Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021

To egregor είναι μια δύναμη ή μια ενέργεια που έχει μια στενή σχέση με τη ζωή και με τη θεία εκπόρευση.

Διαμορφώνεται γύρω από τον άνθρωπο, το σπίτι, το ίδρυμα, κλπ. και μέσω αυτής μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις συνθήκες και τις αντιδράσεις του.

Το egregor είναι μια τετραδιάστατη ενέργεια που καθορίζεται γύρω από τους ανθρώπους και τις θέσεις που περιγράφηκαν ήδη.

Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει τόσο το λευκό, όσο επίσης και το μαύρο, το θετικό και το αρνητικό, το ενεργητικό και το παθητικό. Η ενέργεια υπάρχει επίσης σε κάθε οργανισμό που παράγει και σε αναλογία με αυτήν η ζωή αναπτύσσεται.

Ένα απαισιόδοξο πρόσωπο παράγει έναν τύπο ενέργειας όπου μέσω του νόμου της συγγένειας, καθορίζεται στο περιβάλλον του· ένα δυναμικό πρόσωπο παράγει επίσης έναν τύπο ενέργειας που μέσω του νόμου της συγγένειας καταψύχει στο περιβάλλον του· σε ένα εμπαθές άτομο, κάποιος που είναι ενστικτώδης και βάναυσος το ίδιο πράγμα συμβαίνει· σε ένα πρόσωπο που ζει γεμισμένος με την αγάπη, παράγει επίσης το ίδιο φαινόμενο.

Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε από όλο αυτό ότι καθένας μας έχει τη δύναμη να διαμορφώσει το περιβάλλον μας· το είδος ή τον τύπο της δόνησης με την οποία αισθανόμαστε καλύτερα.

Το egregor ενός δολοφόνου έχει τη συγγένεια με τους δολοφόνους· αυτό ενός εμπαθούς προσώπου ρυθμίζεται από το ίδιο πράγμα· αυτό ενός δυναμικού ατόμου, ενός που είναι αλτρουιστής ρυθμίζεται ή προσελκύεται από εκείνους που έχουν την ίδια δόνηση. Το egregor ενός πεσιμιστή έχει συγγένεια με τους πεσιμιστές, ανίκανοι άνθρωποι και δύσπιστοι άνθρωποι. Το egregor ενός ατόμου που είναι γεμάτο από αγάπη, κατανόηση, δύναμη και θέληση, μέσω του νόμου της συγγένειας, θα τον κάνει να βρίσκει και να καταλαβαίνει τους ανθρώπους του ίδιου ψυχολογικού επιπέδου.

Το egregor όπως έχουμε αναφέρει, παράγει διαφορετικούς τύπους ενεργειών μέσω των οποίων επιτυγχάνουμε το θρίαμβο ή την αποτυχία. Όταν ένα πρόσωπο καταλαβαίνει τις ατέλειές του, τις κακίες και τα ένστικτά του και ότι είναι ένα φοβερό εμπόδιο στη ζωή του, αρχίζει να τα μελετά και να τα αποβάλλει· αρχίζει να επεξεργάζεται μέσα του τις ανώτερες δονήσεις, εκείνες που είναι καλύτερες εσωτερικά του και στο εξωτερικό περιβάλλον και επομένως, εκείνες που είναι γύρω του.

Το egregor, όπως και η ζωή, υπάρχει σε κάθε διάσταση της φύσης. Περιβάλλει το σώμα που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο. Παραδείγματος χάριν:

Το φυσικό ή κυτταρικό σώμα ανήκει στο στοιχείο Γη.

Έχει την αντίστοιχη αύρα του που τον διαπερνά συγχρόνως και συνδυάζεται με το περιβάλλον ή τη δόνηση που το πρόσωπο έχει, δίνοντας του την ευκαιρία έτσι ώστε αυτό το τρισδιάστατο σώμα να μπορεί να προσαρμοστεί, να εκπληρώσει και να τακτοποιήσει τις λειτουργίες του που έχει στη γη καλύτερα.

Το ζωτικό σώμα ανήκει στο στοιχείο του Νερού. Έχει την αντίστοιχη αύρα του και σύμφωνα με τη σταθερότητα και την ισορροπία που έχει το φυσικό σώμα, ανάλογη θα είναι η ένωση της αύρας του Ζωτικού Σώματος με το egregor που αντιστοιχεί σε κάθε διάσταση.

Αυτό φέρνει ως συνέπεια ότι η ζωτική βάση θα βοηθήσει με τους καλύτερους όρους και στις ανώτερες οκτάβες το φυσικό σώμα.

Το αστρικό σώμα αντιστοιχεί στο στοιχείο του Αέρα και όπως τα άλλα έχει την αύρα του. Αυτό διαπερνά επίσης και ξετυλίγεται με το egregor που έχουμε διαμορφώσει στο τρισδιάστατο μέρος. Αυτό δείχνει ότι ένα πρόσωπο που έχει πυκνές δονήσεις, που είναι ενστικτώδης θα συναντηθεί με τους ανθρώπους των παρόμοιων δονήσεων και σε ισχύ με το εσωτερικό μέρος του.

Ένα σύνολο προσώπων της αγάπης και της κατανόησης έχει τη συγγένεια στον εσωτερικό κόσμο στα ανώτερα όντα και μέρη με την ίδια δόνηση. Μπορούμε να αφαιρέσουμε με αυτό την τρισδιάστατη συμπεριφορά που είναι θεμελιώδης, βασικό για να ξυπνήσει τη συνείδηση.

Το νοητικό σώμα ανήκει στο στοιχείο της Φωτιάς. Αυτό το σώμα, λόγω των ενεργειών και των αντιδράσεων του Εγώ μέσω των σκέψεών του βρίσκεται στον άνθρωπο ουσιαστικά με χαλασμένη μορφή δεδομένου ότι κάθε σκέψη χρησιμοποιεί υδρογόνα πολύ βαριά από αυτά που αντιστοιχούν στον νου.

Δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό το κεφάλαιο ότι ο νους ενός συνηθισμένου ανθρώπου έχει μια αύρα επειδή κάθε στοιχείο που εκπέμπει μια σκέψη είναι ένα ΕΓΩ. Όπως έχουμε πει, το ΕΓΩ διαχειρίζεται πολύ βαριές δονήσεις.

Εάν εμείς τα ανθρώπινα όντα, δεν αποφασίσουμε να αποβάλλουμε τα στοιχεία σκέψης που φέρνουμε μέσα μας, δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε μια καθορισμένη αύρα στο νου και πολύ λιγότερο σε εκείνο το σώμα. Αν το διαμορφώνουμε μας βοηθά για να κατέχουμε έναν ισορροπημένο νου και προ πάντων στην υπηρεσία του Είναι.

Αγαπητέ αναγνώστη, μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος είναι βάσει του νόμου του επτά και έχει επτά μέρη στην εσωτερική του δομή, που ο Δημιουργός άρχισε από διάσταση σε διάσταση έως ότου κρυσταλλώθηκε στην τρίτη διάσταση όπου ζούμε. Το έκανε σε μια μορφή απογόνων και σε μας για να κάνουμε την Εργασία μας, πρέπει να το κάνουμε σε μια ανερχόμενη μορφή· δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι πρόκειται να σταθεροποιήσουμε τη ζωή ή την υγεία χωρίς τη φυσική δομή.

Δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε τη συνείδηση στο αστρικό σώμα εάν η φυσική συμπεριφορά μας δεν ρυθμίζεται στους όρους και στις απαιτήσεις του εσωτερικού μας Χριστού.

Είναι αδύνατο να σκεφτούμε ότι πρόκειται να επιτύχουμε μια αλλαγή με τον τρόπο που σκεφτόμαστε με τον τρόπο που αισθανόμαστε, εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Στον Συμπαντικό Γνωστικισμό αυτό καλείται πειθαρχία και οργάνωση στην εργασία μας.

Α.Δ. Lakhsmi (απόσπασμα από το «Φως στο Σκοτάδι»)