Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021

Τα Επτά Σώματα

Για να καταστήσουμε πολύ σαφές τι ΕΙΝΑΙ και τι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η συνείδηση, θα αναλύσουμε σ’ αυτό το κεφάλαιο το εσωτερικό διάγραμμα του Ανθρώπου, αφού η συνείδηση είναι ένα από τα 7 σώματα που αποτελούν τον Άνθρωπο.

Στην απόκρυφη ανατομία γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνο φυσικό σώμα αλλά επιπλέον κατέχει άλλα σώματα ή οχήματα έκφρασης μέσω των οποίων μπορεί να λαμβάνει γνώσεις κι επίσης μπορεί να εκφράζεται.

Με τον σκοπό να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι είναι η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ θα την μελετήσουμε σαν ένα από τα οχήματα έκφρασης του ΕΙΝΑΙ και του ΑΝΘΡΩΠΟΥ, σαν ένα από τα 7 σώματά του.

Κάνοντας μια σύντομη ανάλυση καθενός απ’ αυτά, εμφανίζεται πρώτα το φυσικό σώμα που όλοι γνωρίζουμε και που κινείται στην τρίτη διάσταση.

Το φυσικό σώμα μας επιτρέπει μέσω των 5 αισθήσεων να αλληλεπιδρούμε με τον εξωτερικό υλικό κόσμο και να παίρνουμε πληροφορίες, εμπειρίες και γνώσεις του πιο υψηλού σχεδίου εκδήλωσης που υπάρχει στην δημιουργία, χωρίς να υπολογίσουμε προφανώς τις υποδιαστάσεις της φύσης.

Ακολουθεί στην σειρά το ζωτικό σώμα ή αιθερικό σώμα, γνωστό στον εσωτερισμό σαν η αύρα του ανθρώπου, που είναι ένα ενεργειακό σώμα που στηρίζει το φυσικό σώμα, όπως το δείχνει η ονομασία του και που σχετίζεται με την τέταρτη διάσταση, με την τέταρτη συντεταγμένη και με όλες τις βιοχημικές και ενεργειακές διεργασίες του σώματος, όπως η αναπνοή, ή πέψη, η αφομοίωση, κλπ. κλπ.

Η τέταρτη διάσταση είναι ο χρόνος, όμως σαν συντεταγμένη του χώρου και όχι του χρόνου.

Μπορούμε να πούμε ότι το ζωτικό σώμα είναι η ενεργειακή αντίστοιχη πλευρά του φυσικού σώματος.

Αυτό το ζωτικό σώμα ή αύρα είναι αυτό που οι διορατικοί μπορούν να δουν γύρω από τους ανθρώπους, αποτελούμενο από διαφορετικά χρώματα που περιβάλλουν το φυσικό σώμα, ένα φαινόμενο που επιβεβαιώθηκε από την επίσημη επιστήμη μέσω της φωτογραφίας «Κίρλιαν».

Τρίτο κατά σειράν εμφανίζεται το αστρικό σώμα ή σώμα των επιθυμιών, που σχετίζεται με τα συναισθήματα και την πέμπτη διάσταση.

Αυτό είναι το σώμα που όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε όταν το φυσικό σώμα κοιμάται και είναι ένα σώμα πρωτοπλασματικό.

Εκείνη την στιγμή το αστρικό σώμα «βγαίνει» από το φυσικό σώμα και «ξεδιπλώνεται» στην πέμπτη διάσταση, αυτήν που ονομάζεται κόσμος των ονείρων ή κόσμος των νεκρών ή αστρικός κόσμος.

Όλοι οι άνθρωποι όταν το φυσικό σώμα κοιμάται περνάμε από αυτήν την διαδικασία και έχουμε εμπειρίες στον αστρικό κόσμο. Αυτό που συμβαίνει μετά είναι ότι επιστρέφοντας στο φυσικό σώμα, μερικές φορές θυμόμαστε αυτές τις εμπειρίες κι άλλες φορές όχι.

Όταν κάποιος επιστρέφει στο φυσικό σώμα, πολλές φορές λέει: «Είδα ένα όνειρο», όμως για να είμαστε πιο ακριβείς, είχε μια αστρική εμπειρία, που μπορεί να είναι συνειδητή ή όχι, που μπορεί να την θυμάται ή όχι.

Η πέμπτη διάσταση είναι η αιωνιότητα, που είναι πέρα από τον χρόνο και τον χώρο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι αρκετά εύκολο να εξηγήσουμε αυτά τα όνειρα στα οποία κάποιος βλέπει κάτι που θα του συμβεί και μετά του συμβαίνει, ή προφητικά όνειρα που πραγματοποιούνται πολύ αργότερα, εδώ στον φυσικό κόσμο.

Στον αστρικό κόσμο, στην αιωνιότητα, δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει το παρελθόν και το παρόν έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε εδώ στην τρίτη διάσταση, γιατί για να υπάρξει η αιωνιότητα, κάθε στιγμή πρέπει να είναι αιώνια.

Εκεί είναι πάντα παρόν, κάθε στιγμή είναι αιώνια και κάθε στιγμή είναι παρόν. Έτσι εξηγείται το ότι μπορούμε «να δούμε» πράγματα που εδώ στον φυσικό κόσμο θα συμβούν στο «μέλλον», που είναι μέλλον στον φυσικό κόσμο αλλά που είναι παρόν στον αστρικό κόσμο, αφού στον αστρικό κόσμο υπάρχει μόνο το παρόν.

Όταν το φυσικό σώμα κοιμάται, το αστρικό σώμα βγαίνει στην πέμπτη διάσταση και το ζωτικό σώμα αναλαμβάνει να φορτίσει το φυσικό σώμα. Γι αυτό αν κάποιος έμενε πολλές μέρες χωρίς να κοιμηθεί, θα πέθαινε, γιατί θα έμενε χωρίς ενέργεια, εξαιτίας της απουσίας της ενεργειακής φόρτισης της νύχτας.

Ακολουθεί το κατά σειράν τέταρτο σώμα που είναι το νοητικό σώμα, το οποίο σχετίζεται με τον νου, με τις σκέψεις, με την νοητική δραστηριότητα κι επίσης με ένα μέρος πιο λεπτοφυές της πέμπτης διάστασης.

Το νοητικό σώμα είναι μοριακής φύσης.

Το νοητικό σώμα είναι αυτό που μας επιτρέπει να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο του νου και να λάβουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες μέσω των σκέψεων και των εννοιών. Όταν αυτό το σώμα έχει φορτιστεί ηλιακά επιτρέπει στον Μυημένο να έχει πρόσβαση στις διδασκαλίες και στις μεγάλες αλήθειες του Παγκόσμιου Κοσμικού Νου.

Ανάμεσα στο νοητικό και το αιτιατό εμφανίζεται ένας χώρος ενέργειας που ο Α.Δ. LAKHSMI έχει ορίσει σαν ΨΥΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, που βρίσκεται ανάμεσα στην πέμπτη και την έκτη διάσταση.

Μέσω της ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ μπορεί να εκφρασθεί η ουσία ή μπορεί να εκφρασθεί το εγώ. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το «ανώτερο σημείο» που μπορεί να φθάσει το εγώ, αφού το εγώ δεν μπορεί να μπει στον αιτιατό κόσμο.

Στο δικό μας φυσικό σώμα το «όχημα» της ψυχής βρίσκεται στο αίμα, ειδικότερα στα αιμοσφαίρια, αφού το πλάσμα του αίματος σχετίζεται περισσότερο με το αστρικό μας όχημα.

1. ΦΥΣΙΚΟ ΣΩΜΑ

2. ΖΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

3. ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

4. ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

5. ΑΙΤΙΑΤΟ ΣΩΜΑ

6. ΒΟΥΔΙΚΟ ΣΩΜΑ

7. ΑΤΜΙΚΟ ΣΩΜΑ

Μετά, πέμπτο στην σειρά, εμφανίζεται το αιτιατό ή σώμα της θέλησης, γνωστό στον εσωτερισμό σαν το όχημα της Ανθρώπινης Ψυχής και το οποίο σχετίζεται με όλες τις διαδικασίες της θέλησης του ανθρώπινου όντος και με την έκτη διάσταση.

Αυτό το σώμα είναι ηλεκτρονικής φύσης κι έχει μέσα μας μιαν έκφραση που στην γνωστική διδασκαλία την ονομάζουμε ΟΥΣΙΑ.

Η ΟΥΣΙΑ είναι ένα κλάσμα από την ΨΥΧΗ, είναι Η ΨΥΧΗ εν δυνάμει που μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της πνευματικής εργασίας της αυτογνωσίας και μπορεί να μας οδηγήσει στην πλήρη ενσάρκωση της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ.

Ο Α.Δ. SAMAEL μας λέει ότι η έκτη διάσταση είναι η διάσταση που βρίσκεται πέρα από την Αιωνιότητα και τον Χρόνο.

Ο Α.Δ. LAKHSMI μας λέει ότι η έκτη διάσταση είναι η διάσταση που ο κόσμος ονομάζει ΟΥΡΑΝΟ κι ότι αυτή η διάσταση είναι ένας ηλεκτρονικός κόσμος όπου δεν υπάρχει σκιά, όπου υπάρχει το αδημιούργητο Φως.

Στους απλούς ανθρώπους, που δεν έχουν εργασθεί με το σπέρμα τους μέσω των μυστηρίων της ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ, τα αστρικά, νοητικά και αιτιατά σώματα είναι κλασματοποιημένα από το ψυχολογικό πρόσθετο και τα ονομάζουμε σεληνιακά σώματα, όμως στους αλχημιστές που εργάζονται με τα μυστήρια του σεξ αυτά τα σώματα καταφέρνουν να μετασχηματισθούν σε ηλιακά και είναι στην υπηρεσία της γνώσης και του ΕΙΝΑΙ.

ΕΚΤΟ στην σειρά εμφανίζεται το σώμα για το οποίο γράψαμε αυτό το κεφάλαιο σ’ αυτό το βιβλίο, που είναι το ΒΟΥΔΙΚΟ σώμα ή σώμα της ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.

Το ΒΟΥΔΙΚΟ σώμα είναι γνωστό επίσης ως το ΒΟΥΔΙ και ως ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΗ ή ΘΕΪΚΗ ΨΥΧΗ.

Είναι ένα σώμα που βρίσκεται ανάμεσα στην έκτη και την έβδομη διάσταση.

Θεωρώντας ότι, σύμφωνα με αυτά που μας διδάσκει ο Α.Δ. SAMAEL, η έβδομη διάσταση είναι η Μηδενική Άγνωστη Διάσταση, ο Κόσμος του καθαρού Πνεύματος, αντιλαμβανόμαστε ότι το ΜΠΟΥΝΤΙ είναι ένας μεσολαβητής μεταξύ του ανθρώπινου μέρους του ατόμου (ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ) και του ΕΙΝΑΙ ή ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ του ατόμου, γι αυτό ονομάζεται η ΘΕΪΚΗ ΨΥΧΗ.

Το ΒΟΥΔΙ ή η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ή ΘΕΪΚΗ ΨΥΧΗ είναι μια ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του ΕΙΝΑΙ (ΘΕΟΣ) και του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ μέρους.

Μας λέει ο Α.Δ. LAKHSMI DAIMON ότι το ΜΠΟΥΝΤΙ στον άνθρωπο είναι ο Οικείος Χριστός του ανθρώπου, που είναι ο προσωπικός Λυτρωτής του καθενός από εμάς, γιατί είναι αυτός που μπορεί να επικαλεστεί από την Ανθρώπινη πλευρά το ΕΙΝΑΙ του ανθρώπου, δηλαδή την Θεϊκή πλευρά, το Πνεύμα.

Γνωρίζοντας τα ανωτέρω, μπορούμε να έχουμε ακόμη βαθύτερη κατανόηση για το τι είναι η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, σαν όχημα ημι-θεϊκό του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ μας: είναι ένας πραγματικός μεσολαβητής.

Αντιλαμβανόμαστε αυτή την στιγμή ότι η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ είναι κάτι περισσότερο από τις ψυχολογικές λειτουργίες, όπως οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι κινήσεις και οι αισθήσεις.

Όταν η ΟΥΣΙΑ εμποτίζεται με ΘΕΛΗΣΗ, τότε αυτή μετατρέπεται σε ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ...

Η συνείδηση μας δίνει πρόσβαση στην άμεση γνώση χωρίς να είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε τον νου, την διάνοια και μια από τις πιο σημαντικές ιδιότητές της ονομάζεται διαίσθηση.

Ο Α.Δ. SAMAEL διδάσκει ότι ο ΒΟΥΔΙΚΟΣ κόσμος είναι ο διαισθητικός κόσμος.

Τέλος φθάνουμε στο έβδομο σώμα που είναι ο ΑΤΜΑΝ, είναι το ίδιο το ΕΙΝΑΙ, το Πνεύμα μέσα μας, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΘΥ ΕΙΝΑΙ.

Στο ΑΤΜΑΝ, στο ΕΙΝΑΙ, αντιστοιχεί η έβδομη διάσταση, η μηδενική άγνωστη διάσταση, ο κόσμος του Πνεύματος.

«Το ΕΙΝΑΙ είναι το ΕΙΝΑΙ και ο λόγος ύπαρξης του ΕΙΝΑΙ είναι αυτό το ίδιο το ΕΙΝΑΙ»

Α.Δ. Michael (απόσπασμα από το «Η Αφύπνιση της Συνείδησης»)