Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021

Τα 10 Σεφιρώθ, της συμπαντικής δόνησης, εκπορεύονται από το Άιν Σοφ, το οποίο είναι το Μικροκοσμικό Αστέρι, το οποίο μας καθοδηγεί, εσωτερικά. Tο Αληθινό Ον, του Όντος μας.

Αναφέρονται 10 Σεφιρώθ, αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν 12. Το Άιν Σοφ Αούρ είναι το 11. Το Άιν Σοφ είναι το 12. Και η ζοφερή του αντίθεση, είναι η Άβυσσος.

Είναι 12 Σφαίρες ή Περιοχές, οι οποίες αλληλοεισχωρούν και αλληλοδιεισδύουν, η μία μέσα στην άλλη, χωρίς να συγχέονται. Οι 12 Σφαίρες έλκονται στο κεντρικό άτομο, του συμβόλου του Απείρου. Σε αυτές, τις 12 Σφαίρες, αναπτύσσεται η Ηλιακή Ανθρωπότητα. Έχουμε ήδη πει, ότι το σύμβολο του Απείρου βρίσκεται στο κέντρο της Γης, στην καρδιά της. Τα Σεφιρώθ είναι ατομικά. Τα 10 Σεφιρώθ μπορούν να συμπτυχθούν σε τρεις πίνακες:

1. Ο Κβαντικός Πίνακας της Ακτινοβολούμενης Ενέργειας, η οποία έρχεται από τον Ήλιο.

2. Ο Πίνακας των Ατομικών Βαρών, των στοιχείων της Φύσης.

3. Ο Πίνακας των Μοριακών Βαρών, των χημικών ενώσεων. 

Αυτή είναι η Σκάλα του Ιακώβ, η οποία εκτείνεται από την Γη έως τον Ουρανό. Όλοι οι Κόσμοι, της Κοσμικής Συνείδησης, συμπτύσσονται σε τρεις πίνακες.

Ένα Σεφιρώθ δεν μπορεί να κατανοηθεί σε μία μόνον περιοχή, επειδή η φύση του είναι τετραπλή. Γι’ αυτό, οι καμπαλιστές εκφράζονται σαφώς, λέγοντας ότι υπάρχουν Τέσσερις Κόσμοι.

ΑΖΙΛΟΥΘ: Είναι ο Αρχετυπικός Κόσμος, ή Κόσμος των Εκπορεύσεων. Είναι ένας Θεϊκός Κόσμος.

ΜΠΡΙΑΧ: Είναι ο κόσμος της Δημιουργίας, ονομαζόμενος επίσης, Κόρσια, (Θρόνος), δηλαδή, ο Κόσμος των Περιορισμών.

ΓΙΕΤΖΙΡΑΧ: Είναι ο κόσμος της Μορφοποίησης και των Αγγέλων.

ΑΣΣΙΑΧ: Είναι ο Κόσμος της Δράσης, ο Κόσμος της Ύλης.

Τρία Σεφιρώθ της μορφής βρίσκονται στην Στήλη της Αυστηρότητας (Μπινάχ, Γκεμπουράχ, Χοντ).

Τρία Σεφιρώθ της Ενέργειας βρίσκονται στην Στήλη του Ελέους (Τσοκμάχ, Χεσέντ, Νετσάχ).

Και μεταξύ των δύο αυτών Στηλών, βρίσκεται η Στήλη της Ισορροπίας, όπου βρίσκονται τα διάφορα Επίπεδα της Συνείδησης (Κέτερ, Τιφερέτ, Γιεσόντ, Μαλκούτ).

Όλα, τα γνωστά 10 Σεφιρώθ, προέρχονται από την Σεφιρά, την Θεϊκή Μητέρα, η οποία διαμένει στον Ναό Καρδιά. ΙΟ, είναι το μάντραμ της Θεϊκής Μητέρας και 10 είναι οι Εκπορεύσεις της Πρακρίτι, δηλαδή, τα 10 Σεφιρώθ.

Το Κέτερ είναι ο Πατέρας, εντός μας. Μία Ανάσα του Απολύτου, βαθιά άγνωστο, για το ίδιο. Το Κέτερ είναι ο Αρχαίος των Ημερών και καθένας, από εμάς, είναι κατά βάθος, ένας ευλογημένος, Αρχαίος των Ημερών.

Το Τσοκμάχ είναι ο Υιός, ο Ατομικός Χριστός εντός μας.

Το Μπινάχ είναι η Μητέρα, εντός μας, το Άγιο Πνεύμα, εντός μας.

Κέτερ, Τσοκμάχ και Μπινάχ είναι η δική μας, Σεφιρωθική Κορώνα.

Ο πολυαγαπημένος Πατέρας, ο πολυλατρευτός Υιός και το πολύ σοφό Άγιο Πνεύμα, ζουν μέσα στα βάθη της Υπερθετικής μας Συνείδησης, αναμένοντας την υπέρτατη στιγμή, της δική μας πραγμάτωσης.

Το Άγιο Πνεύμα είναι η δική μας Θεϊκή Μητέρα, η οποία φέρει έναν γαλάζιο μανδύα και έναν λευκό χιτώνα, εξαίσιας λαμπρότητας.

Η Μητέρα μεταφέρει στο χέρι της ένα πολύτιμο λυχνάρι. Αυτό το λυχνάρι, είναι ο Εσώτερος, ο οποίος καίει στο βάθος της καρδιάς μας. Ο Εσώτερος βρίσκεται εντός ενός εξαίσιου και διάφανου αλαβάστρινου δοχείου. Αυτό το δοχείο, είναι η δική μας, ιδιαίτερη, Υπερθετική Συνείδηση. Είναι το δικό μας Μπούντι.

Ο Εσώτερος είναι το Σεφιρώθ Χεσέντ. Το Μπούντι είναι το Σεφιρώθ Γκεμπουράχ.

Ο Εσώτερος και το Μπούντι εκφράζονται διά μέσου της Ανθρώπινης Ψυχής.

Η Ανθρώπινη Ψυχή είναι το Τιφερέτ, η Θέληση, το Κάλλος.

Έτσι, ο Εσώτερος, με τις δύο Ψυχές Του, την Θεϊκή και την Ανθρώπινη, ιερουργεί στον Θρόνο Του, ο οποίος είναι το Εγκεφαλονωτιαίο, Σπονδυλικό, Νευρικό Σύστημα.

Ο Εσώτερος είναι στεφανωμένος με την Σεφιρωθική Κορώνα. Ο Εσώτερος κατοικεί στον δικό Του Ναό. Ο Ναός του Εσώτερου έχει δύο στήλες. Γιακίν και Μπόας. Γιακίν, είναι ο Νους. Μπόας, είναι το Αστρικό Σώμα. Ο Νους είναι το Σεφιρώθ Νετσάχ. Το Αστρικό είναι το Σεφιρώθ Χοντ. Αυτές είναι οι δύο στήλες του Ναού, επάνω στις οποίες στηρίζεται η Κυβική Πέτρα του Γιεσόντ. Αυτή η κυβική πέτρα, χρησιμεύει επίσης, ως θεμέλιο στο Βασίλειο του Μαλκούτ.

Αυτή η κυβική πέτρα είναι το Αιθερικό Σώμα. Το Μαλκούτ είναι το Φυσικό Σώμα.

Ο Άνθρωπος είναι έτσι, μία ολοκληρωμένη δεκάδα. Έχουμε 10 δάκτυλα στα χέρια μας, 10 Σεφιρώθ και 10 Εντολές.

Όταν ο Αρχαίος των Ημερών πραγματώσει τα 10 Σεφιρώθ, εντός του, μεταμορφώνεται σε Αδάμ - Κάδμο, σε Ουράνιο Άνθρωπο.

Εκείνος, ο οποίος πραγματώνει τα 10 Σεφιρώθ, εντός του, ακτινοβολεί, στον Κόσμο του Φωτός, με άφατες Χριστικές λαμπρότητες.

Όταν ο Αρχαίος των Ημερών πραγματώσει τα 10 Σεφιρώθ εντός του, αυτά ακτινοβολούν στον κόσμο του φωτός ως πολύτιμοι λίθοι, ως ακτινοβόλοι λίθοι, στο σώμα του Αρχαίου των Ημερών.

«Εκείνος, ο οποίος έχει αυτιά, ας ακούσει, τι λέει το Πνεύμα, προς τις Εκκλησίες. Σε εκείνον, ο οποίος νικά, θα του δώσω να φάει από το Δέντρο της Ζωής, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Παραδείσου του Θεού». (Αποκάλυψη 2.7).

Τα 10 Σεφιρώθ ακτινοβολούν, ως πολύτιμοι λίθοι, στο σώμα του Αρχαίου των Ημερών. Έτσι είναι, το πως μετατρεπόμαστε, στην Ουράνια Ιερουσαλήμ.

«Και τα θεμέλια, του τείχους της πόλης, ήταν διακοσμημένα με όλων των ειδών τους πολύτιμους λίθους. Το πρώτο θεμέλιο ήταν ο Ίασπις. Το δεύτερο, σάπφειρος. Το τρίτο, Χαλκηδών. Το τέταρτο, σμάραγδος. Το πέμπτο σαρδόνυξ. Το έκτο, σάρδιον. Το έβδομο, χρυσόλιθος. Το όγδοο, βηρύλλιο. Το ένατο, τοπάζιο. Το δέκατο, χρυσόπρασος. Το ενδέκατο, Υάκινθος. Το δωδέκατο, Αμέθυστος». (Αποκάλυψη 21.19-20)

Τα 10 Σεφιρώθ είναι ατομικά. Τα δέκα Σεφιρώθ είναι η Ιερή Πόλη, η Ιερουσαλήμ, η οποία έρχεται να λάμψει, στα βάθη της καρδιάς μας.

«Στο μέσον της πλατείας, και εκατέρωθεν του ποταμού, υπήρχε το Δέντρο της Ζωής, το οποίο φέρει δώδεκα καρπούς, αποδίδοντας, κάθε μήνα, τον καρπό του. Και τα φύλλα του δέντρου, χρησίμευαν για την θεραπεία των εθνών».

«Και δεν θα υπήρχε πλέον κατάρα. Αλλά, ο θρόνος του Θεού και του Αμνού βρίσκεται σε αυτήν, και οι υπηρέτες της, θα τον υπηρετούν.

Και θα βλέπουν το πρόσωπό Του. Και το όνομά του, θα είναι στα μέτωπά τους.

Και εκεί, δεν θα υπάρχει πλέον νύχτα. Και δεν θα χρειάζεται κερί, ούτε το φως του Ηλίου. Διότι ο Κύριος, ο Θεός, θα τους φωτίζει. και θα βασιλεύει, για πάντα». (Αποκάλυψη 22.2-5).

Όταν ο άνθρωπος ενσαρκώσει την Σεφιρωθική Κορώνα, εντός του, τότε, ο Αρχαίος των Ημερών θα τον φωτίζει και θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Ωστόσο, αδελφοί της Ψυχής μου, αλήθεια σας λέω, ότι κανένας δεν φτάνει στον Πατέρα, παρά μόνον διά μέσου του Υιού. Ο Υιός είναι ο Ατομικός Χριστός, μέσα μας. Είναι ο Τσοκμάχ. Η Θεϊκή, Χριστική Σοφία. Η Γνώση, η οποία λάμπει, μέσα στα βάθη της καρδιάς μας.

Πρέπει να κατακλύσουμε, όλα τα οχήματά μας, με άτομα Χριστικής Φύσης. Πρέπει να σχηματίσουμε τον Χριστό, μέσα μας, με σκοπό να ανέλθουμε στον Πατέρα. Επειδή, κανένας δεν φτάνει τον Πατέρα, παρά μόνον, διά μέσου του Υιού.

Ακόμη κι αν ο Χριστός γεννηθεί χίλιες φορές στην Βηθλεέμ, δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτα, αν δεν γεννηθεί και μέσα στις καρδιές μας. Πρέπει να σχηματίσουμε το Χριστό, μέσα μας, ώστε να εισέλθουμε, θριαμβευτές και νικηφόροι, διά μέσου των πυλών της πόλης, την Κυριακή των Βαΐων.

Τα Χριστούγεννα είναι ένα Κοσμικό γεγονός, το οποίο πρέπει να πραγματωθεί μέσα στον καθένα μας. Τα Χριστούγεννα είναι απολύτως, ατομικά. Υπάρχει ανάγκη να γεννηθεί ο Χριστός, εντός μας. Τα Χριστούγεννα της Καρδιάς, είναι αναγκαία.

Πρέπει να μετασχηματίσουμε, το Δέντρο της Επιστήμης του Καλού και του Κακού, στον Θυσιασμένο Αμνό της Ιερής Πόλης.

«Σε όποιον νικήσει, θα τον κάνω κολώνα του Ναού του Θεού μου και δεν θα φύγει πλέον, από εκεί». (Αποκάλυψη 3.12).

«Να είσαι πιστός, μέχρι τον θάνατο και θα σου δώσω το Στέμμα της Ζωής». (Αποκάλυψη 2.10).

«Εγώ είμαι, ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι, ο ζωντανός άρτος. Εκείνος, ο οποίος τρώει την σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, θα έχει ζωή αιώνια και θα τον αναστήσω, κατά την τελευταία ημέρα. Εκείνος, ο οποίος τρώει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, θα κατοικεί εντός μου και Εγώ, σε εκείνον». (Ιωάννης 6. 48, 51, 54, 56).

Ο Χριστός είναι, πραγματικά, μία Σεφιρωθική Κορώνα ανυπολόγιστης Σοφίας, της οποίας, τα πλέον αγνά άτομα, ακτινοβολούν στο Τσοκμάχ, στον Κόσμο των Οφανείμ.

Αυτή η Σεφιρωθική Κορώνα, (ανυπολόγιστης Σοφίας), στάλθηκε στον Βούδα Του, στον Ιησού της Ναζαρέτ, ο οποίος, διά μέσου αμέτρητων μετενσαρκώσεων, προετοιμάστηκε για την γήινη εξέλιξή μας.

Ήταν στο Ιορδάνη Ποταμό, όπου η Χριστική Κορώνα, ο Ηλιακός Λόγος, ακτινοβόλησε, όταν εισήλθε στον Βούδα Του, στον Ιησού από την Ναζαρέτ.

Σε αυτό έγκειται το Μυστήριο της Διπλής Ανθρώπινης προσωπικότητας. Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια, του Αποκρυφισμού.

Όταν ο Άνθρωπος λαμβάνει την Σεφιρωθική Κορώνα του, τότε, ο Αρχαίος των Ημερών, του δίνει φώτιση και τον οδηγεί προς τα Αγνά Ύδατα της Ζωής.

Ωστόσο, αδελφοί μου, κανένας δεν φτάνει στον Πατέρα, παρά δια μέσου του Υιού. Και ο Υιός, βρίσκεται στα βάθη της Κιβωτού της Συμμαχίας, αναμένοντας την στιγμή της Πραγμάτωσης.

Αυτή η Κιβωτός της Συμμαχίας, είναι τα Σεξουαλικά Όργανα. Μόνον δια μέσου της Τέλειας Αγνότητας, μπορούμε να μορφοποιήσουμε τον Χριστό, μέσα μας και να ανυψωθούμε στον Πατέρα.

Ήδη, Αδελφοί μου, σας παραδίδω, πλέον, την Κιβωτό της Καινής Διαθήκης.

Ήδη, σας διδάσκω τον Δρόμο της Σεξουαλικής Μαγείας.

«Τότε, άνοιξε ο ναός του Θεού, στον Ουρανό και εμφανίστηκε η Κιβωτός της Διαθήκης του, στον Ναό του και δημιουργήθηκαν κεραυνοί και φωνές και βροντές και σεισμοί και μεγάλη βοή». (Αποκάλυψη 11.19)

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Ταρώ και Καμπάλα»)