Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

1- Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος αυτού του Έργου, προσκαλώντας όλα τα ανθρώπινα όντα να λαμβάνουν την άμεση γνώση.

2-Το μεγαλύτερο μέρος των σπουδαστών βρίσκεται πια τόσο αποκομμένο από την Φύση, ώστε όταν τους μιλούν για αστρικές εμπειρίες πέφτουν σε τρομερή εκτροπή, θέλοντας να εγκαθιδρύσουν μία άβυσσο μεταξύ των αστρικών εμπειριών και των αποκαλουμένων ονείρων.

3-Αυτοί οι μαθητές περιφρονούν τα όνειρα, χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψη ότι τα όνειρα είναι ακριβώς οι ίδιες αστρικές εμπειρίες τις οποίες εκείνοι αναζητούν.

4-Πέφτουν στο ίδιο λάθος ή σε ένα παρόμοιο, με εκείνο το άλλο, του να θέλουν να εγκαθιδρύσουν μία άβυσσο μεταξύ της διόρασης και της φαντασίας.

5-Αυτή η τάξη λαθών, οφείλεται στο ότι ο νους του σπουδαστή, αφθονεί τεχνασμάτων και αντί να αναζητεί τα πάντα εντός του, μέσα από τον ρυθμό της φύσης, πέφτει στον παραλογισμό να αναζητεί τα πάντα εκτός του…

6-Και πιστεύουν εσφαλμένα, ότι οι αστρικές εμπειρίες είναι κάτι σχετικά διαφορετικό πράγμα από τα όνειρα, ως πρωτότυπα τεχνάσματα εκτός φύσης κ.τ.λ..

7-Όλους εκείνους τους σπουδαστές, τους προσκαλούμε να μελετήσουν το δεύτερο κεφάλαιο του ΔΑΝΙΗΛ και τα κεφάλαια τέσσερα και επτά του ιδίου Προφήτη, με σκοπό εκείνοι οι αδελφοί, να μπορούν να επιβεβαιώνουν τις διαβεβαιώσεις μας με τις ιερές γραφές.

8-Οι επικριτές μας δεν μπορούν να γνωρίζουν περισσότερα από τον Προφήτη Δανιήλ, άνθρωπο του Θεού αγνό και τέλειο.

9-Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι οι αστρικές εμπειρίες, είναι ακριβώς τα όνειρα τα οποία τόσο περιφρονούν οι αφύσικοι άνθρωποι αυτής της εποχής των σκοταδιών.

10- Ο Πλάτων ήδη στο βιβλίο του σχετικά με την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Διάλογος με τον Σωκράτη», μας είπε ότι τους ανθρώπους τους γνωρίζεις από τα όνειρά τους.

11- Τα σκοτεινά όνειρα είναι από την άβυσσο και τα φωτεινά όνειρα είναι από το Φως.

12- Κατά την διάρκεια των ωρών του κανονικού ύπνου, ο εσωτερικός άνθρωπος περιβεβλημμένος με το Αστρικό του Σώμα, φεύγει έξω από την φυσική του μορφή, ώστε το Αιθερικό Σώμα να μπορεί να επιδιορθώνει το Φυσικό Σώμα.

13- Κατά την διάρκεια της Κατάστασης Επαγρύπνησης, βαίνουν εναποθηκευόμενα πολλά οργανικά κατάλοιπα, τα οποία καταλήγουν στο να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ζωτικών ρευστών.

14- Τότε το ΕΓΩ χάνει τον έλεγχο επι του φυσικού σώματος και επέρχεται η αναγκαιότητα της απόσυρσης.

15- Κατά την διάρκεια των ωρών του ύπνου, ο Θυρεοειδής Αδένας καθαρίζει με το ιώδιό του όλους τους Νευρικούς Διαύλους και είναι κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου της ανάπαυσης, κατά τον οποίο το Ζωτικό Σώμα εξειδικεύει τον ηλιακό μαγνητισμό, για να ζωτικοποιεί τα Ερυθρά Αιμοσφαίρια τα οποία πλημμυρίζουν τους Διαύλους του Αίματος.

17- Όταν το σύνολο των Λευκών Αιμοσφαιρίων υπερβεί το σύνολο των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων, είναι μήνυμα ότι το Αιθερικό Σώμα είναι άρρωστο και κατά συνέπεια το Φυσικό Σώμα πέφτει άρρωστο κατά τρόπο αναπόφευκτο.

18- Μετά τον φυσιολογικό ύπνο, το Αιθερικό Σώμα έχει επιδιορθώσει πλήρως το Φυσικό Σώμα και οι Ηλιακές εξουσίες που εισέρχονται από το Τσάκρα της Σπλήνας, περνούν στο Ηλιακό Πλέγμα και κυκλοφορούν ελεύθερα από τους Νευρικούς Διαύλους, ζωτικοποιώντας όλα τα Πλέγματα και ρυθμίζοντας δια μέσου του ρυθμιστικού των αιμοφόρων αγγείων του Νευρικού Συστήματος, όλα τα οργανικά Εντόσθια και όλα τα οργανικά Γάγγλια.

19- Με αυτόν τον τρόπο, μετά τον ύπνο το φυσικό μας σώμα παραμένει εντελώς επιδιορθωμένο, για τις νέες δραστηριότητες του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΓΩ.

20- Κατά την διάρκεια των ωρών του ύπνου, το ΕΓΩ περιβαλλόμενο με το Αστρικό του Σώμα βρίσκεται έξω από την φυσική μορφή, απασχολούμενο στις ίδιες δραστηριότητες που του είναι οικείες.

21- Έτσι κατά την διάρκεια των ωρών του ύπνου, οι φαύλοι εξασκούν τις αναξιοπρεπείς πράξεις στις οποίες είναι συνηθισμένοι.

22- Κατά την διάρκεια των ωρών του ύπνου, όλοι οι μαθητές μας επισκέπτονται τους Ναούς των Μυστηρίων και εργάζονται κάτω από την διεύθυνση της Λευκής Ιεραρχίας.

23- Εμείς δοκιμάζουμε τους μαθητές κατά την διάρκεια των ωρών του ύπνου.

24- Προτού να δοκιμάσουμε έναν μαθητή, πρώτα του αφυπνίζουμε την Συνείδηση και όταν βρίσκεται πια εν Συνειδήσει, δίνοντας ακριβώς τον ίδιο τόνο της κατάστασης επαγρύπνησης, τότε τον θέτουμε στις Μυητικές δοκιμασίες.

25- Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σώμα του μαθητή μπορεί να κοιμάται, αλλά η Εσωτερική Συνείδησή του βρίσκεται σε δράση, όπως και στην κατάσταση επαγρύπνησης.

26- Εάν ο μαθητής πιστεύει σε αυτές τις στιγμές ότι βρίσκεται πραγματικά με σάρκα και οστά, τόσο το καλύτερο για εμάς, διότι έτσι μπορούμε να τον δοκιμάσουμε καλύτερα.

27- Δεν υπάρχουν λανθασμένα όνειρα. Ακόμη και τα πιο παράλογα όνειρα, εάν ερμηνεύονται βασιζόμενα στον Νόμο των φιλοσοφικών Αναλογιών, περιέχουν υπέροχες αποκαλύψεις.

28- Κατά την διάρκεια των ωρών του ύπνου, όλα τα ανθρώπινα όντα βρίσκονται έξω από την φυσική μορφή, απασχολούμενα στις ίδιες δραστηριότητες που τους είναι οικείες. Γι’ αυτό ο Πλάτωνας, ο θεμελιωτής των Μυστηρίων της Ελευσίνας, διαβεβαίωνε στην ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του ότι ο άνθρωπος γνωρίζεται από τα όνειρά του.

29- Καθώς ο σπουδαστής βελτιώνεται, θα προχωρεί αποκτώντας λίγο-λίγο την «ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και τότε θα προχωρεί εξοικειούμενος κάθε φορά περισσότερο, με τους εσωτερικούς κόσμους.

30- Μόλις επιστρέφει ο μαθητής στην κατάσταση της επαγρύπνησής του, πρέπει να εξασκεί μία αναδρομική άσκηση, για να θυμηθεί όλα εκείνα τα μέρη και όλες εκείνες τις οδηγίες τις ληφθείσες κατά την διάρκεια του ύπνου.

31- Σφάλλουν επομένως εντελώς, όλοι εκείνοι που θέλουν να κάνουν διαφοροποίηση μεταξύ των αστρικών εμπειριών και των ονείρων.

32- Οι επικριτές μας, ας μελετούν το βιβλίο του ΔΑΝΙΗΛ του Προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, ώστε να λάβουν υπ’ όψη ότι οι αστρικές εμπειρίες και τα όνειρα είναι το ίδιο πράγμα.

33- Οι Δάσκαλοι της Συμπαντικής Λευκής Αδελφότητας, κατέχουμε την ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και ανεξάρτητα εάν τα σώματά μας βρίσκονται σε κατάσταση ύπνου ή βρίσκονται σε κατάσταση επαγρύπνησης, εμείς βρισκόμαστε πάντα συνειδητοί εργαζόμενοι στους Εσωτερικούς Κόσμους στο Έργο του Πατέρα.

34- Καθώς οι μαθητές προχωρούν αφυπνίζοντας τα Τσάκρας τους, θα προχωρούν αποκτώντας αυτήν την Συνεχή Συνείδηση, η οποία θα τους μετατρέψει σε συνειδητούς πολίτες των Υπεραισθητών Κόσμων.

35- Ο μαθητής δεν πρέπει να κοινοποιεί σε κανέναν τις Αστρικές του εμπειρίες, διότι οι δύσπιστοι άνθρωποι θα κατέστρεφαν με τις αρνητικές δονήσεις τους τα θαυμαστά πέταλα των Τσάκρας του, και θα κατέληγαν βλάπτοντας τις Εξουσίες του.

36- Ο μαθητής πρέπει να είναι στην αρχή σαν ένα Σφραγισμένο Βιβλίο.

37- Οι μαθητές που θέλουν να ερμηνεύουν τα όνειρά τους, ας μελετούν τα κεφάλαια τριάντα επτά, τριάντα οκτώ, τριάντα εννέα, σαράντα και σαράντα ένα, της ΓΕΝΕΣΗΣ και το βιβλίο του Δανιήλ του Προφήτη.

38- Πρέπει να μορφοποιούμε τον Ιεχωβά σε κάθε Τσάκρα, για να Αφυπνίζουμε την Συνείδηση.

39- Τα κοινά και καθημερινά ανθρώπινα όντα, πηγαίνουν κοιμισμένα κατά την διάρκεια των ωρών του ύπνου.

40- Όταν οι μαθητές μας κάνουν να περιστρέφονται τα Τσάκρας, Αφυπνίζουν την Συνείδηση και τότε κατά την διάρκεια των ωρών του ύπνου πηγαίνουν στους Εσωτερικούς Κόσμους με την Συνείδηση Αφυπνισμένη.

41- Δεν αρκεί να αφυπνίσουμε τα Τσάκρας, διότι τα αφυπνισμένα Τσάκρας, τα έχει ο οιοσδήποτε χυδαίος ψυχικός ή ο οιοσδήποτε μαύρος μάγος.

42- Το σημαντικό είναι να μορφοποιούμε σε κάθε Τσάκρα το Άγιο Πνεύμα.

43- Καθώς ο μαθητής μορφοποιεί τον Ιεχωβά σε κάθε Τσάκρα, θα προχωρεί αφυπνίζοντας την Συνείδησή του στους Εσωτερικούς Κόσμους.

44- Ο ΙΕΧΩΒΑ μορφοποιείται σε κάθε Τσάκρα, εξασκώντας την σεξουαλική μαγεία εντατικά με την γυναίκα.

45- Όμως η σεξουαλική μαγεία, μπορεί να πραγματοποιείται μονάχα με την Ιέρεια Σύζυγο.

46- Κανένας αδελφός δεν μπορεί να εξασκεί σεξουαλική μαγεία με διάφορες γυναίκες, διότι αυτό είναι μοιχεία. Και οι μοιχοί και οι εκπορνεύοντες θα κριθούν από τον Θεό.

47- Καμία γυναίκα δεν μπορεί να εξασκεί σεξουαλική μαγεία, παρά μοναδικά και αποκλειστικά με τον σύζυγό της. Και εκείνοι που παραβιάζουν αυτές τις εντολές της Αγίας Γνωστικής Εκκλησίας, θα πέσουν αναπόφευκτα στην Μαύρη Μαγεία.

48- Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ο Αυθεντικός Γάμος είναι η ένωση των δύο όντων, εν Πνεύματι Ψυχή και Σώματι.

49- Η θρησκευτική ή κοινωνική τυπολατρεία, δεν είναι παρά ένα ζητούμενο που πρέπει να ικανοποιούμε, για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας προς την κοινωνία.

50- Ο Κύριος Ιεχωβά μας δίνει Σοφία και Μαγικές Εξουσίες.

51- Κατά συνέπειαν, εμείς πρέπει να μορφοποιήσουμε τον Ιεχωβά σε κάθε Τσάκρα, για να Αφυπνίζουμε την Συνείδηση κατά την διάρκεια του ύπνου.

52- Ο Ιεχωβά είναι το ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, που πρέπει να υπάρχει σε κάθε ένα από τα Τσάκρα μας.

53- Τις στιγμές κατά τις οποίες τελειώνω αυτό το βιβλίο τιτλοφορούμενο: «ΠΥΡΙΝΟ ΡΟΔΟ», ολοκληρώνει την εμφάνισή του ο Ευλογημένος ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ο Θεϊκός Ραμπί της Γαλιλαίας, ο Κύριός μας ο Χριστός, του οποίου την Θεϊκή Ουσία πρέπει να αποθηκεύουμε στο αστρικό μας σώμα, ώστε να μορφοποιήσουμε εντός μας το ΕΓΩ-ΧΡΙΣΤΟΣ, και να ανέλθουμε στον ΠΑΤΕΡΑ.

54- ΕΓΩ, ο AUN WEOR, έχω μείνει απορροφημένος μπροστά στην επιβλητική παρουσία του Διευθυντή όλων των ψυχών. Σε αυτήν την μορφή, έχω καταρτίσει αυτό το βιβλίο.

ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Πύρινο Ρόδο»)