο του, διότι δεν ήθελε να το πει σε κανέναν. Εξ αιτίας αυτού οι σοφοί θανατώθηκαν.

Ο προφήτης Δανιήλ πήγε στο σπίτι του και προσευχήθηκε στον Κύριο Ιεχωβά με τους συντρόφους του και κατόπιν πήγε στο κρεβάτι και κοιμήθηκε ήρεμα.

Η ψυχή του Δανιήλ έφυγε από τον σώμα του και είδε στο Αστρικό το περίφημο άγαλμα του βασιλιά Ναβουχοδονόσωρα. Την επόμενη ημέρα ο Δανιήλ πήγε μπροστά στον βασιλιά και προφήτευσε το όνειρο του αγάλματος, και του έδωσε την κατάθεση του, δηλαδή την ερμηνεία. Ο βασιλιάς εξεπλάγη, και τιμές αποδόθηκαν στον Δανιήλ.

Και επομένως τα όνειρα είναι αστρικές εμπειρίες. Οι μαθητές μας λαμβάνουν την μυήση τους στους ναούς του αστρικού επιπέδου.

Το αστρικό επίπεδο είναι γνωστό στη Βίβλο με το όνομα Βουνό. Στο Βουνό ο Ιησούς μετασχηματίσθηκε μπροστά στους μαθητές του. Το Βουνό είναι Αστρικό. Κατά την διάρκεια του ύπνου οι μαθητές μας είναι στο βουνό. Είναι στο ενδιαφέρον των μαθητών μας να μελετήσουν το Βιβλίο του Δανιήλ στην Βίβλο. Όλα τα οράματα του Δανιήλ ήταν στο Βουνό, στο Αστρικό επίπεδο και όχι στο φυσικό επίπεδο. Οι μαθητές μας μόλις ξυπνήσουν από τον ύπνο τους, δεν πρέπει να κινηθούν, διότι με την κίνηση του σώματος το αστρικό σώμα ταράζεται, και χάνονται οι αναμνήσεις. Μόλις ξυπνήσουν οι μαθητές πρέπει να κάνουν μία προσπάθεια να θυμηθούν όλες εκείνες τις τοποθεσίες που πήγαν ενώ τα σώματα τους κοιμόντουσαν. Πρέπει να κάνουν μία προσπάθεια να θυμηθούν όλες τις προηγούμενες εμπειρίες τους στο αστρικό επίπεδο. Οι μαθητές μας δεν πρέπει να διηγηθούν τις εμπειρίες τους σε κανέναν.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Τα Μυστήρια της Ζωής και του Θανάτου»)