Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

Αρμόζει σε ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, να καταλάβουμε σ’ αυτό το μάθημα, τα λόγια του ΙΩΑΝΝΗ, όταν είπε:

«Εν αρχή ην ο ΛΟΓΟΣ, και ο ΛΟΓΟΣ ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο ΛΟΓΟΣ... Πάντα δι’ αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν.»

Υπάρχουν επτά τάξεις κόσμων, επτά κόσμοι δημιουργημένοι με την δύναμη του Λόγου, με την μουσική, με τον ήχο.

Ο πρώτος κόσμος, βρίσκεται βυθισμένος μέσα στο ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ του ΑΠΟΛΥΤΟΥ.

Η δεύτερη τάξη κόσμων, συνίσταται από όλους τους κόσμους του άπειρου διαστήματος.

Η Τρίτη τάξη κόσμων, είναι το συνολικό άθροισμα όλων των ήλιων, του έναστρου διαστήματος.

Η τέταρτη τάξη κόσμων, είναι ο Ήλιος που μας φωτίζει, με όλες τις ακτίνες και τις ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ του.

Η πέμπτη τάξη κόσμων, αποτελείται από όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος.

Η έκτη τάξη κόσμων, είναι η ίδια η Γη, με τις επτά διαστάσεις και περιοχές της, κατοικούμενες από άπειρα όντα.

Η έβδομη τάξη κόσμων, έχει σχηματισθεί από αυτές τις επτά ομόκεντρες σφαίρες ή ΚΟΛΑΣΙΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ του ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κάτω από τον φλοιό της Γης.

Η μουσική, η ΛΕΞΗ, τοποθετημένη από τον ΛΟΓΟ σε επτά μουσικές οκτάβες, διατηρεί το Σύμπαν σταθερό στην πορεία του.

Πρώτη τάξη κόσμων, νότα ΝΤΟ. Δεύτερη τάξη κόσμων, νότα ΣΙ. Τρίτη τάξη κόσμων, νότα ΛΑ. Τέταρτη τάξη κόσμων, νότα ΣΟΛ. Πέμπτη τάξη κόσμων, νότα ΦΑ. Έκτη τάξη κόσμων, νότα ΜΙ. Έβδομη τάξη κόσμων, νότα ΡΕ. Μετά επιστρέφει όλο στο ΑΠΟΛΥΤΟ με την νότα ΝΤΟ.

Χωρίς την μουσική, χωρίς τον ΛΟΓΟ, χωρίς την ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΞΗ, θα ήταν αδύνατη η ύπαρξη των ΕΠΙΑ ΚΟΣΜΩΝ.

ΝΤΟ-ΡΕ-ΜΙ-ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙ, ΣΙ-ΛΑ-ΣΟΛ-ΦΑ-ΜΙ-ΡΕ-ΝΤΟ. Οι επτά φθόγγοι της ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, αντηχούν σε όλη την δημιουργία, γιατί εν αρχή ην ο ΛΟΓΟΣ.

Η πρώτη τάξη κόσμων είναι σοφά κυβερνώμενη από τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΟΜΟ, από ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟΜΟ. Η δεύτερη τάξη κόσμων, κυβερνάται από ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ. Η τρίτη τάξη κόσμων, κυβερνάται από έξι νόμους. Η τέταρτη τάξη κόσμων, κυβερνάται από δώδεκα νόμους. Η πέμπτη τάξη κόσμων, κυβερνάται από εικοσιτέσσερεις νόμους. Η έκτη τάξη κόσμων, κυβερνάται από σαρανταοκτώ νόμους. Η έβδομη τάξη κόσμων, κυβερνάται από ενενηνταέξη νόμους.

Όταν μιλάμε για την ΛΕΞΗ, μιλάμε επίσης για τον ήχο, την μουσική, τους ΡΥΘΜΟΥΣ, την ΦΩΤΙΑ με τους τρείς ρυθμούς της, του MAΧAΒAN και του ΤΣΟΤΑΒΑΝ που διατηρούν το ΣΥΜΠΑΝ σταθερό στην πορεία του.

Οι ΨΕΥΔΟΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ και οι ΨΕΥΔΟΕΣΩΤΕΡΙΣΤΕΣ, αναφέρονται μόνον στον ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ και στον ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ, θέτουν μόνον δύο τάξεις κόσμων, όταν στην πραγματικότητα είναι ΕΠΤΑ ΚΟΣΜΟΙ, επτά τάξεις κόσμων συντηρούμενοι από τον ΛΟΓΟ, από την μουσική, από το ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΦΩΣ και τα σπερματικά υγρά της πρώτης στιγμής.

Κάθε ένας από τους ΕΠΤΑ ΚΟΣΜΟΥΣ, είναι αναμφίβολα, ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει, που αισθάνεται και που ζει.

Από άποψη ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΗ, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι κάθε πρόοδος προς τα πάνω, είναι το αποτέλεσμα μίας προώθησης προς τα κάτω. Πρώτα πρέπει να κατεβούμε και μετά να ανεβούμε.

Αν θέλουμε να γνωρίσουμε έναν ΚΟΣΜΟ, οφείλουμε πρώτα να γνωρίσουμε τους δύο συνημμένους, εκείνον που βρίσκεται από πάνω του κι εκείνον που βρίσκεται από κάτω του, γιατί αμφότεροι καθορίζουν τις συνθήκες και τα ζωτικά φαινόμενα του ΚΟΣΜΟΥ που θέλουμε να μελετήσουμε, να γνωρίσουμε.

Παράδειγμα: Σ’ αυτήν την εποχή, που οι επιστήμονες μάχονται για την κατάκτηση του διαστήματος, πραγματοποιούνται τρομερές πρόοδοι, δυστυχώς διεστραμμένες, στο πεδίο του απείρως μικρού, στον ατομικό κόσμο.

Η δημιουργία των ΕΠΤΑ ΚΟΣΜΩΝ, ήταν δυνατή μόνον δια μέσου του λόγου, δια μέσου της λέξης, δια μέσου της μουσικής.

Εμείς, οι ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ μελετητές, οφείλουμε να μην ξεχάσουμε ποτέ, αυτό που είναι οι τρείς δυνάμεις, αποκαλούμενες ΠΑΤΗΡ - ΥΙΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ. Αυτές οι τρείς δυνάμεις, συνιστούν την ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΜΑΖΙΚΑΜΝΟ (ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΤΡΙΑΔΑ).

Αυτή είναι η ΑΓΙΑ ΚΑΤΑΦΑΣΗ, η ΑΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ, η ΑΓΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ. Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ, ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

Στον ηλεκτρισμό, αυτοί είναι οι τρείς πόλοι ΘΕΤΙΚΟΣ-ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ - ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ. Χωρίς την συνδρομή αυτών των τριών πόλων, καθίσταται αδύνατη όλη η δημιουργία.

Στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ Επιστήμη, οι ανεξάρτητες ΤΡΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ έχουν τα ακόλουθα ονόματα: SURP-O THEOS, SURP-ΙSKIROS, SURP-ATHANOTOS. ΔΥΝΑΜΗ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ. ΔΥΝΑΜΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ, ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ.

Αυτές οι τρεις δυνάμεις, στην ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, εμφανίζουν τρεις θελήσεις, τρεις συνειδήσεις, τρεις ενότητες. Κάθε μία από αυτές τις τρεις δυνάμεις περιέχει στον ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ, όλες τις δυνατότητες των τριών.

Ωστόσο, στο σημείο της σύνδεσής τους, κάθε μία από αυτές εκδηλώνει μόνον την αρχή της: την θετική, την αρνητική, ή την ουδέτερη.

Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τις τρεις δυνάμεις σε δράση: Αυτές διαχωρίζονται, απομακρύνονται και κατόπιν ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ για να σχηματίσουν νέες τριάδες, που γεννούν κόσμους, νέες δημιουργίες.

Στο ΑΠΟΛΥΤΟ, οι τρεις δυνάμεις είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ μέσα στην ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ της ελεύθερης στην κίνησή της ζωής.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ TRIAMAZIKAMNO (ΟΜΟΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ξεκίνησε με τον σεξουαλικό γάμο του Λόγου, διότι «Εν αρχή ην ο ΛΟΓΟΣ, και ο ΛΟΓΟΣ ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο ΛΟΓΟΣ... Πάντα δι’ αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν.»

Σύμφωνα με ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ HEPTAPARAPARSHI­NOKH (Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑ), επτά ναοί ιδρύθηκαν στο ΧΑΟΣ, για την κατασκευή αυτού του ηλιακού συστήματος.

Σύμφωνα με τον ΙΕΡΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ TRIAMAZIKAMNO (Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑ), οι ΕΛΟΧΙΜ διαχωρίστηκαν σε τρεις ομάδες μέσα σε κάθε ναό, προκειμένου να ψάλλουν, σύμφωνα με την ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ.

Το έργο της γονιμοποίησης της PRAKRITI (το ΧΑΟΣ, η ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ, η ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΡΑ), είναι πάντα έργο του πολύ ιερού THEOMERSMA-LOGOS, της ΤΡΙΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ.

Οι τρεις ομάδες οργανώθηκαν σε κάθε ναό με τον ακόλουθο τρόπο:

Πρώτον, ένας ΙΕΡΕΑΣ, δεύτερον, μια ΙΕΡΕΙΑ, τρίτον, μια ουδέτερη ομάδα ΕΛΟΧΙΜ.

Αν λάβουμε υπόψη ότι τα Ελοχίμ είναι ανδρόγυνα, τότε είναι σαφές ότι θα έπρεπε να πολωθούν κατά βούληση σε αρσενική, θηλυκή ή ουδέτερη μορφή, σύμφωνα με την ΙΕΡΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΟΜΟΟΥΣΙΑ TRIAMAZIKAMNO.

Ο ΙΕΡΕΑΣ και η ΙΕΡΕΙΑ ενώπιον του θυσιαστηρίου, και στο δάπεδο του ναού ήταν η ΑΝΔΡΟΓΥΝΗ χορωδία των ΕΛΟΧΙΜ.

Τα ΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΨΑΛΛΟΝΤΑΝ, και η σεξουαλική ένωση του Λόγου γονιμοποίησε την ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΡΑ του ΧΑΟΥΣ, και γεννήθηκε το ΣΥΜΠΑΝ.

Οι ΑΓΓΕΛΟΙ δημιουργούν με την δύναμη του Λόγου. Ο Λάρυγγας είναι μια μήτρα όπου κυοφορείται ο Λόγος.

Πρέπει να ΑΦΥΠΝΙΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ στον ΛΟΓΟ, στον ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΛΑΡΥΓΓΑ, έτσι ώστε μια μέρα να μπορούμε επίσης να προφέρουμε το ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ της πρώτης στιγμής.

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ κοιμάται στο λάρυγγα μας. Είμαστε ασυνείδητοι στον λόγο. Πρέπει να γίνουμε πλήρως ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ του ΛΟΓΟΥ.

Λέγεται ότι η σιωπή είναι χρυσός. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν εγκληματικές σιωπές. Είναι τόσο κακό να μιλάμε, όταν πρέπει να παραμείνουμε σιωπηλοί, όπως είναι να παραμείνουμε σιωπηλοί, όταν πρέπει να μιλήσουμε.

Υπάρχουν φορές, που το να μιλάς είναι έγκλημα. Υπάρχουν φορές, που το να παραμένεις σιωπηλός, είναι επίσης έγκλημα.

Παρόμοιες με ένα όμορφο λουλούδι, γεμάτο χρώματα, αλλά που του λείπει το άρωμα, είναι οι υπέροχες, αλλά στείρες λέξεις, που προφέρει κάποιος, αν δεν ενεργεί σύμφωνα με τα λόγια που πρόφερε.

Όμως, όμοια με ένα όμορφο λουλούδι, γεμάτο χρώματα και άρωμα, είναι τα όμορφα και γόνιμα λόγια, αυτού που ενεργεί σύμφωνα με τις λέξεις που πρόφερε.

Είναι επιτακτική ανάγκη, να τερματιστεί η μηχανικότητα των λέξεων. Είναι απαραίτητο να μιλάμε με ακρίβεια, σε μορφή ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ και κατάλληλη. Χρειαζόμαστε να δημιουργούμε ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ του λόγου.

Υπάρχει ευθύνη στις λέξεις και το να παίζουμε με τον λόγο, είναι ιεροσυλία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει κανέναν. Είναι παράλογο να συκοφαντούμε τους συνανθρώπους μας. Είναι ανόητο να μουρμουρίζουμε για τις ζωές των άλλων.

Κατηγορώντας, τα λόγια πέφτουν πάνω μας, αργά ή γρήγορα, όπως μια ακτίνα της εκδίκησης. Συκοφαντίες, αισχρές λέξεις, πάντα επιστρέφουν σ’ εκείνον που τις πρόφερε, μετατραπείσες σε βράχους που πληγώνουν.

Σε άλλες εποχές, όταν τα ανθρώπινα όντα δεν ήταν ακόμη τόσο μηχανοποιημένα με αυτόν τον ψεύτικο πολιτισμό, οι βοσκοί οδηγούσαν τα βοοειδή στον σταύλο, τραγουδώντας με έναν ευχάριστο και φυσικό τρόπο.

Ο ΤΑΥΡΟΣ, η ΑΓΕΛΑΔΑ, το μοσχάρι, συγκινούνται με τη μουσική, που αντιστοιχεί στο ζώδιο του ΤΑΥΡΟΥ, στον αστερισμό του λόγου, της μουσικής.

Στη ΜΕΓAΛΗ ΠΟΥΡΑΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΊΑ, η γη καταδιωκόμενη από τον PRITHU διαφεύγει, μετατρεπόμενη σε ΑΓΕΛΑΔΑ και καταφεύγει στο BRAHMA. Αλλά αυτό το BRAHMA, είναι το πρώτο Πρόσωπο της Ινδοστανικής TRIMURTI. VACH, η ΑΓΕΛΑΔΑ, είναι το δεύτερο και VIRAH, ο ΘΕΪΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ, το μοσχάρι, ο KABIR, ο ΛΟΓΟΣ, είναι το τρίτο πρόσωπο.

BRAHMA είναι ο ΠΑΤΕΡΑΣ, η ΑΓΕΛΑΔΑ είναι η ΘΕΪΚΗ ΜΗΤΕΡΑ, το ΧΑΟΣ. Το ΜΟΣΧΑΡΙ είναι ο KABIR, ο ΛΟΓΟΣ.

ΠΑΤΕΡΑΣ, ΜΗΤΕΡΑ, και ΥΙΟΣ: Αυτή είναι η ΠΟΥΡΑΝΙΚΗ TRIMURTI. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ είναι ΣΟΦΙΑ, η ΜΗΤΕΡΑ είναι ΑΓΑΠΗ, και ο ΥΙΟΣ είναι ο ΛΟΓΟΣ.

Η ΑΣΤΡΙΚΗ ΑΓΕΛΑΔΑ με τα πέντε πόδια, που ο συνταγματάρχης Όλκοτ πιστεύει ότι είδε σωματικά, μπροστά στην θαυμαστή σπηλιά στο Κάρλι (Ινδία), αγελάδα παράξενη και μυστηριώδης, που είδε κάποια νεαρή μεταλλωρύχος στις Άνδεις, σαν εξωτικό φύλακα εκείνων των θησαυρών, που αναζητούσαν οι μεταλλωρύχοι του ράντσου της, αντιπροσωπεύει την ΘΕΪΚΗ ΜΗΤΕΡΑ, την ΡΕΑ, την ΚΥΒΕΛΗ, αναπτυγμένη πλήρως στον ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, στον ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΑΣΚΑΛΟ.

ΓΚΑΟΥΤΑΜΑ, ο ΒΟΥΔΑΣ, ή GOTAMA, κυριολεκτικά σημαίνει «ο οδηγός της ΑΓΕΛΑΔΑΣ». Κάθε ΒΟΣΚΟΣ, κάθε οδηγός της ΑΓΕΛΑΔΑΣ, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ φωτιά της ΑΓΕΛΑΔΑΣ για να εισέλθει στα εδάφη, στα παλάτια, στους ναούς και στις πόλεις των ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ.

Με τη δύναμη της ΘΕΪΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, μπορούμε να επισκεφθούμε την AGARTHI, τις πόλεις ΧΙΝΑΣ του υπόγειου κόσμου.

Ο ΤΑΥΡΟΣ μας καλεί σε ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ. Ας θυμηθούμε, ότι ο ΕΡΜΗΣ έκλεψε τις ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ.

Ο ΤΑΥΡΟΣ κυβερνά τον ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΛΑΡΥΓΓΑ. Είναι επείγον η KUNDALINI να ανθίζει στα γόνιμα χείλη μας, πραγματώνοντας ΛΟΓΟ. Μόνον με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ φωτιά, προκειμένου να εισέλθουμε στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ των ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ.

Σε αυτήν την περίοδο του ΤΑΥΡΟΥ, οφείλουμε να μεταφέρουμε ΦΩΣ στον δημιουργικό μας λάρυγγα, με σκοπό να τον προετοιμάσουμε για την έλευση της ΦΩΤΙΑΣ.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Εσωτερική Πραγματεία Ερμητικής Αστρολογίας»)