Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021

Το Γκεμπουράχ είναι η Αυστηρότητα του Νόμου, το Μπούντι, η Πνευματική Ψυχή, η Βαλκυρία, για την οποία μας μιλά, εκείνος ο αξιοσημείωτος, Ισπανός συγγραφέας, ο Δον Μάριο Ρόσο ντε Λούνα. Είναι η Ωραία Ελένη, κ.τ.λ..

Το Γκεμπουράχ, το Μπούντι, θεωρείται ότι είναι αποκλειστικά Αρειανό. Αυτό είναι λάθος, επειδή, στον κόσμο της Πνευματικής Ψυχής, η οποία είναι Θηλυκή, υπάρχει ο Λέοντας του Νόμου, ο οποίος είναι Ηλιακός. Έτσι, στο Γκεμπουράχ βρίσκουμε την αυστηρότητα του Νόμου, αλλά επίσης, βρίσκουμε την αριστοκρατία του Λέοντα. Συνεπώς, ο Διαισθητικός, Βουδικός Κόσμος, είναι εντελώς, Ηλιακός.

Το Γκεμπουράχ είναι ο Νόμος της Δικαιοσύνης. Ο Κόσμος του Γκεμπουράχ βασίζεται στην Δικαιοσύνη. Οι Δάσκαλοι του Κάρμα στηρίζονται στην «Συνείδηση», για να δικάζουν, στο Δικαστήριο του Κάρμα.

Οι Δάσκαλοι του Κάρμα είναι Δικαστές Συνείδησης. Η Δικαιοσύνη βρίσκεται πολύ πέραν από το Καλό και το Κακό. Όταν φθάνετε στο Φως, ξέρετε τι είναι η Αγάπη και όταν κάποιος ξέρει, τι είναι η Αγάπη, αυτός θα ξέρει και πως να Αγαπά και θα καταλαβαίνει, ότι η Συνειδητή Αγάπη είναι Νόμος. Δεν αξίζει να κάνεις το καλό, χωρίς να ξέρεις, πως να το κάνεις.

Ο Αρχηγός, των Αρχόντων του Νόμου, είναι ο Δάσκαλος Ανούβης, ο οποίος προεδρεύει με τους 42 Δικαστές του. Όταν λειτουργούν, χρησιμοποιούν μία ιερή μάσκα, η οποία έχει την μορφή κεφαλής τσακαλιού, ή Πτερωτού Λύκου, το οποίο είναι το έμβλημα της Αλήθειας.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΣΕΒΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Στο Δικαστήριο του Κάρμα, εκείνος, ο οποίος διαθέτει τα μέσα, για να πληρώσει, εξέρχεται απελευθερωμένος, από τις διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται να κάνουμε διαρκώς, καλά έργα, ώστε να έχουμε με τι να πληρώνουμε τις οφειλές μας, από αυτήν και τις προηγούμενες ζωές μας.

Είναι αδύνατον, να διαφύγουμε από την Δικαιοσύνη, επειδή, η αστυνομία του Κάρμα βρίσκεται εντός μας. Αυτή είναι ο ΚΑΟΜ. Οπουδήποτε υπάρχει έλλειψη Αγάπης, εκεί εμφανίζεται ο ΚΑΟΜ, η αστυνομία, ο κατήγορος. Εκείνος, ο οποίος θα μας οδηγήσει ενώπιον του Δικαστηρίου του Νόμου.

Είναι δυνατόν να ακυρώνουμε Κάρμα, με καλές πράξεις. Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζεται ο Λέων του Νόμου. Όταν ένας Κατώτερος Νόμος ξεπερνιέται από έναν Ανώτερο Νόμο, ο Ανώτερος Νόμος ξεπλένει τον Κατώτερο. Το Κάρμα δεν είναι ένας μηχανικός Νόμος. Μπορεί να συγχωρεθεί. Κάνετε καλές πράξεις, ώστε να ακυρώνετε τις οφειλές σας. ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΤΗΡΕΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΩΡΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙ.

Όταν θα είμαστε τελείως άκακοι, όταν κάποιος δεν θα είναι πλέον ικανός να βλάψει κανέναν, το κάρμα συγχωρείται.

Το κάρμα είναι ένα φάρμακο, το οποίο μας δίδεται. Ο Βούδας είπε: «Υπάρχουν τρία αιώνια πράγματα στη ζωή:

1. Ο ΝΟΜΟΣ.

2. Η ΝΙΡΒΑΝΑ.

3. ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ».

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Ταρώ και Καμπάλα»)