Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

Οι γονάδες της γυναίκας είναι οι ωοθήκες, τα στήθη, και η μήτρα. Οι γονάδες του άνδρα είναι οι όρχεις, ο Φαλός, και ο αδένας του προστάτη.

Είναι φανερό, ότι τέτοιοι γενετικοί αδένες, αποτελούν, στο βάθος, θαυμάσια σεξουαλικά μικροεργαστήρια.

Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι οι αναφερόμενοι αδένες, κατέχουν μία διπλή λειτουργία, δεδομένου ότι διαθέτουν εξωτερική έκκριση και εσωτερική έκκριση.

Αν, μάλιστα, είναι βέβαιο, ότι οι ωοθήκες παράγουν το ωάριο, τότε δεν είναι λιγότερο αλήθεια, ότι εκκρίνουν επίσης μια φοβερή ενδοκρινή ουσία, που τονώνει την γυναίκα και την κάνει θηλυκή.

Είναι αληθινό, αποτελεσματικό και πραγματικό, ότι οι όρχεις έχουν την ENS SEMINIS, (η οντότητα του σπέρματος), ως εξωτερική έκκριση, μέσα στην οποία επιπλέουν τα σπερματοζωάρια, που, εκ των πραγμάτων, έρχονται να γίνουν τα ζωτικά σπέρματα της ύπαρξης.

Η ορμονική εσωτερική έκκριση, του φλοιού των όρχεων, είναι η θαυμάσια δύναμη, που δίνει ενέργεια στον άνδρα, και είναι αυτό, που τον κάνει αρσενικό.

Ο κανονικός άνδρας, είναι εκείνος, που έχει τις φυσιολογικές αρσενικές γονάδες.

Οι ωοθήκες ρυθμίζουν, πολύ σοφά, την κατανομή του ασβεστίου στην γυναίκα. Αυτό έχει ήδη αποδειχθεί.

Ο υπερβολικός αριθμός κυήσεων, λόγω των περιστάσεων, προκαλεί τις τρομερές περιπτώσεις οστεομαλάκυνσης, ή παρα- μορφώσεις, λόγω αποσκλήρυνσης, των οστών. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, σε διάφορες πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου, στον οποίο ζούμε.

Έχει επαληθευτεί επιστημονικά, ότι οι πολύ συχνές εγκυμοσύνες, χρησιμοποιούν, ουσιαστικά, όλα τα αποθέματα ασβεστίου, και τότε, είναι φανερό, ότι τα οστά εξασθενούν.

Κάθε γιατρός μπορεί να επιβεβαιώσει, ότι πολλές γυναίκες υπο-φέρουν από διαταραχές στα δόντια τους, κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Οι όρχεις, ρυθμίζουν το ασβέστιο στα οστά του αρσενικού, δίνοντάς τους δύναμη και σταθερότητα.

Μέσα από πολλά χρόνια παρατήρησης και εμπειρίας, οι σοφοί έχουν κατορθώσει να επαληθεύσουν, ότι, κατά γενικό κανόνα, το αρσενικό με πολύ γερά κόκαλα, είναι σεξουαλικά πολύ αρρενωπό.

Είναι, πλέον, απόλυτα αποδεδειγμένο, μέσω της βαθιάς επι-στημονικής παρατήρησης, ότι ορισμένοι από τους ενδοκρινείς αδένες, δρουν έξυπνα, ως επιταχυντές των σεξουαλικών αδένων, και άλλοι, μειώνουν μια τέτοια δράση.

Επιφανείς βιολόγοι, για τους οποίους δεν μπορούμε να αμφι-βάλουμε, αντιλήφθηκαν, ότι ο Θύμος αδένας, συγκρατεί την σεξουαλική διάθεση.

Είναι γνωστό, ότι οι ωοθήκες εκπέμπουν ένα ωάριο κάθε είκοσι οκτώ ημέρες, σύμφωνα με τον σεληνιακό κύκλο.

Είναι προφανές, ότι ένας τέτοιος θηλυκός γαμέτης, συλλεγόμενος μέσα σε μία από τις σάλπιγγες και οδηγούμενος στην μήτρα, πρέπει να συναντηθεί με το αρσενικό σπέρμα, (σπερματοζωάριο), εάν πρόκειται να αρχίσει μία νέα ζωή.

Είναι αποδεδειγμένο, μέχρι κορεσμού, ότι δεν υπάρχει στην ζωή, δύναμη, περισσότερο προωστική, στην έκφρασή της, από την δύναμη, που κάνει τα αρσενικά και θηλυκά σπέρματα, να συναντηθούν.

Ο έλεγχος των γεννήσεων, είναι έγκλημα. Ο έλεγχος της σύλληψης, αποτελεί υποχρέωση.

Σε αυτούς τους καιρούς της κοσμικής κρίσης, και της δημογραφικής έκρηξης, υπάρχουν τρία παράλογα συστήματα, για τον έλεγχο της σύλληψης, και συγκεκριμένα:

Α.- ΦΥΣΙΚΟ

Β.- ΧΗΜΙΚΟ

Γ.- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Εντός του πρώτου συστήματος, συμπεριλαμβάνονται:

Κολπικά υπόθετα, μεμβράνες και άλλες ενδομήτριες συσκευές, προφυλακτικά, κ.λ.π..

Το δεύτερο σύστημα αποτελείται από σπερματοκτόνες αλοιφές με βάση Αρσενικό, Υδράργυρο, κ.λπ. (Κυτταρικά δηλητήρια).

Εντός του τρίτου συστήματος, περιλαμβάνονται: Αντισυλληπτικά χάπια, απολινώσεις σαλπίγγων ή απολίνωση σπερματικού τόνου (βαζεκτομή), Οvulen 28, Αnovlar 21, Retex, κ.λ.π..

Είναι προφανές, ότι όλες οι μέθοδοι φυσικών αντισυλληπτικών, που είναι εκατό τοις εκατό μηχανικές, εκτός από την πρόκληση οργανικών καταστροφών, πολλές φορές ανεπανόρθωτων, δια-φθείρουν με τρόπο ριζικό, την ανθρώπινη ηθική, και οδηγούν στον εκφυλισμό.

Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι οι αλοιφές, κάθε είδους, εφαρμοζόμενες στον κόλπο, προκαλούν χημικούς ερεθισμούς και ανισορροπίες των κυττάρων, του λαιμού της μήτρας.

Είναι αναμφίβολο, ότι όλα τα βιολογικά αντισυλληπτικά, που εμποδίζουν την κάθοδο του ωαρίου στην μήτρα, προκαλούν φο-βερή ανισορροπία, στον υπέροχο άξονα Υπόφυσης - Γονάδων.

Είναι απαραίτητο, να κατανοήσουμε σε βάθος, την τεράστια δύναμη εκείνων των ζωτικών παραγόντων, που ονομάζονται λυσο-σώματα, χωρίς τα οποία, δεν θα μπορούσε ποτέ να διατηρηθεί ζωντανός, ο πυρήνας του οργανικού κυττάρου.

Είναι με όλα τα μέσα πρόδηλο, σαφές, και βέβαιο, ότι τα σταθεροποιημένα Λυσοσώματα του σπερματοζωαρίου και του ωαρίου, παράγουν πλάσματα, υγιή και ισχυρά.

Τα αντισυλληπτικά χάπια και τα υπόλοιπα, βιολογικά και χημικά, στοιχεία καταστρέφουν τα λυσοσώματα των σπερματοζωαρίων και των ωαρίων, δημιουργώντας τότε, πλάσματα άρρωστα, παράφρονα, παραλυτικά, κωφάλαλα, τυφλά, ηλίθια, ομοφυλόφιλους, λεσβίες, κ.λπ.

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει, ότι οι αλοιφές, εφαρμοζόμενες επί του λαιμού της μήτρας, με σκοπό να την αποκλείσουν, κατα-στρέφουν τα κυτταρικά Λυσοσώματα.

Αυτά τα, κατεστραμμένα, λυσοσώματα δρουν ελεύθερα, εκμη-δενίζοντας κύτταρα και προκαλώντας έλκη και καρκίνο στα τοιχώματα του κόλπου, και του τραχήλου της μήτρας.

Τα Λυσοσώματα, σε πλήρη αρμονική δραστηριότητα, εντός του ζωντανού κυττάρου, αποτελούν το θεμέλιο της ύπαρξης.

Υπάρχουν διάφορες μορφές Λυσοσωμάτων:

Αμυλάσες (Υδατάνθρακες)

Λιπάσες (Λίπη)

Καταλάσες

Οξειδάσες

Υπεροξειδάσες

Πρωτεάσες (Πρωτεΐνες)

Υδραλάσες (Υδρογόνα)

Είναι προφανές, ότι το Λυσόσωμα, από μόνο του, είναι ένα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ, ενζυματικό κέντρο. Στον ζωντανό πυρήνα του κυττάρου βρίσκεται το Κ-μεσόνιο, το οποίο, ακτινοβολώντας προς την περιφέρεια, δίνει καταγωγή, στα ενδοκυτταρικά λυσοσώματα, μέσω του Νόμου του αιώνιου ΕΠΤΑ (ΕΠΤΑΠΑΡΑΠΑΡΣΙΝΟΚ).

Σε αρμονία με το άπειρο, σε επαφή με την φύση, εγκαθιδρύονται η επιφανειακή τάση, η ωσμωτική και ογκοτική πίεση όλων των κυττάρων, ερυθρών αιμοσφαιρίων, σπερματοζωαρίων, κ.λ.π.

Τα απορρυπαντικά, τα εντομοκτόνα, σπερματοκτόνες αλοι-φές, φάρμακα, ορμόνες ζώων, μονοξείδιο του άνθρακα, κλπ, καταστρέφουν τα λυσοσώματα σπερματοζωαρίων και ωαρίων, κ.λπ.

Ο ζωτικός αέρας, μακριά από τις πόλεις, η Prana (Πράνα) των δασών, ο ήλιος, το καθαρό νερό, κλπ, ενισχύουν και εμπλουτίζουν τον οργανισμό, με θαυμάσια Λυσοσώματα.

Βεβαίως, τα λυσοσώματα είναι οι δραστικοί παράγοντες του ζωτικού βάθους του οργανισμού. (LINGAM-SARIRA).

Είναι αναμφίβολο, ότι οι τρέχουσες φυσικές, χημικές και βιολο-γικές διαδικασίες, για τον έλεγχο των γεννήσεων, καταστρέφουν τα λυσοσώματα, προκαλούν φοβερές ασθένειες, και τερματίζουν την ζωή.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, έχει επαναστατικές, επι-στημονικές διαδικασίες και μεθόδους, για τον έλεγχο της σύλληψης.

Το σύστημά μας έχει τεράστια πλεονεκτήματα, όπως εκείνο, της μη καταστροφής των λυσοσωμάτων.

Το σχέδιό μας κατασκευάζει λυσοσώματα, εμπλουτίζει τον ανθρώπινο οργανισμό, τον αναζωογονεί.

Θέλω να αναφερθώ με τρόπο εμφατικό στο ινδουιστικό SAHAJA MAITHUNA, την διάσημη ιταλική KAREZZA.

Υπάρχει άφθονη τεκμηρίωση, για όλα αυτά, στο διάσημο ινδουιστικό ΚΑΜΑ-ΚΑLPΑ, και εντός των έργων όλων των μεσαιωνικών αλχημιστών, όπως o Sendivogius, ο Παράκελσος, ο Νικολά Φλαμέλ, o Raimundo Lulio, κ.λπ.

Είναι λυπηρό το γεγονός, ότι το ινδουιστικό KAMA ΣΟΥΤΡΑ έχει νοθευθεί και παραμορφωθεί, με έναν πολύ τερατώδη, ολέθριο, και αποτρόπαιο τρόπο.

Οι βιολόγοι έχουν αποδείξει μέσα από πολλά χρόνια παρατήρησης και άμεσης εμπειρίας, ότι οι σεξουαλικοί αδένες δεν είναι κλειστές κάψουλες, δεδομένου ότι εκκρίνουν και ενδοκρίνουν ορμόνες.

Η ρίζα της λέξης ορμόνη, προέρχεται από την ελληνική λέξη ορμή, και σημαίνει, την αγωνία, του να είναι, την δύναμη του γίγνεσθαι.

Η εκπληκτική, ζωτική δύναμη των σεξουαλικών ορμονών, είναι εμφανής. Ως εκ τούτου, να τις αποταμιεύεις, να τις εσωκρίνεις, να τις κάνεις να στραφούν προς τα μέσα και προς τα επάνω, με τον υγιή σκοπό, του εμπλουτισμού της ζωής, δεν είναι έγκλημα.

Έχει αποδειχθεί πλήρως, ότι οι σεξουαλικές, ορμονικές εκκρίσεις, εντείνουν την ορμονική παραγωγή όλων των ενδοκρινών αδένων.

Το αιμοφόρο ρεύμα οδηγεί τις σεξουαλικές ορμόνες, τις μεταφέρει, τις φέρνει σε επαφή, με όλα εκείνα τα αδενικά ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.

Η μη εκσπερμάτωση του σπέρματος, είναι κάτι ριζικό, προκειμένου να αποφευχθεί η σύλληψη και να ενταθεί η ορμονική έκκριση.

Εάν το αρσενικό αποφεύγει την εκσπερμάτωση, και εάν η γυναίκα, επίσης, αποφεύγει τον οργασμό, τότε, το πρόβλημα του ελέγχου της σύλληψης, έχει επιλυθεί.

Thelema, (θέληση), είναι ό,τι απαιτείται κατά την διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, προκειμένου να αποσυρθούν εγκαίρως, πριν από τον σεξουαλικό σπασμό.

Η συγκρατούμενη, σεξουαλική επιθυμία, θα κάνει να ανέβει η δημιουργική ενέργεια. Έτσι είναι, το πώς ο εγκέφαλος σπερμα-τοποιείται, και το σπέρμα εγκεφαλοποιείται.

Είναι προφανές, ότι το σπέρμα μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια.Είναι αναμφισβήτητο, ότι η σεξουαλική ενέργεια ανεβαίνει μέχρι τον εγκέφαλο.

Υπάρχουν συγκεκριμένα νευρικά δίκτυα, για την άνοδο της σεξουαλικής ενέργειας. Δυστυχώς, το νυστέρι δεν θα μπορέσει να τα συναντήσει, γιατί αυτά, ανήκουν στην τέταρτη διάσταση.

Θέλω τώρα, να αναφερθώ, με τρόπο συγκεκριμένο, σε εκείνο το ζεύγος των νευρικών χορδών, γνωστών στην Ινδία με τα ονόματα Ιδά και Πιγκαλά.

Στον άνδρα, το Ιδά ξεκινά από τον δεξί όρχι, και το Πιγκαλά από τον αριστερό. Στο θηλυκό, αυτή η διάταξη αντιστρέφεται, και ξεκινούν από τις ωοθήκες.

Αυτά τα δύο υπέροχα νευρικά κανάλια, αλληλομπερδεύονται χαριτωμένα, στο κόκαλο του κόκκυγα. Στη συνέχεια, ανέρχονται ως δύο φίδια, περιπλεκόμενα στην σπονδυλική στήλη, μέχρι τον εγκέφαλο.

Η συνεχής ανάβαση της σεξουαλικής ενέργειας, κατά μήκος αυτών των νευρικών καναλιών, μας μετατρέπει ριζικά, μας μετατρέπει σε MUTANTES, (Πνεύματα).

Μιλάμε, συγκεκριμένα, για την SAHAJA MAITHUNA, (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΓΙΟΓΚΑ), ΛΕΥΚΟΣ ΤΑΝΤΡΙΣΜΟΣ.

Αυτό είναι το μοναδικό, υγιές σύστημα, προκειμένου να επιλυθεί το σοβαρότατο πρόβλημα, της δημογραφικής έκρηξης.

Αυτό είναι το κλειδί, για να ρυθμιστεί, με έξυπνο τρόπο, και χωρίς καμία βλάβη, η ανθρώπινη γονιμότητα.

Είναι προφανές, ότι για τα λάγνα πρόσωπα, η ΜΗ ΕΚΣΠΕ-ΡΜΑΤΩΣΗ, είναι μια φοβερή θυσία.

Είναι σκόπιμο, να επιβεβαιώσουμε ότι η φύση δεν εκτελεί άλματα. Ο μαθητευόμενος μπορεί και πρέπει να πραγματοποιήσει αυτήν την αλλαγή λίγο-λίγο, αν όντως θέλει την ενοποίηση, την πιστοποίηση, την στερέωση του συστήματος μας. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με σύντομες, πολύ βραχύβιες, σεξουαλικές πρακτικές. Είναι αρκετό, από ένα μέχρι πέντε λεπτά ημερησίως.

Είναι αναμφισβήτητο, ότι, στην συνέχεια, ο χρόνος μπορεί να επιμηκύνεται σε κάθε πρακτική. Οι μεγάλοι αθλητές της ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΓΙΟΓΚΑ, συνηθίζουν να εξασκούν την SAHAJA MAITHUNA για διάρκεια μίας ώρας, καθημερινά.

Κατά κανέναν τρόπο, δεν είναι ενδεδειγμένο, να ξεκινήσει με μεγάλες, σεξουαλικές πρακτικές. Αυτή η αλλαγή πρέπει να συντελείται με μεθοδικό τρόπο, και με πάρα πολλή υπομονή, χωρίς να απογοητευόμαστε ποτέ.

Η κίνηση του φαλλού, στο εσωτερικό του κόλπου, θα πρέπει να είναι αργή και πολύ απαλή, αποφεύγοντας κάθε βία.

Ενδείκνυται να θυμόμαστε, ότι αν οι σεξουαλικές κινήσεις γίνονται πολύ έντονα, τότε το αποτέλεσμα είναι ο σπασμός με την θλιβερή απώλεια του σπερματικού υγρού. Όταν επέρχεται ο κίνδυνος εκσπερμάτωσης, αυτός μπορεί να αποφευχθεί, δια μέσου του ελέγχου της αναπνοής.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο κύριος θα αποσύρει τον Φαλλό τάχιστα, μέσα από τον κόλπο, και θα αναπαύεται ξαπλωμένος στην ράχη, (στόμα προς τα επάνω). Στη συνέχεια, θα διατηρήσει την αναπνοή του, κλείνοντας τα ρουθούνια του, με τα δάκτυλα του αντίχειρα και του δείκτη. Αν πρέπει να εισπνεύσει και πάλι, θα το κάνει, προσπαθώντας να κρατήσει την αναπνοή του, το δυνατόν περισσότερο.

Σε εκείνες τις στιγμές, θα οφείλει να συγκρατείται έντονα, και να φαντάζεται, ότι η σεξουαλική του ενέργεια ανεβαίνει δια μέσου των δύο καναλιών, Ιδά και Πιγκαλά, μέχρι τον εγκέφαλο.

Αυτήν, την ίδια διαδικασία, μπορεί και οφείλει να την χρησιμοποιεί η γυναίκα, προκειμένου να αποφύγει τον οργασμό, και την απώλεια του θηλυκού σεξουαλικού υγρού.

Στην ιερή γη των Βεδών, κάθε θηλυκή ΓΙΟΓΚΙ που γνωρίζει την SAHAJA MAITHUNA, ξέρει πώς να ελέγχει τον κίνδυνο του σπασμού, μέσω της συγκράτησης της αναπνοής.

Εάν ο νεοφώτιστος αποτυγχάνει στην αρχή, σε αυτήν την προσπάθεια, δεν πρέπει να αποθαρρύνεται. Στο τέλος, με πολλή υπομονή και προσπάθεια, θα το μάθει.

Ένα από τα, πλέον θαυμάσια, πλεονεκτήματα του συστήματός μας, είναι εκείνο της διατήρησης της σεξουαλικής ικανότητας, κατά την διάρκεια ολόκληρης της ζωής.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το “Η Επιστροφή μου στο Θιβέτ”)