Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

Η μαγική αναπαραγωγή, εσωτερική, χωρίς σπερματική εκ­σπερμάτωση, η ιδεοπλαστική σύλληψη του εμβρύου, θα έπρεπε να είναι ζωντανεμένη από την έξυπνη επιθυμία του να μεταδίδει στον απόγονο τις καλύτερες χαρακτηριστικές ιδιότητες και τη δυνατό­τητα μιας μακροζωίας και ζωής γεμάτης φως...

Οι πιο κατάλληλες στιγμές, για να αποκτήσεις παιδιά υγιή και έξυπνα, βρίσκονται στην ανοδική καμπύλη της ζωής, κατά την οποία η θαυματουργή ουσία του βρέφους, που έρχεται από τη με­γάλη ανάσα στον ήλιο, στην χαρούμενη λεπτή ανάσταση της μεγά­λης φύσης, θα μετενσωματωθεί στο γενικό άνθισμα της παγκό­σμιας ζωής.

Είναι γραμμένο με πύρινες λέξεις ότι η δύναμη της δράσης και η ψυχική και φυσική ενέργεια φτάνει στη μαγική προδημιουργία με πολύ ειδικό τρόπο στο τέταρτο της αυξανόμενης σελήνης του Μαΐου και την ώρα της ανατολής του ηλίου.

Τους ονομάζουμε «Παιδιά της γαμήλιας νύχτας». Εκείνοι οι κα­κότυχοι που σπάρθηκαν μετά από ατελείωτα φαγοπότια και κρα­σοκατάνυξη, είναι φορείς πολύ κατωτέρων ψυχικών αξιών...

Οι νευρασθενικοί, εκείνοι που υποφέρουν από κάθε μορφής συμπλέγματα, άνανδροι, μισάνθρωποι, σχιζοφρενείς, μαζοχιστές, δολοφόνοι κάθε είδους ομοφυλόφιλοι, λεσβίες, μπλοκαρισμένοι, γάιδαροι, βλάκες και ηλίθιοι, που επιπλέον προσθέτουν στην αη­διαστική τους παρουσία και ένα σώμα παραμορφωμένο και ξε­χαρβαλωμένο, έρχονται από απαίσιες και τυχαίες συνουσίες ή από αφροδίσιες αρρώστιες...

Η ανεξέλεγκτη προκατασκευή πλασμάτων τη στιγμή της μέ­θης, της ασυνειδησίας, συχνά κάτω από τη διεφθαρμένη επίδρα­ση του οινοπνεύματος, επενεργεί σαν κατάρα στις επόμενες γενι­ές...

Μόνο όταν ζουν ο Αδάμ-Εύα μια κατάσταση Αυτοανάτασης, δη­μιουργική και ουσιαστικά αξιοκρατική, παράγεται εκείνη η ανταλ­λαγή ψυχικών δυνάμεων διά μέσου κάθε κυττάρου, που στην πρα­γματικότητα καταφέρνουν να συλλάβουν ένα παιδί του ήλιου, ένα όμορφο πλάσμα φυσικά και πνευματικά ευτυχισμένο...

Είναι ακριβώς αδιανόητο ο άνθρωπος, που σαν κτηνοτρόφος ή κηπουρός προσέχει με τη μεγαλύτερη φροντίδα να παράγει τα κα­λύτερα είδη ζώων και φρούτων και τα ωραιότερα φυτά, φρέσκα και πολύχρωμα, μέσω της εκλογής και διασταύρωσης των πιο εκλεκτών προϊόντων και σπόρων, να εξαιρεί γενικά στην ίδια τη γενιά του είδους του εκείνες τις προφυλάξεις, φροντίδα και προσο­χή.

Η ποιότητα του σπέρματος βρίσκεται στενά συνδεδεμένη με τη δύναμη της φαντασίας αν γίνει το έγκλημα να σκορπιστεί αυτό το θαυματουργό ελιξίριο, μειώνεται η γονιμοποιός ικανότητα, η διαφάνεια, η φαντασία, τότε πια δεν είναι δυνατό να συγκρατήσεις με την ίδια φρεσκάδα στο νου οποιαδήποτε όμορφη εικόνα, που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, για να δώσουμε ζωή και μορ­φή σε ένα λαμπρό πλάσμα.

Ο Πλάτων που στο συμπόσιο του ονομάζει τη σοφία της καλλο­νής «τα μυστήρια του Έρωτα», καθορίζει την αγάπη σαν θεία όρεξη, που υποδεικνύεται στον άνθρωπο από μία μεγάλη παγκό­σμια δύναμη, που καταφέρνει να ενθουσιάσει την καρδιά, για να δημιουργήσει παιδιά όμορφα και υγιή...

Είναι γνωστό ότι κάθε μήνα, κατά τη φάση της πανσελήνου, ξε­κολλά ένα ωάριο από την ωοθήκη της γυναίκας, το οποίο προκα­λεί αιμορραγία, αυτό ονομάζεται έμμηνος ρύση.

Είναι γνωστό ότι κάθε μήνα ξεκολλά ένα ωάριο από την ωοθήκη της γυναίκας.

Το ωάριο που δε γονιμοποιήθηκε από σπερματοζωάριο εγκατα­λείπει μετά από λίγες μέρες τη μήτρα και ξαναρχίζει ένας ζωτικός ρυθμός.

Μας έχει ειπωθεί ότι στο σημείο της αποκόλλησης του ωαρίου, σχηματίζεται το λεγόμενο ωχρό σωμάτιο, το οποίο είναι απειροελάχιστο...

Αυτός είναι ο θαυμαστός καρπός που περιέχει την πολύτιμη ουσία νευρικής ισχύος, από την οποία αποκτά όλο το σώμα μια ενεργοποιό και εποικοδομητική συνέπεια.

Το ρεύμα του αίματος, όπως και όλα τα ζωτικά κύτταρα, για να το πούμε έτσι, φορτίζονται ξανά με ηλεκτρισμό .

Όσο πιο αγνή είναι η γυναίκα, όσο περισσότερο μετατρέπει και εξαγνίζει τη σεξουαλική ενέργεια, τόσο περισσότερο παράγεται σ’ αυτή μία αναζωογόνηση φυσική και ψυχική.

Είναι αναμφίβολο ότι όσο περισσότερους σπασμούς και οργα­σμούς έχει, θα δημιουργηθεί μια ελάττωση της εσωτερικής δομι­κής έκκρισης. Οι πολύτιμοι οργανικοί πυρήνες των γεννητικών αδέ­νων δεν μπορούν τότε να μεταβληθούν σ’ εκείνες τις αιθέριες ου­σίες με λεπτό ιστό, που προσδίδουν στα κύτταρα του φυσικού σώ­ματος τάση και ανανέωση και θα έρθουν τα πρόωρα γερατιά και αρρώστιες.

«Επίσης ο πιο μακρύς ή πιο κοντός αναπνευστικός ρυθμός της μητέρας καθορίζουν στον τοκετό την ποιότητα της πρώτης ανά­σας του πλάσματος με αυτόν το ρυθμό αναπνοής θα κάνει να μπει έτσι στον κόσμο και θα αποδώσει σ’ αυτό, ευχάριστο και δυσάρεστο, θάρρος και δειλία».

Το τυφλό πάθος στη σαρκική πράξη παράγει ακατάστατους ηλεκτρομαγνητικούς ανεμοστρόβιλους, που σαν ζωτικές ταλαντώσεις κληρονομικές προκαλούν μια δυσαρμονία μεγαλύτερη στα κύτταρα του πλάσματος, όταν δε μπορεί να ανοίξει δίοδο η θετική πλευρά της πατρικής επιρροής...

Είναι φανερό ότι έχοντας επιστημονική αγνότητα, ομορφιά και αγάπη θα μεταδοθεί στο γονιμοποιημένο ωάριο κάποια ουσία πολύ εξελιγμένη και το αποτέλεσμα θα είναι τότε ένα αγόρι ή μία κόρη με πλούσιες ψυχικές αξίες...

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το “Το Μυστήριο της Χρυσής Άνθισης”)