Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021

Η Καβάλα λέει ότι υπάρχουν δύο κόσμοι, ο μακρόκοσμος και ο μικρόκοσμος. Ο πρώτος αντιπροσωπεύει το απείρως μεγάλο. Ο δεύτερος αντιπροσωπεύει το απείρως μικρό.

Η Διδασκαλία της Καβάλας πάνω στους κόσμους είναι ελλιπής, είναι μόνο μια αποσπασματική διδασκαλία.

Υπάρχουν επτά κόσμοι και όχι μόνο δύο, όπως βεβαιώ­νουν λάθος oι Καβαλιστές.

Το απόλυτο στον εαυτό του εξηγείται στην Καβάλα σαν κάτι που αποτελείται από τις τρεις παρακάτω απόψεις: 1)ΑΙΝ ΣΟΦ ΑΟΥΡ, 2)ΑΙΝ ΣΟΦ, 3)ΑΙΝ

ΑΙΝ ΣΟΦ ΑΟΥΡ είναι ο εξωτερικός κύκλος

ΑΙΝ ΣΟΦ είναι ο μεσαίος κύκλος και

ΑΙΝ είναι εκ των προτέρων ΣΑΤ, το ανεκδήλωτο απόλυτο.

Ο Πρώτος κόσμος δεν θα μπορούσε να υπάρχει μέσα από το ανεκδήλωτο ΑΙΝ, ούτε μέσα από το ΑΙΝ ΣΟΦ. Ο πρώτος κόσμος μπορεί να υπάρχει μόνο μέσα από το AΙN ΣΟΦ ΑΟΥΡ.

Ο Πρώτος κόσμος είναι φύσης καθαρά πνευματικής και το όνομά του είναι ΠΡΩΤΟΚΟΣΜΟΣ.

Ο Δεύτερος είναι ο AΓIΟΚΟΣΜΟΣ ή μεγαλόκοσμος. Αυτός είναι ο μεγάλος κόσμος, όλοι οι ήλιοι, όλοι οι κόσμοι του απείρου διαστήματος.

Ο Τρίτος κόσμος είναι ο ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ, για τον οποίο μιλάνε οι Καβαλιστές στα βιβλία τους, και αποτελείται ατό την γαλακτική οδό με τα δεκαοκτώ εκατομμύρια ήλιους που γυρίζουν γύρω από τον κεντρικό ήλιο Σείριο.

Ο Τέταρτος είναι ο ΔΕΥΤΕΡΟΚΟΣΜΟΣ και αποτελείται από τον ήλιο του δικού μας ηλιακού συστήματος με όλους τους νόμους του.

Ο Πέμπτος είναι O ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ, ο δικός μας πλανήτης.

Ο Έκτος είναι ο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Άνθρωπος.

Ο Έβδομος είναι ο ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΟΣ, το απείρως μικρό, άτομα, μόρια, έντομα, μικρόβια, ηλεκτρόνια, κλπ, και επιπλέον το αβίτσι, η άβυσσος.

Μεταξύ του Μικρόκοσμου Ανθρώπου και του Μακρόκοσμου υπάρχουν ο Μεσόκοσμος και ο Δευτερόκοσμος, λόγος για τον οποίο καταλήγει λίγο πεισματάρικη εκείνη η έκφραση που λέει: "Ο Άνθρωπος είναι ο Μικρόκοσμος του μακρόκοσμου".

Ο καθένας από τους επτά κόσμους έχει τους δικούς του νόμους. Ο Γνωστικός πρέπει να μελετήσει τους νόμους που κυβερνάνε αυτούς τους επτά κόσμους, με σκοπό να ξέρει ποια είναι η θέση του στην ζωή και πως πρέπει να ενεργεί για να καταφέρει την τελική απελευθέρωση.

Η ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Λέει ο Δάσκαλος G., ο οποίος πιστεύει ότι η σελήνη είναι ένα κομμάτι που έχει ξεφύγει από την γη.

Η Σελήνη είναι πιο αρχαία από την γη, είναι ένας κόσμος ήδη νεκρός, ένας κόσμος που ανήκει σε άλλη ακτίνα δημιουργίας.

Πραγματικά η δική μας ακτίνα δημιουργίας άρχισε στο απόλυτο και τέλειωσε στην κόλαση, INFERNUS, αβίτσι, τα Ελληνικά τάρταρα, το Ρωμαϊκό Αβέρνο, το βυθισμένο ορυκτό βασίλειο, μοιραία κατοικία των σκοτεινών υποσεληνιακών πλασμάτων.

Η Ακτίνα της δημιουργίας σωστά αναλυμένη είναι η εξής:

Α) Απόλυτο                       

Β) Όλοι οι κόσμοι          

Γ) Όλοι οι Ήλιοι    

Δ) Ο Ήλιος

 Ε) Όλοι οι Πλανήτες

ΣΤ) Η Γη

Ζ) Η Άβυσσος

Οι Αδελφοί της γνωστικής κίνησης πρέπει να καταλάβουν βαθειά αυτήν την εσωτερική γνώση, την οποία δίνουμε σ’ αυτό το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα, να μάθουν ποια είναι η ακριβής θέση στην οποία βρίσκονται πάνω στην ακτίνα της δημιουργίας.

Χρειάζεται να γνωρίζουμε σε βάθος το δρόμο, με σκοπό να επιτύχουμε τα Χριστούγεννα της καρδιάς και την τελική απελευθέρωση.

Στο απόλυτο αρχίζει η ακτίνα της δημιουργίας με τον πρωτόκοσμο. Όλοι οι Κόσμοι στην ακτίνα της δημιουργίας αντιστοιχούν στον αγιόκοσμο.

Όλοι οι ήλιοι της γαλακτικής οδού αντιστοιχούν στο μακρόκοσμο στην ακτίνα της δημιουργίας.

Ο Δευτερόκοσμος στην ακτίνα της δημιουργίας είναι ο ήλιος.

Ο Μεσόκοσμος στην ακτίνα της δημιουργίας αποτελείται από όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και την γη που τους αντιπροσωπεύει.

O Μικρόκοσμος είναι ο άνθρωπος στην ακτίνα της δημιουργίας.

Ο Τριτόκοσμος είναι το άτομο και η άβυσσος.

Στον πρώτο κόσμο υπάρχει μόνο ο μοναδικός νόμος, ο νόμος του απόλυτου.

Στον δεύτερο κόσμο ο πρώτος νόμος μετατρέπεται σε τρεις και οι τρεις νόμοι κυβερνάνε τον δεύτερο κόσμο.

Στον τρίτο κόσμο οι τρεις νόμοι γίνονται έξι.

Στον τέταρτο κόσμο οι έξι διπλασιάζονται σε δώδεκα νόμους.

Στον πέμπτο κόσμο οι δώδεκα διπλασιάζονται για να γίνουν είκοσι τέσσερεις νόμοι.

Στον έκτο κόσμο οι είκοσι τέσσερεις νόμοι διπλασιάζονται σε σαράντα οκτώ νόμους.

Στον έβδομο κόσμο οι σαράντα οκτώ νόμοι γίνονται ενενήντα έξι νόμοι.

Στον πρωτόκοσμο μόνο γίνεται η θέληση του απόλυτου, ο μοναδικός νόμος.

Στον δεύτερο κόσμο, ο μεγάλος νόμος διαιρείται σε τρεις, πατέρας, γιός και άγιο πνεύμα, θετική δύναμη, αρνητική δύναμη και ουδέτερη δύναμη.

Στον τρίτο κόσμο αρχίζει η μηχανικότητα, διότι οι τρεις πρωταρχικοί νόμοι γίνονται έξι.

Στον τέταρτο κόσμο η ζωή γίνεται ακόμα πιο μηχανική, διότι πια δεν είναι έξι, αλλά δώδεκα νόμοι αυτοί που τον κυβερνάνε.

Στον πέμπτο κόσμο η ζωή είναι πολύ πιο μηχανική, και εδώ περίπου τίποτα δεν έχει σχέση με την θέληση του απόλυτου, διότι οι δώδεκα νόμοι έχουν γίνει είκοσι τέσσερεις.

Στον έκτο κόσμο η ζωή είναι τόσο τρομερά μηχανική, και υλιστική, που εδώ πια ούτε καν υποψιάζεται κανείς ότι υπάρχει η θέληση του απόλυτου.

Εμείς ζούμε σ’ έναν μηχανικό κόσμο των σαράντα οκτώ νόμων, σ’ έναν κόσμο, στον οποίο δεν γίνεται η θέληση του απόλυτου, σε μια απομακρυσμένη γωνιά του σύμπαντος, σ’ έναν σκοτεινό και τρομερά οδυνηρό τόπο.

Η θέση που έχουμε στην ακτίνα της δημιουργίας είναι λυπηρή, στον δικό μας κόσμο δεν γίνεται πια η θέληση του απόλυτου, ούτε η θέληση της Αγίας Τριάδας, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα.

Σαράντα οκτώ τρομερά μηχανικοί νόμοι μας κυβερνάνε και μας κατευθύνουν, σαν πραγματικά δυστυχισμένους εξόριστους σ’ αυτή την κοιλάδα των δακρύων. Κάτω από μας στην ακτίνα της δημιουργίας υπάρχουν μόνον οι δυστυχισμένοι της αβύσσου, οι οποίοι κυβερνιούνται από την φρικτή μηχανικότητα των ενενήντα έξι νόμων.

Είναι αναγκαίο να απελευθερωθούμε από τους σαράντα οκτώ νόμους, για να περάσουμε στον πέμπτο κόσμο (των είκοσι τεσσάρων νόμων). Ύστερα θα πρέπει να απελευθερωθούμε από τον πέμπτο κόσμο και μετά να συνεχίσουμε με την δική μας δουλειά της τελικής απελευθέρωσης, περνώντας από τον τέταρτο, τρίτο και δεύτερο κόσμο, για να επιστρέψουμε στο απόλυτο.

Όλες οι ουσίες των επτά κόσμων είναι μέσα σε μας τους ίδιους. Μέσα στον εγκέφαλο που σκέφτεται έχουμε την ουσία του πρωτόκoσμoυ, μέσα στον κινητικό εγκέφαλο ή διανοητικό σύστημα έχουμε την ουσία του αγιόκοσμου. Μέσα στο συνειδητό εγκέφαλο, διαμορφωμένο από όλα τα συγκεκριμένα νευρικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, έχουμε την ουσία του μακρόκοσμου και έτσι διαδοχικά.

Τα υλικά για να εργαστούμε βρίσκονται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, και εάν δημιουργήσουμε τα ανώτερα υπαρξιακά σώματα του Είναι, θα καταφέρουμε να απελευθερωθούμε από όλους τους κόσμους, ακόμα και από τον έβδομο, για να μπούμε τελικά στο Απόλυτο, αδήλωτο, Σατ, Άιν.

Τα φύτρα των υπαρξιακών σωμάτων του Είναι βρίσκονται τοποθετημένα στο σπέρμα. Είναι αναγκαίο να αναπτύσσουμε αυτά τα φύτρα και αυτό είναι δυνατόν μόνο με το MαΪτούνα (Σεξουαλική Μαγεία).

Ήδη σε προηγούμενες δημοσιεύσεις και σε μηνύματα μας έχουμε μιλήσει για ανώτερα υπαρξιακά σώματα του Είναι, και γι’ αυτό οι γνωστικοί μαθητές μας είναι ενημερωμένοι.

Ξέρουμε ότι το αστρικό σώμα (να μην το συγχέουμε με το σεληνιακό σώμα), κυβερνιέται από είκοσι τέσσερις νόμους και το φυσικό κυβερνιέται από σαράντα οκτώ νόμους.

Εάν δημιουργήσουμε το αστρικό σώμα, είναι φανερό ότι απελευθερωνόμαστε από τον μοιραίο κόσμο των σαράντα οκτώ νόμων και γινόμαστε κάτοικοι των είκοσι τεσσάρων νόμων.

Εάν δημιουργήσουμε το διανοητικό σώμα, απελευθερωνόμαστε από τον κόσμο των είκοσι τεσσάρων νόμων και μπαίνουμε στον κόσμο των δώδεκα νόμων. θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το διανοητικό σώμα κυβερνιέται από δώδεκα νόμους.

Εάν δημιουργήσουμε το αιτιατό σώμα ή σώμα της συνειδητής θέλησης, μπαίνουμε στον κόσμο των έξι νόμων και γινόμαστε κάτοικοι του κόσμου αυτού, διότι το σώμα της συνειδητής θέλησης (αιτιατό σώμα) κυβερνιέται από έξι νόμους.

Η δουλειά με το Μαϊτούνα και την διάλυση του εγώ, και η θυσία προς την ανθρωπότητα, μας επιτρέπουν να κάνουμε καινούργιες δημιουργίες μέσα σε μας τους ίδιους, για να απελευθερωθούμε από τον κόσμο των έξι νόμων και να περάσουμε πιο πέρα από τον άφατο αγιόκοσμο και πρωτόκοσμο.

Είναι αναγκαίο να καταλάβουν όλοι οι γνωστικοί μαθητές αυτά τα Χριστούγεννα, ότι μόνο δημιουργώντας τα ανώτερα υπαρξιακά σώματα του είναι και κατορθώνοντας το θάνατο του εγώ και τα Χριστούγεννα της καρδιάς, θα μπορέσουν να καταφέρουν την τελική απελευθέρωση.

Το Είναι μπορεί να μπει μόνο σ’ εκείνον που έχει δημιουργήσει τα ανώτερα υπαρξιακά σώματα.

Τα Χριστούγεννα της καρδιάς μπορεί να τα γιορτάσει κανείς πραγματικά μόνο, όταν έχει δημιουργήσει τα ανώτερα υπαρξιακά σώματα του Είναι.

Η Σύσταση του διανοητικού ζώου, του εσφαλμένα ονομαζόμενου άνθρωπος είναι η εξής:

α) Φυσικό σώμα

β) Ζωτικό σώμα

γ) Σεληνιακό σώμα επιθυμιών

δ) Σεληνιακό διανοητικό σώμα

ε) Το Πολλαπλό εγώ

στ) Το Μπουδάτα

Οι τρεις απόψεις του ΑΤΜΑΝ-ΜΠΟΥΔΙ-ΜΑΝΑΣ ή θεϊκού πνεύματος, πνεύμα της ζωής, ανθρώπινου πνεύματος, δεν έχουν ενσαρκωθεί στο ανθρώπινο ον, διότι αυτό δεν κατέχει ακόμα τα ηλιακά σώματα, δηλαδή τα υπαρξιακά σώματα του Είναι.

Όλες οι δικιές μας προσπάθειες κατευθύνονται στο να απελευθερωθούμε από την σελήνη, που δυστυχώς φέρουμε στα σεληνιακά μας σώματα.

Εάν δημιουργούμε τα ηλιακά σώματα, απελευθερωνόμαστε από την σελήνη.

Μόνο με την Μαϊτούνα (Σεξουαλική Μαγεία) μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργούμε τα δικά μας ηλιακά σώματα, διότι τα φύτρα των σωμάτων αυτών βρίσκονται στο σπέρμα.

Τα σεληνιακά σώματα μας κάνουν να ζούμε σ’ αυτό τον κόσμο των σαράντα οκτώ νόμων, στην κοιλάδα των δακρύων.

Τα σεληνιακά σώματα είναι θηλυκά, γι’ αυτό τον λόγο οι άντρες του κόσμου αυτού, στους εσωτερικούς κόσμους μετά από το θάνατο, είναι υποσυνείδητα κρύες και φαντασμαγορικές γυναίκες.

Είναι πολύ λυπηρό το ότι, οι θεοσοφικοί συγγραφείς, Ροδόσταυροι κλπ, δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν ότι τα τωρινά εσωτερικά οχήματα του ανθρώπινου όντος, είναι σεληνιακά σώματα που πρέπει να εξαλείψουμε μετά από την δημιουργία των ηλιακών σωμάτων.

Είναι αδύνατο να απελευθερωθούμε από τον κόσμο των σαράντα οκτώ νόμων, εάν δεν έχουμε δημιουργήσει τα ανώτερα υπαρξιακά σώματα του Είναι.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Η Διάλυση του εγώ»)