Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021

Είναι αναντίρρητο ότι οι ωοθήκες βγάζουν ένα ωάριο κάθε ει­κοσιοκτώ μέρες, που μπαίνει σε μια από τις φαλώπιες σάλπιγγες και οδηγείται σοφά στη μήτρα των θαυμάτων, όπου πρέπει να συναντηθεί με το αρσενικό σπερματοζωάριο, αν είναι να αρχίσει μια καινούργια ζωή.

Η Sahaja Maithuna, η Σέξο Γιόγκα με όλες της τις Ταντρικές Ασά­νες και το φημισμένο «Coitus Reservatus», αν και περιορίζει την ποσότητα γονιμοποιήσεων, δεν είναι με κανένα τρόπο εμπόδιο για μερικές γονιμοποιήσεις.

Oπoιoδήπoτε σπερματοζωάριο ώριμο μπορεί να ξεφύγει κατά τη διάρκεια της Sahaja Maithuna για νa πραγματοποιήσει τη γονι­μοποίηση.

Είναι ενδιαφέρον το ότι από τα έξι ή επτά εκατομμύρια σπερμα­τοζωαρίων, που οποιοσδήποτε βέβηλος συνηθισμένος και κοινός χάνει σε μια συνουσία, μονάχα ένα τυχερό σπερματοζωάριο καταφέρνει να εισχωρήσει στο ωάριο.

Είναι φανερό ότι το σπερματοζωάριο, που γονιμοποιεί και είναι ικανό να μπει στο ωάριο, διαθέτει μια μεγαλύτερη δύναμη.

Δεν είναι περιττό να δώσουμε έμφαση στην ιδέα ότι η δυναμικό­τητα του γονιμοποιού σπερματοζωαρίου οφείλεται στην Ουσία που γυρίζει για να ξαναενσωματωθεί.

Καταλήγει λοιπόν έκδηλα παράλογο να σκορπάς το ποτήρι του Ερμή, να χάνεις μερικά εκατομμύρια σπερματοζωάρια. όταν στην πραγματικότητα χρειάζεται μόνο ένα σπερματοζωάρια γονιμο­ποιό...

Οι Γνωστικοί δημιουργούμε με τη δύναμη του Kriya-Shakti - την, ισχύ της θέλησης και της Yoga - ποτέ στη ζωή δε σκορπούμε το «Ποτήρι του Sofico Υδραργύρου (Mercurio Sofico)...

Δεν υπάρχει στη ζωή δύναμη πιο ελκτική στη έκφρασή της από την προσπάθεια που κάνουν τα ωάρια αρσενικά και θηλυκά για να συναντηθούν.

Η μήτρα είναι το γυναικείο όργανο όπου εξελίσσεται η κύηση, ο προθάλαμος αυτού του κόσμου όπου το πλάσμα προετοιμάζεται για τον ερχομό του.

Μας έχει ειπωθεί με μεγάλη επιτυχία ότι είναι δυνατό να διαλέ­ξουμε και να καθορίσουμε θεληματικά το φύλο του πλάσματος αυτό είναι δυνατόν όταν ο νόμος του Karma το επιτρέπει.

Στη φαντασία κάθε ανθρώπου υπάρχει πάντα το ζωντανό πρω­τότυπο μιας ιδεώδους θηλυκής καλλονής...

Στη φαντασία της κάθε γυναίκας δεν παύει πάντα να υπάρχει κάποιος γαλάζιος πρίγκηπας αυτό είναι ήδη αποδειγμένο...

Αν τη στιγμή της συνουσίας κυριαρχεί η αρσενική λαχτάρα, το φρούτο του έρωτα θα είναι θηλυκό...

Αν την κατάλληλη στιγμή της συνουσίας ξεπηδάει η θηλυκή λα­χτάρα, το πλάσμα θα είναι αρσενικό...

Βασιζόμενοι σ’ αυτήν την αρχή μπορούμε να διατυπώσουμε τα ακόλουθα: Αν και οι δύο, Αδάμ-Εύα. συμφωνήσουν για να δημι­ουργήσουν, είναι φανερό ότι μπορούν να καθορίσουν θεληματικά το φύλο του πλάσματος.

Αν στη μεταβατική στιγμή της χημικής συνουσίας, άνδρας και γυναίκα με αμοιβαία ψυχολογική συμφωνία, ποθούν πραγματικά ένα παιδί αρσενικό, το φανερό αποτέλεσμα θα ήταν αγόρι.

Αν κατά τη θαυμαστή στιγμή της μεταφυσικής συνουσίας, Αυ­τός και Αυτή ήθελαν διακαώς μία κόρη. το αποτέλεσμα θα ήταν ένα κορίτσι...

Είναι γραμμένο με αναμμένα κάρβουνα στις σελίδες του βιβλίου της ζωής. ότι κάθε σύλληψη πραγματοποιείται κάτω από τις κο­σμικές επιδράσεις της Σελήνης στον Καρκίνο.

Ο Θάνατος και η Σύλληψη βρίσκονται στενά συνδεδεμένα. Οι άκρες αγγίζουν. Το μονοπάτι της ζωής έχει σχηματιστεί με τα ίχνη των οπλών του αλόγου του Θανάτου.

Οι τελευταίες στιγμές της αγωνίας βρίσκονται συνδεδεμένες με τις ερωτικές ηδονές των ζευγαριών που αγαπιούνται ...

Το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής, τη στιγμή που βγάζουμε την τελευταία μας ανάσα, μεταβιβάζουμε στο. μελλοντικό οργανι­σμό που μας περιμένει σε κάποια χρονική στιγμή και τόπο, κάποιο ιδιαίτερο κοσμικό σχέδιο που αποκρυσταλλώνεται στο μελ­λοντικό ωάριο...

Είναι διαμέσου του ασημένιου κορδονιού - του περίφημου Αn­takarana - που μένουμε ενωμένοι με το γονιμοποιό σπερματοζωά­ριο...

Δεν είναι περιττό να βεβαιώσουμε ότι η Ουσία μόνο εισχωρεί στο φυσικό σώμα τη στιγμή που παίρνουμε την πρώτη ανάσα...

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το “Το Μυστήριο της Χρυσής Άνθισης”)